De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
PNC
  • Start
  • Natuurrapport 2003 laat zien: natuur kan niet leven van reservaten alleen.

Natuurrapport 2003 laat zien: natuur kan niet leven van reservaten alleen.

Dumortier Myriam, Kuijken Eckhart en Schneiders Annick
Instituut voor Natuurbehoud
De Levende Natuur. 
Jrg. 104, nr. 6 (2003); p. 228-232
Geschreven in 2003
Gepubliceerd in 2003

Myriam Dumortier, Anik Schneiders & Eckhart Kuijken

Instituut Natuurbehoud

De Levende Natuur. Jrg. 104, nr. 6 (2003): 228-232

 

Dit artikel illustreert aan de hand van beschermde amfibieën, beschermde heide en voor vissen afgebakend habitatrichtlijngebied dat beschermingsstatuten onmisbaar, maar onvoldoende zijn om de biodiversiteit in Vlaanderen in stand te houden. Het artikel vat de stand van zaken weer van de aanduiding van reservaten, de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Natura 2000 (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden). De Vallei van de Zwarte Beek werd Vogelrichtlijngebied omwille van onder andere Korhoen en Duinpieper; beide zijn verdwenen. Ze werd Habitatrichtlijngebied omwille van onder andere de Beekprik. Een recente ingreep door lokale waterbeheerders heeft een groot deel van de habitat van de beekprik vernietigd. (JS)

 

Plaatsen

  • Vlaanderen
  • Zwarte Beekvallei
  • Start
  • Natuurrapport 2003 laat zien: natuur kan niet leven van reservaten alleen.