De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Provinciale Technische School Maasmechelen

Coördinator DBSO voor Centrum Leren en Werken - Provinciale Technische School Maasmechelen

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-05-19

Over ons

Het Centrum Leren en Werken (CWL) van de Provinciale Technische School Maasmechelen (PTS) telt momenteel 107 leerlingen en biedt onder andere de volgende opleidingen aan: carrosseriehersteller, lasser (TIG, MIG/MAG, beklede elektrode), metselaar, polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen, logistiek helper in de zorginstelling, winkelbediende, administratief medewerker, kok en kelner.

Voor het CLW van de Provinciale Technische School Maasmechelen zoeken we een gedreven coördinator.

Over de functie

 • Als coördinator ben je eindverantwoordelijke en leid, coördineer en superviseer je de dagelijkse gang van zaken in het CLW, en stuur je het personeel aan. 
 • Je volgt de laatste ontwikkelingen en de regelgeving over leren en werken/duaal leren op en geeft er uitvoering aan. Je weet vanuit het centrum te anticiperen op deze wijzigingen vanuit de zorg voor de jongeren. Vanuit de werkplekcomponent zet je een gepaste aanpak op om ook dit facet van de opleiding op een goede en kwaliteitsvolle manier invulling te geven. Je weet als teamplayer een goede samenwerking uit te bouwen, met je intern team, maar ook met de vele externe partners.  
 • Waar nodig, motiveer en stimuleer je het personeel en verzeker je de kwaliteit door in te zetten op volgende aspecten.
  • Je tracht zo goed mogelijk het pedagogisch project van de school te realiseren.
  • Je zorgt voor een maximale afstemming van het studieaanbod op de noden van de regio.
  • Je zorgt voor een efficiënte schoolorganisatie.
  • Je werkt aan kwaliteitszorg. 
  • Je geeft gestalte aan een goed personeelsbeleid.
  • Je organiseert de leerlingenbegeleiding.
  • Je staat in voor een goede communicatie met de leerlingen, hun ouders, de interne en externe partners, de overlegstructuren, de administratie, … 
  • Je bent verantwoordelijk voor het materieel, financieel en administratief beheer van het centrum.
  • Je zorgt voor de promotie van het CLW.
  • Je staat in voor je eigen nascholing en die van je medewerkers.
  • Je neemt deel aan initiatieven van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL).

Competenties

 • Je bent bekwaam om een visie te ontwikkelen en strategieën op te stellen om deze uit te voeren.
 • Je beschikt over voldoende kennis en inzicht in het DBSO over het algemeen en de nodige kennis in de studiegebieden STEM, Voeding en Horeca, Maatschappij en Welzijn en Economie en organisatie.
 • Je bent bekwaam om vanuit de eigen overtuiging anderen te enthousiasmeren en aan te moedigen zodat zij zich spontaan inzetten. 
 • Je beschikt over het vermogen om problemen effectief en creatief op te lossen.
 • Je hebt ruime sociale vaardigheden om als teamleider de medewerkers te sturen, te motiveren en te doen samenwerken.
 • Je hebt de nodige flexibiliteit om op een menselijke manier in wijzigende omstandigheden de problemen en de uitdagingen aan te pakken.
 • Je beschikt over degelijke spreek- en schrijfvaardigheden.
 • Je hebt kennis van de hedendaagse computertoepassingen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je bent stressbestendig.
 • Je hebt aandacht voor de bredere sociaal-maatschappelijke dimensie van de functie.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Functievereisten

Je voldoet op 1 september 2021 (datum indiensttreding) aan de volgende voorwaarden.

 • Je bent in het bezit van een diploma van ten minste bachelor met een bewijs van pedagogische bekwaamheid, zoals vermeld in de artikels 3, 4 en 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 - bekwaamheidsbewijzen in het secundair onderwijs: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12487
 • Je bent een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent lichamelijk geschikt om de functie uit te oefenen.
 • Je voldoet aan de ter zake geldende taalwetten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
 • Je oefent de functie uit als hoofdambt.

Selectieprocedure

Je slaagt voor een selectieproef. Deze bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op woensdag 26 mei 2021
 • een mondelinge proef met een toetsing van het curriculum vitae op woensdag 16 juni of donderdag 17 juni 2021 (indien ten minste 50 % behaald op de schriftelijke proef).

De mondelinge proef bestaat uit een gesprek van de kandidaten met een interne evaluatiecommissie. De schriftelijke proef telt mee voor 30 % van de totale punten, de mondelinge proef met toetsing van het curriculum vitae voor 70 %. Ervaring in het onderwijs en specifiek in het DBSO is mogelijk een pluspunt.

Ons aanbod

 • De coördinator wordt bezoldigd:
  • indien bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid: op basis van salarisschaal 412: minimumwedde 3.140,49 euro en maximumwedde 5.163,95 euro
  • indien master met bewijs van pedagogische bekwaamheid: op basis van salarisschaal 526: minimumwedde 3.782,81 euro en maximumwedde 6.408,69 euro(= geïndexeerde bruto-maandwedde op 1 januari 2021)
 • Een tijdelijke aanstelling in afwachting van een vaste benoeming op 1 september 2021

Hoe solliciteren?

Mail uiterlijk woensdag 19 mei 2021 jouw kandidatuur met motivatiebrief, een uitgebreid cv met pasfoto en je diploma's naar chris.vanhoeck@limburg.be (de datum geldt als bewijs).

Voor meer informatie kun je terecht op tel. 011 30 58 58.

Het provinciebestuur als werkgever selecteert op basis van je competenties, niet op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of fysieke beperking.