De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Loket

 

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed

Waarom dit reglement?

Klein historisch erfgoed speelt een belangrijke rol in ieders omgeving. Het draagt bij tot de authenticiteit van onze provincie. Daarom is het belangrijk om dit patrimonium met de grootste zorg te behandelen.

Beschermd klein historisch erfgoed wordt ondersteund door het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed. Niet beschermd klein historisch erfgoed wordt ondersteund met dit provinciale subsidiereglement.

Monumentenwacht Limburg begeleidt eigenaars en beheerders van klein historisch erfgoed die een aanvraag in het kader van dit reglement willen opstarten. De monumentenwachters maken een inspectierapport op van het erfgoed. Het inspectierapport bestaat uit een toestandsbeschrijving en adviezen over onderhoud, preventieve maatregelen en herstel- en restauratiewerken. Op basis van de aanbevelingen van Monumentenwacht Limburg kan de eigenaar of beheerder een subsidieaanvraag indienen.

Het reglement spitst zich toe op alle types klein historisch erfgoed dat op een publiek toegankelijke locatie ligt.

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • het klein historisch erfgoed mag niet beschermd zijn
 • het klein historisch erfgoed moet opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed of het moet door de Limburgse Commissie Onroerend Erfgoed als waardevol beschouwd worden
 • er moet een inspectierapport, maximaal drie jaar oud, van Monumentenwacht Limburg zijn. Op basis van dat rapport worden namelijk de subsidieerbare werken vastgesteld
 • het klein historisch erfgoed moet op een publiek toegankelijke locatie liggen.

Maximaal 60 % van de subsidieerbare onderhouds- en instandhoudingswerken kunnen gefinancierd worden, met een maximale subsidie van 12.000,00 euro.

Voor wie is dit reglement bestemd?

Het reglement is bestemd voor eigenaars en/of beheerders van niet beschermd klein historisch erfgoed:

 • (inter)lokale publiekrechtelijke instanties: kerkbestuur, OCMW, gemeente/stad, intergemeentelijk samenwerkingsverband, autonoom gemeente/stadsbedrijf
 • privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk: vzw’s, stichtingen, …
 • feitelijke verenigingen: volks- en heemkundige kringen, …
 • privé-eigenaars.

Wanneer een subsidieaanvraag indienen?

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet vóór de start van de werken ingediend worden.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Voor het indienen van een dossier in het kader van dit reglement moet je gebruikmaken van een standaardaanvraagformulier.

Je kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden en het digitaal invullen.

Je kunt het aanvraagformulier eveneens opvragen via het contactadres vermeld in dit reglement.

Voor meer informatie kun je terecht bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Directie Ondernemen - Economie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, via tel. 011 23 75 75 of via e-mail pcce@limburg.be.

Contactgegevens dienst

Directie Ondernemen, Erfgoed
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 75
e-mail pcce@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Alle personeel van deze afdeling

 • Zoek op thema
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Zoek op doelgroep (bedrijf / instelling)
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
 • Subsidies
  Menu inklappen
  Menu uitklappen
Nuttige links: