De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Succesvol eerste digitale inspraakproject voor Limburgse fietssnelwegen

woensdag, 16 december 2020

De provincie Limburg en de Vlaamse overheid werken samen om het Limburgs fietssnelwegennetwerk verder uit te breiden. Om het tracé van de fietssnelweg F74 in Hasselt, Alken en Sint-Truiden te bepalen, riepen ze onlangs de hulp van de burger in. Tussen 14 oktober en 11 november konden burgers digitaal verschillende deeltracés bekijken en hun voorkeur aanduiden. 456 burgers lieten van zich horen. Hun input zal in het verdere beslissingsproces mee het uiteindelijke tracé bepalen.

Grote respons levert inzichten

In normale omstandigheden zou dit inspraakproject fysiek plaatsvinden via feedbackavonden. Maar u raadt het al, de coronacrisis dwingt ons creatief te zijn. Dat leidde tot het eerste digitale inspraakmoment voor de fietssnelwegen, aangevuld met beperkte (verkeers)commissies en een webinar.

De initiatiefnemers blikken tevreden terug op de inspraakronde. Ze werden aangenaam verrast door de positieve insteek en de inhoudelijke onderbouwing van de antwoorden. Dat geeft meer waarde aan de respons en levert interessante inzichten in de beleving op het terrein.

“De input van het digitale inspraakmoment overtrof met 456 inzendingen de verwachtingen van de initiatiefnemers, met dank aan de goede medewerking van de betrokken gemeenten”, zegt Sofie Van Campenhout van de vervoerregio Limburg. “Niet verrassend komen de meeste reacties dan ook uit de gemeenten Hasselt, Alken en Sint-Truiden (telkens meer dan 100 unieke reacties), maar ook de randgemeentes werden goed vertegenwoordigd. Verder bereikte het digitale inspraakproject buurprovincies Vlaams-Brabant en Antwerpen, alsook actoren uit de natuursector, lokale ondernemingen en de Fietsersbond.”

Over Alken en Hasselt gelijkgezind, meningen verdeeld over Sint-Truiden

Alken

In Alken kon men kiezen tussen het zogenaamde Basistracé (zoals aangegeven op fietssnelwegen.be), het Spoortracé, het Tracé Oostkant N80 en Tracé Westkant N80. Het Spoortracé draagt met 66% van de stemmen een duidelijke voorkeur. Van de Alkenaren die deelnamen aan het participatietraject koos zelfs 75% voor dit traject.

Hasselt

In Hasselt bestond de keuze uit het Basistracé, het Spoortracé, het Tracé Grote Ring, of het Tracé Hasselt West. Ook hier scoort het Spoortracé het hoogst bij alle deelnemers (61%). De Hasselaren zelf zijn – net zoals in Alken – nog meer overtuigd van het Spoortracé met 75%. Zowel in Alken als in Hasselt krijgen de tracés langs de N80 erg lage scores.

Sint-Truiden

In Sint-Truiden zijn de meningen meer verdeeld over de drie voorgestelde tracés: het Basistracé, het Tracé N80 en het Tracé Schurhovenveld. Geen enkel tracé scoort 50% of meer.

Volgende stappen

De mening van de burger is zeer belangrijk, maar zeker niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden voor de tracékeuze. Ook barrières, hellingen, punctuele ruimtelijke knelpunten zoals hoogspanningslijnen of bebouwing, natuurelementen en landbouwaspecten worden meegenomen. Hiervoor wordt gewerkt met een multicriteria-analyse zodat alle puzzelstukken in elkaar kunnen worden gepast en het voorkeurstracé het best voldoet aan de volledige set van doelstellingen en randvoorwaarden.

Na de tracékeuze zal de startnota afgewerkt worden met acties op korte en (middel)lange termijn. Het concept voor het voorkeurstracé mét actieplan zal in maart 2021 afgerond worden. Vooraleer de werken – gefaseerd - kunnen starten moet nog een aantal procedures doorlopen worden, zoals projectnota’s opmaken, een omgevingsvergunning verkrijgen, het project aanbesteden, enzovoort. Aanvang is ten vroegste voor 2024.

Op de fiets naar het werk, ook na corona

“Als de overheden de modal shift naar de fiets willen realiseren, moeten ze samen investeren in fietsinfrastructuur”, zegt Bert Lambrechts, Limburgs gedeputeerde van Mobiliteit. “De fietssnelwegen zijn daarvan een perfect voorbeeld. Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het Bovenlokale Functionele Fietsnetwerk (BFF) en spelen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal fietsverplaatsingen, vooral over langere afstand. De Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid werken hiervoor samen, en ook de gemeentebesturen worden meegenomen. Bovendien is deze nauwe samenwerking en gezamenlijke financiering er ook voor de realisatie van projecten op de andere lagen van het BFF.”

Er wordt hard gewerkt aan de fietssnelwegen in Limburg. “Zo werken we in Limburg momenteel ook nog aan een fietsbrug aan het Sas in Godsheide en krijgt de spoorbrug in Kuringen momenteel een aanhangende fietsoversteek. Ook de Albertkanaalroute, de Spoorlijn 18-route, de Corda-route, het Kolenspoor, en tal van andere (deel)tracés krijgen verder vorm”, sluit gedeputeerde Lambrechts af.

Meer informatie