De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

Begunstigden

De Plaatselijke Groep heeft volgende categorieën van begunstigden bepaald die in aanmerking komen voor Leadersteun:

  • publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, OCMW’s, openbare instellingen, provincies…)
  • non-profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid uit de private sector (vzw’s,  stichtingen)
  • non-profitorganisatie met rechtspersoonlijkheid uit de publieke sector (bv. intercommunales, autonome overheidsbedrijven)
  • coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) met een sociaal oogmerk of actief op vlak van natuur- en landschapszorg
  • non-profitorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke verenigingen)

Hierbij geldt wel dat:

  • Maximaal 5,00% van de middelen die gedurende de volledige programmaperiode 2014-2020 voorzien zijn voor de betrokken provincies voor de maatregel "Uitvoering Lokale ontwikkelingsstrategie" kan worden toegekend aan de betrokken provinciale diensten
  • De Vlaamse gemeenschap, het Vlaams Gewest en de respectievelijk verzelfstandigde agentschappen zijn uitgesloten van subsidiëring