De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Standpunt VLAAMS BELANG over beleid 2017

Laatst aangepast vrijdag, 14 februari 2020, 12.18 u.

Voorzitter,
Collega’s,

Vandaag bijten wij, net als vorig jaar, de spits af met het standpunt van onze fractie. Vorig jaar noemden we dit standpunt historisch. We gingen er toen vanuit dat er vanaf 2017 een kantelmoment ontstond, dat er zou beleid moeten worden gevoerd zonder de persoonsgebonden materies.

Zoals u nu weet, beste collega’s, kwam het geplande kantelmoment er niet. Het komt met een jaar vertraging!
Knopen doorhakken in onze overgepolitiseerde samenleving wordt met de dag moeilijker. "Politique politicienne", weet u wel.
Vanaf 1 januari 2018 – als we de planning tenminste nog mogen geloven – valt het doek over de persoonsgebonden bevoegdheden om in afgeslankte versie verder te kabbelen tot de broodnodige beslissing valt om het niveau van het provinciebestuur uiteindelijk definitief af te voeren.
U weet al langer dat onze fractie voorstander is van het opdoeken van het provinciaal bestuursniveau.
Met een overheidsbeslag van 54 % is elke besparing en omslag naar efficiënt bestuur een dringende noodzaak.

We staan echter niet meer alleen met de overtuiging dat het verdwijnen van het provinciebestuur als beleidsniveau een logisch gevolg is voor meer efficiëntie en een beduidend minder dure overheid.

Ooit werd in de ons gekende Limburgse krant uitvoerig en over volle pagina’s verslag gedaan over plenaire vergaderingen. De jongste tijd – met uitzondering van de beleidsverklaringen – zijn de verslagen zelfs korter dan die van sommige gemeenteraden. De interesse in dit gremium is zonder twijfel lager dan ooit.
Als een werknemer van die krant reageert met: “Wij schrijven over wat onze lezers kan interesseren” dan weet u het wel. De krant denkt dus in uw plaats …

We mogen ook zeker niet vergeten onze oprechte deelneming te betuigen aan de media, politicologen, sommige politici en vooral de peilingen die op 9 november met een kater ontwaakten omdat hun favoriet de Amerikaanse verkiezingen niet had gewonnen.
"We want democracy" roepen betogers in de VS die de uitslag niet aanvaarden ... Geef toe, hier klopt toch iets niet.

Waarom dat bruggetje naar de verkiezingen in de VS, zal u zich afvragen.
Wel, denk eens even na?
Herinnert u zich de demonisering van de Vlaamse Regering toen enkele jaren geleden de afschaffing van het provinciaal bestuursniveau op tafel belandde?
De haat en hysterie was gelijkaardig!
Twintig personeelsleden van dit huis werden daarvan het slachtoffer en mochten opstappen.
We zitten duidelijk in de ban van de emocratie.

Collega’s,

Met verwondering vernamen we dat de gouverneur dit jaar breekt met een jarenlange traditie om de beleidsverklaringen in de provincieraad te openen met de Rede van de Gouverneur.
Geen Rede van de Gouverneur dit jaar voor de provincieraad! Komt er mogelijk nooit meer een Rede voor deze raad?
Geeft de gouverneur het signaal dat dit gremium in bijna afgeslankte versie ook niet meer interessant is?
We geloven echter niet dat hij last heeft van schaamtegevoel om wat we de jongste tijd hebben gezien in zijn rol als voorzitter bij Locate in Limburg en de onvermijdelijke link naar LRM. Was zijn rol niet duidelijk genoeg bij het verbod om provincieraadsleden te onttrekken van de door deze raad geplande informatieverstrekking door de ontslagnemende directeur van Locate in Limburg?
"Politique politicienne", u weet wel.

Voorzitter, collega’s,

In het kader van de beleidsverklaringen konden we er ons gemakkelijkshalve vanaf maken door u hetzelfde standpunt van vorig jaar nog eens te brengen.
We hebben echter niet aan onze plicht verzaakt, want u weet wel: "The duty of the opposition is to oppose".

De beleidsverklaringen zijn op enkele uitzonderingen na een beetje te veel van hetzelfde en in het andere geval benepen en mogelijk op financieel vlak zelfs te kwader trouw.
Conclusie: bij het doornemen van de beleidsverklaringen voor 2017 is het overduidelijk. Het Limburgse provinciale bestuursniveau is duidelijk overgeschakeld op overlevingsmodus.

