De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Boomplanting

Ik wil bebossen

Vergelijk je de Europese bosindex met een voetbalcompetitie dan staat Vlaanderen dicht bij degradatie. Er staat al lang 10.000 hectare bosuitbreiding op de politieke agenda maar vooralsnog verdwijnt er meer bos dan er bij komt. De Vlaamse regering belooft om tegen 2024 al 4.000 hectare extra bos aan te planten.

Tegen uiterlijk 2030 moet dat 10.000 hectare bos worden. Dat willen zeggen dat er elke dag 2,5 hectare bos geplant moet worden! Er zijn weinig zaken zo bevredigend als het aanplanten van een nieuw bos. En juist dat is hard nodig in het sterk verstedelijkt en versnipperd Vlaanderen. In het kader van de klimaatverandering zijn bossen voorlopig de enige bewezen "techniek" om efficiënt en op grote schaal CO2 uit de lucht te halen

Als grondeigenaars kun je op ons rekenen voor 

 • nazicht geschiktheid voor bebossing
 • nazicht juridische procedure om te bebossen
 • aanvraag alle nodige vergunningen
 • opmaak beplantingsplan
 • offertevraag beplanting
 • subsidieaanvraag
 • opvolgen beplanting
 • jeugdverzorging.

Financiële tussenkomst

Het aanplanten van bomen is niet gratis. Mogelijk moet er een grondbewerking gebeuren om de bodem klaar te maken voor het planten. Het plantgoed dient aangekocht te worden. Wildbescherming is hoogstwaarschijnlijk geen overbodige luxe. Om overwoekering met ruigtekruiden of ongewenste spontane verjonging te voorkomen, is het vaak nodig de geplante boompjes enkele jaren lang ervan vrij te stellen.

Om dit alles te bekostigen zijn er twee pistes.

 1. Je perceel beschikbaar stellen als grond voor boscompensatie.
 2. Een subsidie bebossen van landbouwgrond aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos eventueel in combinatie met een subsidie voor de aankoop van te bebossen grond.

Boscompensatie

Als iemand (= ontbosser) in Vlaanderen een perceel bomen kapt om er bijvoorbeeld een huis te bouwen dan moet dit gecompenseerd worden. Dit kan door het betalen van de bosbehoudsbijdrage aan de Vlaamse Regering. Deze bijdrage bedraagt minimum 3,5 euro/m² ontbossing en wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigt met een "compensatiefactor" die afhangt van het soort bos dat gekapt wordt. Deze factor bedraagt:

 • 1 voor een bos met hoofdzakelijk naaldbomen of uitheemse boomsoorten (= 3,5 euro/m²)
 • 1,5 voor een gemengd bos (= 5,25 euro/m²)
 • 2 voor een inheems loofbos (=7 euro/m²)
 • 3 voor alle habitatwaardige bossen (ongeacht hun ligging) (=10,5 euro/m²)

Een goedkopere mogelijkheid om te compenseren is door ergens anders nieuw bos aan te planten. Dit is financieel de interessantste optie voor de bebosser. Gemiddeld bedraagt de vraagprijs voor te bebossen (landbouw)grond 3 euro/m². Maar ook voor de ontbosser wordt dit interessant omdat deze minder dan de "standaardprijs" van 3,5 euro/m² betaalt.

Bosgroep Limburg kan zowel bebosser als ontbosser bijstaan tijdens het proces van bij de aanvraag van de bebossingsvergunning tot aan de effectieve beplanting. De ontbosser kan via onze hulp zijn boscompensatiedossier in orde krijgen. 

Subsidie bebossen

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kan een subsidie voor het bebossen van landbouwgrond aangevraagd worden. De subsidie voor beplanting bedraagt 3.500 euro/ha. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, verhoogd dit bedrag nog. Ook voor wildbescherming kan je een tegemoetkoming aanvragen.

Alle informatie en de financiële vergoeding is te vinden op www.natuurenbos.be/bebossing