De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincieraad keurt ontwerpplan Ruimtepact 2040 goed: duidelijke ambitie voor Limburg

woensdag, 14 december 2022

Het provinciebestuur van Limburg werkt al een hele tijd aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie op maat van Limburg, het Ruimtepact 2040. Met dit beleidsplan toont de provincie haar ambitie voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Limburg richting 2040. Op woensdag 14 december keurde de provincieraad het ontwerpplan goed. Vanaf 17 februari 2023 kunnen alle Limburgers hun reacties, opmerkingen en suggesties op het Ruimtepact 2040 indienen.

In maart 2019 nam het provinciebestuur de officiële startbeslissing om aan een nieuw ruimtelijk plan voor Limburg te werken. Ruim drie jaar en heel wat onderzoek, overleg en adviesrondes later, is het Beleidsplan Ruimte Limburg (kortweg Ruimtepact 2040) klaar. Het Ruimtepact 2040 zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen dat dateert van 2003.

“Met dit ontwerpplan sluit de provincie een ruimtepact met alle Limburgers”, aldus Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. “De essentie van het ontwerpplan is de open ruimte in onze provincie maximaal vrijwaren en de beschikbare ruimte beter benutten op goedgelegen plaatsen, met een goed evenwicht tussen kwaliteitsvol wonen en ondernemen.”

Samen naar meer ruimte in 2040

De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor o.a. onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.
Het Ruimtepact 2040 speelt in op heel wat uitdagingen die een impact hebben op onze leefomgeving.

De provincie wil de troeven van Limburg versterken en uitspelen. Dit Limburgs DNA is erg specifiek en een ruimtelijke visie en beleid op maat van Limburg is dus nodig: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat.
Het "Ruimtepact 2040, ambitie voor Limburg" zet dit nieuwe ruimtelijke beleid voor Limburg uit en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt.

“We kunnen niet verdergaan met het ongebreideld aansnijden van open ruimte”, geeft Inge Moors aan. “De open ruimte nam de afgelopen decennia gestaag af, terwijl het net is wat onze provincie zo aantrekkelijk maakt. We moeten een zuinig ruimtegebruik en de ruimtelijke kwaliteit vooropstellen. Samen met onze partners willen we als provinciebestuur actief meewerken aan deze ruimtelijke transitie, met name meer doen met minder ruimte. En dit volledig op maat van onze provincie.”

Openbaar onderzoek en definitieve goedkeuring

De provincie keurde het ontwerpplan van het Ruimtepact 2040 tijdens de provincieraad van woensdag 14 december 2022 goed.

Tussen 17 februari en 17 mei 2023 kunnen alle Limburgers het ontwerp inkijken en er hun mening over geven. Dit kan zowel online, in het Provinciehuis als in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Alle informatie hierover is terug te vinden op www.ruimtepact2040.be.

Na het openbaar onderzoek buigt de provincieraad zich eind 2023 over de definitieve goedkeuring van de nieuwe beleidsplannen. In oktober 2023 zal het Ruimtepact 2040 officieel in werking treden.