Nu, we hebben eens geglimlacht, met onze ogen geknipperd en na een zucht besloten om voor de zoveelste keer de puntjes op de "i" te zetten. Over sommige dingen valt weinig zinnigs te zeggen.
Het bewieroken van de deputatie en haar beleid laten wij graag over aan de volgende sprekers van O-VLD, SP.a en CD&V.
Collega's van de coalitie, of beter gezegd collega’s van de systeempartijen, afwezigheid van kritiek wijst doorgaans niet op liefde maar op onverschilligheid.
En, in tegenstelling tot die cultuur van nuanceren en zalven, zal onze fractie steeds onverbloemd de waarheid blijven verkondigen.

Of u het graag heeft of niet, we kunnen er niet meer omheen: de beleidsverklaringen en het budget 2017 zijn blijkbaar toch de mijlpaal in de geschiedenis van het provinciale bestuursniveau.
Onze fractie is ervan overtuigd dat dit het begin van het einde is van een door staatshervormingen overbodig geworden beleidsniveau.

De beleidsverklaringen zijn eigenlijk het papier niet waard waarop het gedrukt staat.
Zoals Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry het begin dit jaar over het akkoord over Syrië uitdrukte "We hebben slechts woorden op papier".

Opnieuw weinig nieuws onder de zon dus wat betreft de provinciale financiën. Elk jaar worden de raadsleden en dus ook de Limburgse bevolking een rad voor de ogen gedraaid. De opgeschroefde budgetoefeningen laten weer het ergste vrezen, maar de jaarrekeningen zullen net als de jaren voorheen het tegendeel bewijzen. Als gedeputeerde Smeets echter schaamteloos stelt dat "een budgettering nog niet betekent dat we een uitgave moeten doen" kan hij met zekerheid jaarlijks de pluim voor "goed financieel beleid" eigenhandig op zijn hoed plaatsen. De lichtzinnige manier van budgetteren getuigt echter van weinig respect, en dat niet alleen tegenover de raadsleden maar vooral tegenover de belastingbetaler die elk jaar opnieuw nodeloos de centen uit de zakken wordt geklopt om de vermeende en kunstmatige gaten in de provinciale financiën te vullen.          

"Ook in de politieke tempels zitten er kooplieden," zijn de wijze woorden van de bijna 100-jarige oud CVP-volksvertegenwoordiger Jan Verroken.

Herinnert u zich nog een spreker die vorig jaar sloganesk beweerde dat "de belastingbetaler de grote winnaar van de afbouw van de provincies zou zijn"? Wel, niets is minder waar. De belastingbetaler betaalt nog steeds quasi hetzelfde. Zelfs veel te veel, zoals we al vele jaren bewijzen en verkondigen.
Wel zijn we het unaniem eens over de hoge kwaliteit van het PLOT. Dit politie- en brandweeropleidingscentrum kent zijn gelijke niet. Dit positieve verhaal moet alle steun krijgen om het in Limburg te verankeren.

Onze fractie heeft in het verleden meermaals gewezen op de ongeoorloofd hoge armoedecijfers. Laat ons toch even stilstaan bij de Eurostat-cijfers van 2015 over het aandeel van jongeren die jonger zijn dan 17 jaar in gezinnen waar niemand werkt. In het Vlaamse Gewest is dat 7,6%, maar in het door de PS gedomineerde Waalse Gewest zien we met 18,2% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met maar liefst 24,3% duizelingwekkende cijfers.
Weet dat die armoedecijfers nog geen indicatie geven over de verdoken armoede.
Het is lovenswaardig om de schrijnend hoge armoedecijfers in de verf te zetten. Het is zeker belangrijk om het beleid te dwingen hiervan werk te maken. Maar in deze is het provinciebestuur niet meer bevoegd, maar wel Vlaanderen.
We kunnen het echter niet genoeg benadrukken: in ongeveer 25 jaar Federale en Vlaamse regeringen met de systeempartijen werd schandalig weinig aan armoedebeleid gedaan. Dat 6 jaar geleden, toen onze fractie opriep om de Limburgse armoede aan te pakken, een hele fractie deze raadszaal verliet. Verschillende collega’s hier aanwezig zullen het zich wel nog herinneren.
Inderdaad, "The times they are a-changing" zong ook in 1964 de nieuwe Nobelprijswinnaar literatuur.

Inmiddels hebben we ook duidelijkheid wat er met de 190 personeelsleden gaat gebeuren die de provinciale administratie samen met de persoonsgebonden zaken zullen verlaten. 36 personen gekoppeld aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum verhuizen naar de stad Tongeren en 72 personeelsleden gekoppeld aan de Provinciale Bibliotheek Limburg verhuizen naar de stad Hasselt. De 82 andere medewerkers van de diensten Z33, Jeugd, Welzijn, Sport en Cultuur verlaten Limburg en worden opgenomen in de Vlaamse administratie.
Onze fractie wil deze medewerkers graag danken voor de jaren dat ze hier hebben gewerkt en wensen hun alle succes toe in de nieuwe werksituatie.

Deze deputatie stelt voor haar beleid 2017 tot doel dat de politiek, de overheid dus, het pluralisme op alle domeinen zal stimuleren, ze verenigen en niet verdelen. In de praktijk lijkt dit nu al dode letter en opnieuw onmogelijk te verwezenlijken.
Bij nazicht van de budgetten voor moskeeverenigingen schrokken we toch even. Deze deputatie budgetteert hiervoor eventjes iets meer dan 1 miljoen euro. In 2016 bedroeg dit budget nog iets meer dan 600.000 euro. Een verhoging in 2017 met meer dan 67 %! Je moet toch maar durven.
En dat terwijl er nog geen budgetten 2017 van de erkende moskeeën noch van mogelijk toekomstige bekend zijn. Deze deputatie maakt zich dus nu al financieel klaar om het aantal moskeeën in Limburg mogelijk nog te verdubbelen naar 26.
Collega’s, u herinnert het zich wellicht nog goed, dat uit onze grondige controle van de rekeningen van die 13 reeds erkende moskeeën geen enkel van die 13 dossiers behoorlijk bleek te zijn gecontroleerd door de betrokken administratie. De gedeputeerde geeft dus toe dat de dienst niet of slecht werkt, want onze opmerkingen resulteren in het aantrekken van 2 extra medewerkers voor deze dienst.
Groot was onze verbazing dat in het kader van de beleidsverklaring het "pluralisme, het verenigen en niet verdelen" een bedenkelijke en fanatieke organisatie als Kifkif expliciet aangeschreven werd voor deze vacatures. Schaamteloos!
Terzijde: dit bedenkelijke Kifkif was ook bij de ondertekenaars van het "Pietenpact". In plaats van controle is duidelijk dat ondersteuning van de uitgaven in het spel zit.
De kat wordt hier echt wel bij de boter gezet.

In zijn antwoord op onze vraag hierover is de gedeputeerde bijzonder vaag of zelfs raadselachtig. Zijn het de meer dan normale banden van SP.a met Kifkif die een rol spelen?

Waarom die persoonsgebonden materie van uitbetalingsinstantie niet samen wordt gebracht met de erkenningsinstantie, Vlaanderen dus, is een raadsel. De collega’s van de Vlaamse regeringspartijen en de deputaties weten hier wellicht een antwoord op. Heeft deze logica dan toch meer te maken met koesteren van kiesvee?

Collega’s,

Om Limburg sterk en welvarend te houden of te maken, moeten we in Limburg vooral economisch uit onze pijp komen. Dat in 2017 bijzondere aandacht uitgaat naar de dramatische 9,2 % werkloosheid in het Maasland en bij uitbreiding 8,7 % in heel Oost-Limburg is lovenswaardig. Middelen worden uitgetrokken om regionale arbeidsmarktprogramma’s uit te werken. Ondersteuning door de Limburgse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij werd inmiddels reeds opgestart.
We staan niet meer alleen met onze inzet en bekommernis want collegae Maaslanders uit nog 2 andere fracties hebben ook om actie gevraagd.
Wij kijken dus samen uit naar de verschillende initiatieven die het ondernemerschap in Limburg kunnen stimuleren om nieuwe investeringen aan te trekken.

Op de vraag vanuit onze fractie om meer duidelijkheid te krijgen over "de bouw van een cannabisplantage voor de medische sector" werd eerder geheimzinnig gereageerd.
Duidelijkheid kwam pas 2 dagen later! Op de frontpagina van een krant stond in vette, grote letters "Plannen voor groot onderzoekscentrum medicinale cannabis" te lezen. Verderop was er ook een paginagroot artikel over dit dossier. De ondervraagde gedeputeerde kon toen wél een en ander uit de doeken doen met haar partijgenoot, de burgemeester van Kinrooi. Een duidelijk CD&V-onderonsje met een persmedewerker uit Kinrooi.
Pijnlijk voor deze raad en de democratie, want een commerciële firma kreeg voorrang op de democratisch verkozen raadsleden. CD&V-democratie op zijn smalst.

Voorzitter, collega’s,

Alle tekenen wijzen er opnieuw op dat dit provinciebestuur absoluut geen sterke regio wenst uit te bouwen vóór het moment dat dit bestuursniveau komt ophouden te bestaan.
Onze fractie heeft al voorgesteld om grotere Limburgse gemeenten te vormen om Limburg krachtig te maken in Vlaanderen.
Hoe hypocriet of wereldvreemd kan men zijn!
Deputatie, hou op met uw slogan om Limburg sterker te maken want je staat niet achter die slogan.

En, is onze fractie teleurgesteld?
Natuurlijk! Al jaren!
De toekomst wordt in deze beleidsverklaring niet voorbereid en met geen woord weergegeven.
Opvallend, want werd er door onze fractie al niet langer voorgesteld om fusies van onze gemeenten voor te bereiden of gemeenten bij fusies te begeleiden of te ondersteunen? Fusies om vooral Limburg echt sterker en echt efficiënter te maken.

Gouverner, c’est prévoir !
Nu moest er al gezaaid zijn om goed te oogsten voor de toekomst van Limburg.
Deze deputatie lijkt wel een kudde struisvogels.
De toekomst is zeer lokaal en tegelijk zeer globaal. Het komt erop aan om het juiste evenwicht te vinden tussen de kleinste entiteit, de gemeenten en de Vlaamse overheid.
De afbouw van het provinciebestuur naar Vlaanderen en naar lokale overheden wordt onverschillig naast zich neergelegd. Ergo, men pretendeert geen schoonmoeder te willen zijn. We weten niet welke ervaringen deze gedeputeerden hebben, maar er bestaan wel toffe en bekommerde schoonmoeders.

De vraag luidt vooral: wat is er nodig om de zaken efficiënter en coherenter te doen werken in het belang van de Limburgse burgers?

Waarom staan vooral CD&V en SP.a zo huiverig tegenover fusies?
Die partijen hebben intern immers afgesproken dat cumul parlementair en burgemeester of schepen geldt voor gemeenten boven 20.000 en 30.000 inwoners. Fusies van gemeenten zou die partijen kunnen verzwakken.
Ze zijn met eigen macht en eigen belang bezig maar niet met een spaarzamer en efficiënter organisatie van onze overheid.
Partijen denken, logischerwijs, aan zichzelf en daardoor gaat er weinig of niets veranderen aan het systeem.

De toekomst van Limburg ligt namelijk in sterkere en grotere gemeenten. Fusies moeten worden gestimuleerd en logisch, niet politiek, worden gevormd.
Een goede schoonmoeder zou ijveren voor een sterke Limburgse toekomst!

Voorzitter,

Tot zover het standpunt van de VLAAMS BELANG-fractie.

Wim De Meester
Fractieleider VLAAMS BELANG
23 november 2016

Vacatures
Belastingen
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 10 juni 2024
Registreer je op my e-box - Itsme
Vandaag ontvangen ontvangen 383.517 Limburgers hun aanslagbiljet provinciebelastingen. Voor 47,65 % van hen, 182.745 om exact te zijn, valt dat aanslagbiljet in de digitale brievenbus, My e-box. My...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...
vrijdag, 29 maart 2024
groepsfoto van gedeputeerde Bert Lambrechts en Tom Vandeput samen met werknemers van de provincie bij hun fiets
Limburg profileert zich als dé fietsprovincie in Vlaanderen. De deputatie zorgt via het personeelsbeleid ervoor dat ook de medewerkers van het provinciebestuur hiervan kunnen genieten. In 2023 hebben...

Provincie Limburg is ook social

Prikbord