De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
platteland.limburg.be

Projectoproep

Het provinciaal managementcomité (PMC) heeft op 16 september 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Deze oproep kadert in overgangsperiode 2021-2022 van PDPO III.
Met deze nieuwe projectoproep kan het PMC in totaal 585.300 euro besteden aan projecten die invulling geven aan de onderstaande 5 acties uit het provinciaal plattelandsbeleidsplan:

  • De beleving van het platteland verhogen
  • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
  • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen
  • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
  • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

De projecten zullen getoetst worden aan de beoordelings- en selectiecriteria, terug te vinden op platteland.limburg.be. De bevoegde Vlaams minister vraagt ook om binnen de komende oproepen specifieke aandacht te hebben voor drie klemtonen: Eenzaamheid op het platteland, Lokale landbouw en korte keten, Biodiversiteit.

De oproep 2022 binnen de maatregel omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland is opgenomen de geclusterde oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’.
Binnen deze oproep wil de dienst landbouw en platteland een overzichtelijk antwoord bieden op de verscheidene projectoproepen die er in het najaar van 2021 worden gelanceerd. Door de uitwerking van één algemene oproep waarin alle thema’s, van de desbetreffende afzonderlijke programma’s zijn opgenomen, trachten we een transparante oproep te verspreiden naar de diverse plattelandsactoren.

In deze algemene oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’, met een totaalbudget van 3.039.600 euro, zitten de volgende oproepen (van de verscheidene plattelandsprogramma’s) vervat:

  • Oproep Leader Haspengouw t.b.v. 645.750 euro
  • Oproep Leader Kempen en Maasland t.b.v. 645.750 euro
  • Oproep Europees herstelfonds t.b.v. 712.000 euro
  • Oproep Omgevingskwaliteit en -vitaliteit t.b.v. 585.300 euro
  • Oproep Platteland Plus t.b.v. 450.810 euro 

In deze oproep willen we inzetten op innovatieve projecten die een langdurige, structurele meerwaarde betekenen voor de regio en de provincie Limburg om op deze wijze een hefboomwerking te creëren op het Limburgs platteland.
Om gevolg te geven aan deze doelstelling willen we binnen de oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ projecten vooropstellen met een minimale projectkost van 150.000 euro. De bovengrens van 1.000.000 euro blijft behouden.

Meer informatie over de maatregel Omgevingskwaliteit, het aanmeldingsformulier voor een projectconcept en het Provinciaal plattelandsontwikkelingsplan vind je hier

De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 29 november 2021 om 16u00 te worden ingediend bij de directie Ondernemen - dienst Landbouw en Platteland via landbouwenplatteland@limburg.be.
Het projectconcept wordt toegeleid naar het aangewezen plattelandsprogramma waarbij de geldende procedure wordt gevolgd van het desbetreffende programma. De promotor wordt hiervan op de hoogte gesteld en begeleid doorheen de procedure door het Plattelandsloket.

Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65% plattelandssteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juni 2022, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2024.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Karel Leysen, Provinciaal Plattelandsloket (karel.leysen@limburg.be – 011 23 74 22).