De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
portret van eregouverneur Harry Vandermeulen

Eregouverneur Harry Vandermeulen overleden

dinsdag, 29 november 2022

Naast aandacht voor onderwijs en wetenschap als hefboom voor maatschappelijke ontwikkeling was er de grote aandacht voor de reconversie van de Limburgse economie

Met verslagenheid vernamen wij het nieuws van het overlijden van ere-gouverneur Harry Vandermeulen. Ondanks zijn gezegende leeftijd verliezen we een bijzonder iemand in Limburg.

Eregouverneur Harry Vandermeulen is misschien wel de meest erudiete gouverneur die Limburg tot dusver kende.
Hij was een intellectueel en had de schijn van ontoegankelijk te zijn. Niets was minder waar. Harry Vandermeulen was een harde werker. Hij werd op 22 mei 1978 gouverneur. Vandermeulen was een gereserveerd type, rustig van aard, maar bovenal een bijzonder fijn mens.

Reconversie

Voor Limburg brak er een totaal nieuwe tijd aan. Economisch sputterde ons land.  In onze provincie had de steenkoolnijverheid het bijzonder moeilijk en sloten de mijnen.
Met grote werkloosheid als gevolg. Het leek een uitloze situatie. Limburg bleef ook op dat moment niet bij de pakken zitten.

Er werd een Toekomstcontract voor Limburg afgesloten, samen met  Europa, België en Vlaanderen. Uniek in zijn soort in die periode. Dit kende succes! Het was succesvol en leidde tot goede resultaten. De latere deputaties zetten deze visie verder met economische herstelplannen zoals het Limburgplan, Salk en vandaag SalkTurbo-plan.

Met veel diplomatie, vastberadenheid en nooit aflatende werkkracht heeft Harry Vandermeulen onze provincie doorheen die moeilijke periode geleid. Hij was het die de Limburgse zaak bepleitte bij de Europese, Belgische en Vlaamse overheid.

Tijdens zijn ambtsperiode vond de bekabeling van de provincie Limburg plaats door Interelectra en de uitbouw van Lisec, het labo voor bosbouw en milieuproblemen. Van beide activiteiten nam hij het voorzitterschap op. In de laatste jaren van zijn mandaat vond onder zijn leiding de organisatie van de rampenbestrijding en hervorming van de politie plaats.

Maar vooral het onderwijs droeg zijn hart weg. Talloos zijn de citaten hierrond in zijn vele toespraken. We citeren de volgende : “De belangrijkste hefboom voor de toekomst, het onderwijs, is tevens onze achillespees. Het gaat hier om de verhoging van de scholingsgraad in onze provincie. In dat verband is er de te lage participatie aan het hoger onderwijs. Hiertegenover staat dat wij vragende partij zijn voor de verdere uitbouw van ons universitair- en hoger onderwijs”.

Het belang dat hij aan onderwijs hechtte, uitte zich reeds voor hij het ambt van gouverneur opnam. In 1974 werd hij reeds aangesteld tot voorzitter van het Limburgs Universitair Centrum.

Hij lag dus mee aan de basis van het hoogwaardige universitair onderwijs dat onze provincie thans aanbiedt. Hij was zich terdege bewust dat degelijk onderwijs één van de meest bepalende factoren is voor het welzijn van onze provincie. 

Eregouverneur Vandermeulen was diegene die ons erop wees dat Limburg eertijds aan de rand van het land lag en nu midden in het centrum van Europa.

Op 1 december 1995 bereikte hij de pensioenleeftijd en legde hij zijn ambt neer na meer dan 17 jaar actieve dienst. De provincie is haar eregouverneur veel dank verschuldigd. In zovele kleine en grote dingen laat hij zijn sporen na.

Gouverneur Jos Lantmeeters en de leden van de deputatie, Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens en Tom Vandeput bieden aan de echtgenote, kinderen, familie en vele vrienden hun deelneming aan.

Vanaf dinsdag 29 november om 10 uur wordt een rouwregister geopend voor mensen die een laatste groet, eerbetoon of boodschap aan de eregouverneur willen brengen. De komende dagen kan dit telkens tussen 9 en 17 u.
Dit rouwregister ligt in de erehal (bestuursgebouw, F-blok) van het Provinciehuis.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.