Natuurbeleid

Het provinciale natuurbeleid is een gebiedsgericht beleid en heeft als opdracht de eigenheid van het gevarieerde Limburgse landschap te versterken, de typische soorten en hun leefgebieden te behouden en daarvoor de nodige verbindingen te creëren tussen grotere eenheden natuur.

De provincie werkt samen met diverse partners om haar natuurbeleid vorm te geven. Dit gebeurt via overleg, subsidie en/of projecten. De provincie streeft naar projecten op maat van elk gebied en tracht daarbij ook andere aspecten te integreren (bv. recreatie, cultuurhistorische elementen, …).

Natuurvergunningen

Het provinciebestuur behandelt natuurvergunningsaanvragen van gemeenten en openbare instellingen.

Wil je in beroep gaan tegen een gemeentelijke beslissing op vlak van natuurvergunningen? Dan kun je bij de dienst Milieu en natuur - Planning en Beleid terecht.