De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Ruimtepact2040 - ambitie voor Limburg

Openbaar onderzoek

De provincieraad stelde het Ontwerp-Ruimtepact 2040 samen met het ontwerp plan-MER voorlopig vast op 14 december 2022.

Het provinciebestuur wijzigt haar toekomstvisie op ruimte niet zomaar. Ze volgt hiervoor een juridisch vastgelegde procedure waarbij ze de burgers graag informeert en inspraak geeft in de plannen.

Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023 kan iedereen de documenten van het Ontwerp-Ruimtepact 2040 en het bijhorende ontwerp plan-MER inkijken via www.limburg.be/rp2040-ontwerp, in het gemeentehuis van elke gemeente in de provincie of in het Provinciehuis van de provincie Limburg.

Reageren op het ontwerp kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek en uiterlijk tot en met 17 mei 2023 op één van volgende manieren:

 • door te mailen naar ruimtepact2040@limburg.be
 • door een aangetekende brief te richten aan provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • door jouw reactie af te geven tegen ontvangstbewijs:
  • in elk gemeentehuis van de provincie Limburg
  • in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • of op één van de infomarkten.

Vermeld in je reactie duidelijk of je reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of op het ontwerp plan-MER.

Infomomenten

Wil je graag wat meer informatie over het Ruimtepact 2040? Bekijk of bezoek dan zeker een van onderstaande infomomenten:

 • het webinar op 17/02/2023;
 • de infomarkten waar de provincie meer uitleg geeft en in gaat op ieders inhoudelijke vragen.

Afgelopen processtappen

Inspraak, participatie en overleg

Alleen met een degelijk proces van overleg en participatie kan een beleidsplan Ruimte tot stand komen dat gedragen wordt door de vele betrokkenen en stakeholders.

2022 Voorlopige vaststelling ontwerp-Ruimtepact 2040

De provincieraad stelde het Ontwerp-Ruimtepact 2040 samen met het ontwerp plan-MER voorlopig vast op 14 december 2022.

2021 Adviesronde voorontwerp

In september 2021 stelde de deputatie het voorontwerp vast. Dit kreeg de titel "Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg". De adviesronde over het voorontwerp Ruimtepact 2040 vond plaats van 8 oktober tot 15 december 2021. Tijdens die periode konden de decretaal bepaalde adviesinstanties schriftelijk advies uitbrengen over het voorontwerp. Dit zijn de Limburgse gemeentebesturen, Vlaamse overheid en Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening). Rekening houdend met onder meer de ontvangen adviezen werd er in 2022 gewerkt aan een ontwerp-beleidsplan.

2020 Publieke inspraak Kennisgeving plan-MER

Van 1 september tot en met 30 oktober 2020 werd de kennisgeving van het plan-MER ter inzage gelegd voor het publiek. Op basis van de inspraakreacties heeft Team MER op 9 februari 2021 richtlijnen opgesteld voor de opmaak van het plan-MER. De richtlijnen kun je raadplegen op omgeving.vlaanderen.be/nl/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer PL0264.

2019 Conceptnota

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 werd er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota met op 2 december 2019 een publieke infomarkt. We ontvingen in totaal 60 inspraakreacties. Er reageerden 60 % van de 42 Limburgse gemeenten, waaronder zowel kleinere gemeenten als de grotere steden.

2019 4keerLimburg2040

Op 20 juni 2019 werd in Thor Central (Genk) het "toekomstevent 4keerLimburg2040" opgezet rond het resultaat van de toekomstverkenning. De 4 toekomstscenario’s voor Limburg werden getoond en besproken met 250 geïnteresseerden, waaronder burgemeesters, ondernemers, architecten, studenten, professoren en ambtenaren. Verschillende experten gingen in debat met het publiek en deelden hun visie over het wonen, de economie, de mobiliteit of de open ruimte in de toekomst.

De filmpjes over de toekomstscenario’s of het event kun je bekijken op www.limburg.be/ruimtelijkeordeningstudies.

2019 Startbeslissing

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad de officiële startbeslissing voor het opmaken van een ruimtelijk beleidsplan.

2017 Debatfestival/ Welk Limburg wil jij?

Op 8 december 2017 organiseerden we het "debatfestival". Alle inzichten van die dag vind je terug in het verslag via www.limburg.be/brlverslagdebatfestival.

Met de vraag "Welk Limburg wil jij?" nodigden we van eind 2017 tot en met oktober 2019 iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Dit leidde tot een bonte en veelzijdige verzameling van ideeën en meningen. We verzamelden ze allemaal in één verslag (www.limburg.be/brlideeenenreacties).

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
e-mail ruimtelijkeplanning@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

vrijdag, 16 december 2022
Ruimtepact2040
Wij werken vanuit provincie Limburg al een hele tijd aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie op maat van Limburg, het Ruimtepact 2040. Met dit ruimtelijk beleidsplan toont de provincie haar ambitie...