De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Leerling bewerkt hout

Technisch adviseur-coördinator Provinciale Secundaire School Diepenbeek

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-05-19

Over ons

De Provinciale Secundaire School Diepenbeek (PSSD) is gelegen op de campus Diepenbeek waar ook de Provinciale Middenschool Diepenbeek (PMD) gevestigd is. Op de campus wordt onderwijs aangeboden van de eerste tot en met de derde graad. De eerste graad telt meer dan 300 leerlingen. In de tweede en de derde graad ASO-BSO-TSO volgen meer dan 580 leerlingen les. Er worden verschillende studierichtingen aangeboden, zoals Latijn, Wetenschappen, Economie, Humane wetenschappen, Sociaal-technische wetenschappen, Techniek-wetenschappen, Hout(technieken), Elektromechanica, Mechanische vormgevingstechnieken, Basismechanica, Centrale verwarming en sanitaire installaties, Verzorging. De school is goed uitgerust. Er zijn verschillende vaklokalen en werkhallen verspreid over de campus.  De uitrusting is vrij divers en aangepast aan de verschillende opleidingen. 

Het Provinciaal Onderwijs Limburg zoekt een gedreven collega voor een halve betrekking van technisch adviseur-coördinator (TAC) voor de Provinciale Secundaire School Diepenbeek.

Over de functie

 • Je zorgt mee voor de realisatie van het pedagogisch project van de school.
 • Je draagt actief bij aan het uitwerken van de campusgedachte: de Provinciale School Diepenbeek.
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het onderwijs en aan de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs, vooral in het studiedomein STEM.
 • Je zorgt samen met de directeur voor de inhoudelijke aansturing van de nijverheidstechnische studierichtingen en de studierichtingen in het studiedomein STEM.
 • Je waakt over de professionalisering van jezelf en deze van de leerkrachten TV/PV. Je adviseert hierover de directeur.
 • Je bevordert vakoverschrijdende en schooloverstijgende initiatieven binnen de toegewezen studierichtingen.
 • Je ondersteunt de werking i.v.m. de eindtermen STEM op de campus.
 • Je zorgt voor het optimaal gebruik en bezetting van de vaklokalen en werkhallen op de campus.
 • Je zorgt voor het onderhoud van de campus.
 • Je zorgt samen met de directeurs voor een moderne uitrusting van de campus.
 • Je adviseert de directeurs bij het opmaken van investeringen. Je formuleert voorstellen met betrekking tot het jaarlijks investeringsplan voor de realisering van een veilige werkomgeving en acties uit het JAP (jaaractieplan) en het GPP (globaal preventieplan).
 • Je geeft ondersteuning bij het uitwerken van dossiers voor investeringen en volgt deze op (documentatie verzamelen, offertes opvragen, aanbestedingen opvolgen,...).
 • Je legt en onderhoudt contacten met bedrijven en (onderwijs)instellingen die relevant zijn voor de opleidingen.
 • Je zoekt actief naar mogelijke samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en organisaties.
 • Je geeft ondersteuning bij de activiteiten en taken met betrekking tot de zeven welzijnsdomeinen en BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne), samen met de technisch adviseur (TA) en adviseert het campusbeleid.
 • Je neemt deel aan initiatieven van de SG PSOL (Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg), het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) en het schoolbestuur.

Competenties

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die:

 • de eigen activiteiten op een ordelijke, stipte en correcte manier uitvoert
 • over voldoende kennis en inzicht in het secundair onderwijs beschikt
 • voldoende kennis heeft over de modernisering van het secundair onderwijs en de impact hiervan op de school
 • problemen onderkent en op een creatieve wijze oplossingen definieert
 • vertrouwelijke en persoonlijke informatie op een confidentiële en gepaste wijze behandelt
 • gedreven is om vooropgestelde doelen te behalen, zelfs onder moeilijke en/of tegenvallende omstandigheden
 • vanuit de eigen overtuiging anderen enthousiasmeert en aanmoedigt zodat zij zich spontaan inzetten
 • contacten legt en onderhoudt
 • rekening houdt met wijzigende omstandigheden en zijn gedrag en de aanpak daarop afstemt
 • constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel werkt
 • planmatig en doeltreffend werkt
 • proactief problemen aanpakt
 • op lange termijn kan denken en een visie ontwikkelt
 • in groep kan werken
 • mensen kan aansturen.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Functievereisten

Je voldoet op 1 september 2021 (datum indiensttreding) aan de volgende voorwaarden.

 • Je bent in het bezit van een diploma van ten minste master en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB), zoals vermeld in de artikels 3, 4 en 7 en van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 -bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12487
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te oefenen.
 • Je voldoet aan de ter zake geldende taalwetten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je oefent de functie uit als hoofdambt.

Selectieprocedure

Je slaagt voor een selectieproef. Deze bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021
 • een mondelinge proef met een toetsing van het curriculum vitae op woensdag 16 juni of donderdag 17 juni 2021 (indien ten minste 50 % behaald op de schriftelijke proef).

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek van de kandidaten met een interne evaluatiecommissie. De schriftelijke proef telt mee voor 30 % van de totale punten, de mondelinge proef met toetsing van het curriculum vitae voor 70 %.Ervaring in het onderwijs is mogelijk een pluspunt.

Ons aanbod

 • Een bezoldiging op basis van salarisschaal 538: minimumwedde ½ x 3.480,19 euro en maximumwedde ½ x 6.106,06 euro (= geïndexeerde brutomaandwedde op 1 januari 2021)
 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van het schooljaar 2021-2022 en verlengbaar. Op termijn is een vaste benoeming mogelijk.

Hoe solliciteren?

Mail uiterlijk woensdag 19 mei 2021 jouw kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv met pasfoto en je diploma's naar chris.vanhoeck@limburg.be (de datum geldt als bewijs).

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Chris Van Hoeck, tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of fysieke beperking.