De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Samenwerken over grenzen aan groene en gezonde scholen van de toekomst

Belgisch- en Nederlands-Limburg slaan de handen in elkaar om onderzoek te doen op het gebied van jeugd, gezondheid, beweging, voeding, klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuurRijk leren. Dit vanuit de in de praktijk bewezen Gezonde Basisschool van de Toekomst (NL) en de ervaringen met vergroening van schooldomeinen (BE). Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Universiteit Hasselt (Centrum voor Milieukunde en BIOMED) gaan de komende twee jaar samen meten wat de effecten zijn en wat we van elkaar kunnen leren als beide projecten worden gecombineerd. Met de samenwerking streven de gedeputeerden Lambrechts, Housmans en Mackus ernaar om aan beide zijdes van de grens praktische tools op te halen die helpen om nog meer balans te creëren in een duurzame en gezonde leefstijl van onze jeugd.

Gezamenlijke piloot om effect te meten

Bij vier scholen zal er de komende twee jaar onderzoek worden verricht om meer inzichten te krijgen in het effect van vergroening van speelplaatsen, extra beweging en gezonde maaltijden op het welzijn van kinderen. Daarbij zal gekeken worden hoe de beide provincies kunnen leren uit elkaars projecten om op die manier te komen tot een economisch efficiëntere en duurzamere aanpak. De geleerde lessen op het vlak van minimaal 1 uur per dag extra bewegen, vier dagen gezonde schoollunch en extra aandacht voor welzijn van de leerling worden dan gecombineerd met de effecten van biodiversiteit op het schoolplein, binding met de natuur en oog voor het klimaatbestendig maken van die speelplaats. In het najaar van 2022 moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Samen voor Limburg

“Kinderen worden gezonder en socialer als ze op school gezamenlijk gezond lunchen, gevarieerd bewegen en in de klas leren over gezond gedrag. Ze kunnen lekker ravotten. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Als we dat kunnen combineren met een inspirerende groene leeromgeving waar men in Belgisch-Limburg mee bezig is, dan bouwen we samen aan de toekomst van onze kinderen op niveau 2.0”, zegt Robert Housmans, gedeputeerde van Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid. “Bij het ontwikkelen van deze initiatieven kijken we nadrukkelijk hoe we de lokale streek, natuur en agrariërs hieraan kunnen verbinden”.

“Een groene omgeving biedt jongeren rust, ontspanning en speel- en leerkansen. Omdat leerlingen dagelijks veel tijd doorbrengen op de speelplaats, is het dus een goed idee om die speelplaatsen groener en natuurlijker te maken. Sinds 2018 ondersteunen we Limburgse scholen die hun speelplaats willen herinrichten met advies en een subsidie. Deze nieuwe samenwerking met Nederlands-Limburg en de universiteiten biedt ons nieuwe kansen om onze inzichten te verdiepen en te onderbouwen”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur.

Vergroeningsprojecten van schooldomeinen

De vergroeningsprojecten van schooldomeinen (BE) vertrekken van de idee dat een groene school een waardevolle rust- of leefplaats voor de plaatselijke natuur is en de gevolgen tempert van de klimaatverandering zoals extreme hitte en neerslag. Een natuurlijk schooldomein biedt meer afwisseling en uitdaging voor kinderen. Ze kunnen er op heel uiteenlopende manieren spelen en ontwikkelen. Doordat ze meer bewegen zijn ze gezonder. Bovendien wordt er minder gepest op een groene speelplaats. Kinderen worden motorisch sterker, sociaal vaardiger, meer risicocompetent en meer zelfsturend. Door een speelplaats natuurlijker in te richten krijg je een rijke, prikkelende leeromgeving voor natuurRijk leren waar elk kind talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Het nieuwe, gezamenlijke onderzoeksproject zal de bestaande aanpak rond schoolvergroening onderbouwen en eventueel bijsturen.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Het doel van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is het bieden van een gestructureerd dagritme aan kinderen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en om aandacht te geven aan gezonde voeding en een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei. Het GBT-project laat volgens de onderzoekers duidelijk zien dat hoe jonger je begint met het aanleren van een gezonde levenswijze, hoe meer effect het heeft op de langere termijn. Kinderen nemen het gezonde gedrag bovendien mee naar huis, en zorgen op die manier voor gedragsverandering bij de ouders. Vooral de kwetsbaarste gezinnen hebben hier veel baat bij. Het is een van de redenen voor de initiatiefnemers van dit project om uit te breiden in de komende jaren.

Meer informatie is te vinden op www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl of www.provinciaalnatuurcentrum.be/vergroening.