De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Ontdek het bos - wedstrijdreglement

Ontdek het bos - wedstrijdreglement

Laatst aangepast vrijdag, 09 september 2022, 09.27 u.

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de scholenwedstrijd n.a.v. de ‘Week van het bos’ die Bosgroep Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt en het Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk organiseren. De organisatoren kunnen dit reglement op elk ogenblik wijzigen. De actuele versie van het reglement vind je terug op deze pagina. De wedstrijd kan worden gewijzigd, ingekort of stopgezet. Elke wijziging, inkorting of stopzetting van de wedstrijd publiceren we op deze pagina.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het opgestelde en voor deze wedstrijd geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement.

Artikel 1: algemeen

De wedstrijd wordt georganiseerd naar aanleiding van de ‘Week van het Bos’ die plaats vindt van 9 tot 16 oktober 2022. Doelstelling is om kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs te sensibiliseren rond het belang van het bos, en hen meer te leren over de “geheimen” van het bos. 
De wedstrijd loopt van maandag 19 september tot maandag 3 oktober (23.00 uur)
Bosgroep Limburg en het Provinciaal Natuurcentrum behouden zich het recht voor om de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

Deze wedstrijd staat enkel open voor leerkrachten en schooldirecties uit de derde graad van het basisonderwijs. Deelnemen kan door de online quiz in te vullen en dit voor 3 oktober 2022 om 23.00 uur. Elke deelnemende klas maakt slechts kans op één prijs. Per school kan er slechts één educatief programma gewonnen worden.

Inzendingen die niet binnen de aangegeven periode toekomen, nemen we niet meer in aanmerking, wat ook de reden van vertraging is. Bij deelname moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien er geen melding wordt gemaakt van de identiteitsgegevens, kan de deelnemer niet weerhouden worden als winnaar.
Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd.

Artikel 3: privacy

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt meegedeeld dat de Bosgroep de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden en worden ook niet bewaard na afloop van het event.
De betrokkene heeft steeds recht tot inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 4: prijzen

Via deze wedstrijd zijn twee begeleide educatieve programma’s “Natuurzoektocht, meer dan zoeken alleen" van het Provinciaal Natuurcentrum voor klassen uit de derde graad van het basisonderwijs te winnen.
Aan één begeleid programma kunnen maximum 25 leerlingen deelnemen.
Het programma vindt plaats op maandag 10/10 of donderdag 13/10 van 9.30 uur tot 13.00 uur in het Provinciaal Natuurcentrum.

Een gids van het Provinciaal Natuurcentrum begeleidt de leerlingen. Als leraar moet je wel aanwezig zijn en actief meehelpen met de begeleiding van je klas. Het transport met de bus van en naar het Provinciaal Natuurcentrum is eveneens inbegrepen in deze prijs.
Deze prijzen zijn overdraagbaar aan een andere school of klas dan degene waarvoor deelgenomen werd, mits voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van het Provinciaal Natuurcentrum.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Artikel 5: aansprakelijkheid

Bosgroep Limburg en het Provinciaal Natuurcentrum kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.
Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de Bosgroep en het Provinciaal Natuurcentrum om waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of waardoor de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 6: winnaars bekend maken en overhandiging van prijzen

De winnaars worden ten laatste bekend gemaakt op 5 oktober. Uit alle inzendingen worden de winnaars geloot via trekking door een onschuldige hand.

De winnaars worden door Bosgroep Limburg persoonlijk verwittigd via e-mail.
Na verwittiging worden de winnaars op de webpagina van de wedstrijd bekend gemaakt. De deelnemers die hun prijs aanvaarden, gaan ermee akkoord dat ze als winnaars op deze website worden bekend gemaakt.

Contactgegevens dienst

Provinciaal Natuurcentrum, Directie Omgeving
Craenevenne 86
3600 Genk

tel. 011 26 54 50
e-mail pnc@limburg.be
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be

Het Provinciaal Natuurcentrum is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u.

Alle personeel van deze afdeling

Prikbord

  • Start
  • Ontdek het bos - wedstrijdreglement