De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
platteland.limburg.be

Subsidieaanvraag PDPO III maatregel Omgevingskwaliteit (investeringen)

Subsidieaanvragen binnen het programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 in het kader van de maatregel "Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland" kunnen ingediend worden aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier dat steeds vergezeld moet zijn van een ingevulde projectfiche.

De subsidie zal worden toegekend op basis van een subsidiereglement die per oproep wordt opgesteld.
Mogelijks is op subsidievragen de "Wet op de Overheidsopdrachten" van toepassing. Info aangaande de toepassing van deze regelgeving vind je in volgende handleiding.

Projectaanmeldingen kunnen uitsluitend gebeuren via het e-loket van de VLM.