De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Hippisch centrum, Leemkuilstraat 21 in Oudsbergen (Jeugdparadijs Camping)

Publieke consultatie - PRUP "Hippisch centrum Sentower Park" in Oudsbergen

vrijdag, 01 april 2022, 00.05 u.

Start- en procesnota

Provincie Limburg besliste om het hippisch centrum Sentower Park in Oudsbergen uit te breiden in de westelijke richting en stelt hiervoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op. Dit plan geeft Sentower Park extra mogelijkheden voor het uitoefenen hun activiteiten.
Het bedrijf is volgens het gewestplan Hasselt-Genk deels gelegen in recreatiegebied, deels in agrarisch gebied en deels in woongebied. De uitbreiding vraagt een herbestemming van ongeveer 4,5 ha agrarisch gebied naar recreatiegebied.

Aanleiding PRUP

In de zitting van 15 september 2021 leverde de provincieraad een voorwaardelijk gunstig planologisch attest af aan het bedrijf Sentobel voor het hippisch centrum Sentower Park aan de Leemkuilstraat in Opglabbeek (gemeente Oudsbergen).
Het provinciebestuur hield hierbij rekening met de noden van het bedrijf (namelijk de mogelijkheid voor de noodzakelijke uitbreiding van het bedrijf op korte termijn) en anderzijds met de belangen van de omgeving (namelijk een ruimtelijke kwalitatieve invulling voor de draagkracht van de omgeving). Dit uit zich in een aantal voorwaarden die zowel in de fase van de omgevingsvergunning als bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan moeten worden meegenomen.
De provincie is ertoe verplicht om binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest advies te vragen over de startnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. De provincie doet dit via een geïntegreerd planningsproces.

Publieke consultatie

In de eerste fase stelde de provincie een start- en procesnota op. Iedereen kan deze documenten inkijken in de periode van vrijdag 1 april 2022 tot en met maandag 30 mei 2022. De nota’s liggen ter inzage tijdens de kantooruren:

  • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de provincie Limburg (Universiteitslaan 1 in Hasselt)
  • bij de afdeling Ruimte van de gemeente Oudsbergen (gemeentehuis in de Gildestraat 1 en Dorpsstraat 44 in Oudsbergen), na het maken van een afspraak.

Je kunt de nota’s ook online raadplegen op de website van de provincie Limburg (www.limburg.be/lopendeplanningsprocessen - onder de hoofding "Publieke raadpleging - lopende").

Als je opmerkingen hebt, kun je deze schriftelijk bezorgen:

  • ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie van de provincie Limburg, Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
  • ofwel kun je ze tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis in de Gildenstraat 1 en Dorpsstraat 44 in Oudsbergen.

Je kunt reageren tot en met 30 mei 2022.

Infomoment op 26 april 2022

Op 26 april 2022 vindt er een participatiemoment plaats. Tijdens dit infomoment lichten we het dossier toe met mogelijkheid tot vraag en antwoord. Iedereen is welkom om 19 uur  in Den Ichter, Gildenstraat 16 te Opglabbeek.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.