De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Projecten

Samen Taalsterk

De hoofddoelstelling van ons project bestaat eruit om zowel kinderen als tieners taalvaardiger te maken en dit door het versterken van directies, leerkrachten, ouders en leerlingen. Hierdoor krijgen leerlingen meer slaagkansen in hun onderwijsloopbaan en worden de tewerkstellingskansen en doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs verhoogd.
Enerzijds werken we samen met de secundaire scholen van Maasmechelen aan een schoolintern en tevens netoverschrijdend taaltraject, anderzijds willen we in de vrije tijd ons taalaanbod verder uitbreiden.

Ons project bestaat uit twee luiken, enerzijds gericht op het secundair onderwijs waar we samen met de scholen (directies, leerkrachten, zorgcoödinatoren), de pedagogische begeleidingsdiensten, het CLB en andere betrokken partners een proces opzetten gericht op de interne werking van de school waarbij directies, leerkrachten, jongeren en ouders deel van uitmaken. Anderzijds trachten we onze taallijn in de vrije tijd te versterken en uit te breiden naar het basis- en secundair onderwijs.
Ook willen we beide projecten met mekaar laten samensmelten zodat we een zeer uitgewerkte taalvisie en taalbeleid nastreven op verschillende fronten. Vanaf april 2017 zal ook samen met het basisonderwijs van Maasmechelen gewerkt worden aan een taalproject.

Het proces in de scholen, m.n. een netoverschrijdende samenwerking zal vertrekken vanuit de interne knelpunten van de school om bij te dragen bij een taalversterkend beleid naar de jongere. We geloven dat taallessen zoals in het klassiek onderwijssysteem niet altijd toereikend zijn voor jongeren met een taalachterstand. Hen verplichten om na de school nog extra in te zetten op taal vormt vaak een drempel gezien zij extra inspanningen moeten leveren voor hun schoolse taken. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om binnen de schoolse context d.m.v. het versterken van leerkrachten en in vakantieperioden op zoek te gaan naar opportuniteiten om op een creatieve manier aan taalstimulering te doen. Door het aanbod niet alleen te focussen op de taalzwakke leerling maar een goede mix te voorzien, m.n. een taalzwakke en taalsterke leerling, wordt er onrechtstreeks gewerkt aan het versterken van een taalzwakke leerling zonder dat deze hier een negatieve prikkel door ervaart. Leerplichtige kinderen/jongeren leren immers van mekaar en kunnen zo een divers sociaal netwerk opbouwen zodat dit positief kan bijdragen tot de schoolse resultaten.

De driehoek school, omgeving en ouders waar het kind centraal staat, willen we zo breed mogelijk doortrekken in ons project. Door leerkrachten en leerlingen te versterken en ouderbetrokkenheid te verhogen rekening houdend met de socio-economische kenmerken van ieder individu/leerling, krijg je een totaalbeleid t.a.v. de jongere. Hierdoor wordt de maximale context van de jongere betrokken waardoor de slaagkansen voor de jongeren vergroot worden.


  • Organisatie/school: Gemeente Maasmechelen - dienst Onderwijs & Educatie
  • Adres: Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen
  • Contactpersoon: Tiziana Marini
  • E-mail: Tiziana.marini@maasmechelen.be
  • Telefoon: 089 76 98 00 - gsm: 0473 52 47 36

Lopende projecten
Het weten waard
Projecten

Provincie Limburg is ook social