De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Wapenvergunning

Sinds 9 juni 2006 is de nieuwe wapenwetgeving van toepassing. Hierdoor is de gouverneur bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen. Welke rechten en plichten je hebt bij het aanvragen van een wapenvergunning en waar je terecht kunt voor meer informatie, kun je op deze pagina nalezen.

Een wapenvergunning aanvragen

Je kunt een wapenvergunning aanvragen door gebruik te maken van volgende formulieren:

Hoe beginnen met schietsport?

Beginnende sportschutters hebben twee mogelijkheden om te leren schieten: met een voorlopige sportschutterslicentie of met een attest van slagen in de theoretische proef, bekomen van de gouverneur in het kader van de aanvraag van een wapenvergunning.

Schietsport beginnen met een voorlopige sportschutterslicentie

Bij een gemachtigde sportschuttersfederatie kun je een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen. Deze wordt uitgereikt voor de duur van maximaal twaalf maanden. Dit enkel op voorwaarde dat de schutter voldoet aan alle voorwaarden, met uitzondering van het bewijzen van regelmatige deelname en het slagen in de theoretische en praktische proef. De houder van een voorlopige sportschutterslicentie kan onder het toezicht en de begeleiding van een door de schietsportfederatie aangestelde lesgever een vergunningsplichtig wapen van de betrokken wapencategorie hanteren.

Voor meer informatie over de voorlopige sportschutterslicentie kun je terecht bij jouw schietclub of bij de gemachtigde schietsportfederaties.

Definitieve vergunning

Je kunt ook onmiddellijk een definitieve vergunning aanvragen. Als je slaagt voor een theoretische proef, krijg je een attest dat je toelaat om je gedurende maximaal één jaar voor te bereiden op de praktische proef in een erkende schietstand. Dit kan enkel mits voorlegging van het attest. Je moet de praktische proef afleggen met een wapen en met munitie die je ter plaatse ter beschikking gesteld wordt door:

  • de uitbater
  • de houder van een vergunning voor het houden van wapen en munitie
  • de houder van een sportschutterslicentie.

Tijdens deze periode van maximaal één jaar wordt de procedure opgeschort. Uiterlijk op het einde van dat jaar moet de aanvrager slagen voor de praktische proef. Lukt dat niet, dan wordt de vergunning geweigerd. 

Wat te doen bij het verlies van jouw wapenvergunning?

Bij het verlies van jouw wapenvergunning, moet je aangifte doen van het verlies bij de politie. Daarna kun je bij de gouverneur een duplicaat van jouw vergunning vragen.

Een wapen kopen in het buitenland

Als je van plan bent een wapen te kopen in het buitenland, ben je onderhevig aan een aantal procedures. Afhankelijk van de situatie zijn deze verschillend. De stappen die je moet zetten kun je nalezen in drie stroomschema's.

Voor meer informatie over de in- en uitvoervergunningen van wapens, kun je terecht bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Internationaal Vlaanderen, Dienst Controle Strategische Goederen, Boudewijnlaan 30 bus 80 in 1000 Brussel, tel. 02 553 61 71, fax 02 553 60 37,  csg@iv.vlaanderen.be of www.vlaanderen.be/csg.

Medisch attest bij vergunningsaanvraag

Samen met jouw vergunningsaanvraag, moet je een medisch attest indienen. Dit moet vermelden dat je als aanvrager in staat bent om een wapen te manipuleren, zonder gevaar voor jezelf of voor anderen. Je kunt hiervoor het model van medisch attest gebruiken. Attesten met een andere vorm, maar met dezelfde gegevens worden uiteraard ook aanvaard. 

Het medisch attest geldt in principe voor zes maanden. Koop je later een nieuw wapen, dan moet je opnieuw een medisch attest voorleggen.

Contactgegevens dienst

Wapens, Vergunningen en Rampenschade, Federale Taken
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 87
fax 011 24 92 42
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Je kunt op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag terecht aan het loket van de Dienst Wapens van 9 tot 12 u.