De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Natuurrapport 2001: Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid

Natuurrapport 2001: Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid

Instituut voor Natuurbehoud
Rapport. 
366 p.
Geschreven in 2001
Gepubliceerd in 2001

Instituut voor Natuurbehoud

Kliniekstraat 25

B-1070 Brussel

366p.

Een eerste deel schetst de toestand en evolutie van de natuur in Vlaanderen via de biodiversiteit en de biotopen. In Vlaanderen komen ongeveer 40 000 verschillende organismen voor. 1/3 daarvan staat op de Rode Lijst in de categorie kwetsbaar tot uitgestorven. De algemene toestand van de biotopen in Vlaanderen is slecht. Vooral de kwaliteit van de gebieden gaat achteruit. Verzuring, vermesting en verdroging van grond- en oppervlaktewaterafhankelijke systemen is bijna overal de regel. In grote heidegebieden begint het beheer vooruitgang te boeken op het vlak van het behoud van flora en fauna. Het areaal natuurreservaat steeg van 2,6% in 1999 tot 3,3% van de Limburgse oppervlakte in 2001. Tenslotte is er een hoofdstuk beleidsevaluatie waarbij aandacht wordt besteed aan provinciale en gemeentelijke structuurplannen en VEN en IVON. (LC)

 

Plaatsen

  • Limburg
  • Vlaanderen
  • Start
  • Natuurrapport 2001: Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid