De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Ekologie en verspreiding van Amfibieën (in Limburg)

Ekologie en verspreiding van Amfibieën (in Limburg)

Sanders Daniël
U.I.A. Dept. Biologie
Symposium. 
Amfibiebescherming 13 februari 1991, Genk
Geschreven in 1991
Gepubliceerd in 1991

In België komen met zekerheid 13 amfiebieënsoorten voor, dewelke eveneens allemaal in de provincie Limburg aangetroffen worden. Het betreft hier 5 salamandersoorten, 4 paddensoorten, 4 kikkersoorten (als we het Groene Kikker-kompleks als 1 "soort" beschouwen). Ten gevolge van de gebondenheid van amfibieën aan water enerzijds (in verband met de voortplanting) en de gebondenheid aan land anderzijds - waar meestal heel wat minder aandacht aan geschonken wordt - worden heel wat restricties aan het voorkomen van de verschillende soorten opgelegd. De verspreiding van de amfibieeën is dan ook grotendeels aan de hand van deze restricties te verklaren. Zo kunnen de in Limburg voorkomende amfibieën grosso modo in 4 groepen onderverdeeld worden. Groep 1 zijn algemeen voorkomende amfibieën, plaatselijk abundant met weinig soortspecifieke restrictes: Kleine Watersalamder, Alpenwatersalamander, Gewone Pad, Bruine Kikker, Groene Kikker-kompleks. Groep 2 zijn lokaal voorkomende amfibieën, plaatselijk abundant met wel soortspecifieke restricties: Vinpootsalamander, Kamsalamander, Rugstreeppad, Heikikker. Groep 3 zijn amfiebieën, in hun voorkomen beperkt tot de Voerstreek met zeer soortspecifieke restricties. Zij zijn bedreigd: Vuursalamander, Vroedmeesterpad, Geelbuikvuurpad (?). Groep 4 zijn zeer lokaal voorkomende soorten met zeer soortspecifieke restricties. Ook zij zijn bedreigd: Boomkikker en Knoflookpad. De Geelbikvuurpad, wiens verspreiding eertijds beperkt was tot de Voerstreek, werd sinds 1984 niet meer waargenomen en dient waarschijnlijk als uitgestorven beschouwd te worden, zelfs voor gans België.

Plaatsen

  • Limburg
  • Voeren
  • Start
  • Ekologie en verspreiding van Amfibieën (in Limburg)