De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Projecten

Nieuwe Kansen Geven

Het project Nieuwe Kansen Geven, afgekort NKG, biedt, vanuit de visie van en in samenwerking met het Netwerk Leerrecht Limburg, nieuwe kansen aan Limburgse BuSO-leerlingen die bedreigd worden met schooluitval.

Het project NKG beoogt de versterking van de schoolloopbaan van Limburgse BuSO-leerlingen via:

 • het uitbouwen van een netwerk van school-externe leerplekken (netwerkfunctie)
 • het creëren van een aanmeldpunt voor de scholen en het CLB (meldpuntfunctie)
 • het zoeken van een leerplek op maat van de jongere (maatwerkfunctie)
 • zorgen voor een goede begeleiding van de jongere op de leerplek (brugfunctie)
 • het bevorderen en ondersteunen van de re-integratie van de jongere in de school en het versterken van binnenschoolse initiatieven om schooluitval te vermijden (brug- en steunpuntfunctie)
 • het in kaart brengen van het aantal jongeren die bedreigd worden met schooluitval binnen de participerende scholen en dit delen met bevoegde instanties op Limburgs en Vlaams niveau (signaalfunctie)
 • het participeren in het Netwerk Leerrecht Limburg (netwerkfunctie).

Het project NKG is in het schooljaar 2011-2012 opgestart vanuit de tien katholieke BuSO-scholen en werd vanaf het schooljaar 2012-2013 opengesteld voor de Limburgse BuSO-scholen van de andere netten.

Op dit moment participeren 15 Limburgse BuSO-scholen aan het project Nieuwe Kansen Geven.

Via de GON-werking en de ingebouwde OV 4-afdelingen zijn sinds dit schooljaar ook een aantal scholen voor gewoon secundair onderwijs betrokken bij het project NKG.

Deze projectaanvraag beoogt de structurele verankering en de netoverschrijdende verspreiding van het project NKG en dit in nauwe samenwerking met  het Netwerk Leerrecht Limburg, het pre-meldpunt van de CLB’s en Steunpunt Onderwijs van de provincie Limburg.

Daarnaast wil project NKG volgend  schooljaar opnieuw een constructieve bijdrage leveren aan het overleg en de acties van het Netwerk Leerrecht Limburg, zowel naar partners uit het onderwijs, buitenschoolse initiatieven, als uit de welzijns- en gezondheidssector.


 • Organisatie/school: Samenwerkingsverband BuSO-scholen Limburg vertegenwoordigd door BuSO Sint-Ferdinand Lummen
 • Adres: Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
 • Contactpersoon: De heer Dirk Uten
 • E-mail: nieuwekansengeven@gmail.com
 • Gsm: 0476 86 50 77

Lopende projecten
Het weten waard
Projecten

Provincie Limburg is ook social