De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburg wordt het Vlaams Toscane.
Het is er mooi en aangenaam om als toerist te verblijven, maar de actieve bevolking trekt weg. Limburg staat ten dienste van de Vlaamse Ruit, met natuurcompensatie, doorvoer van goederen en een afname van de economische activiteiten tot gevolg.
Het leven is tweeledig in Limburg.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

Tekst in beeld - Welkom in 2040 in Vlaams Toscane

Vertelstem - Welkom in 2040 in Vlaams Toscane. We komen uit een periode met heel wat economische en politieke crisissen. De grote impact van de klimaatverandering op Zuid- een Oost-Europa en de stijgende migratiedruk op de Europese grenslanden legt een fundamenteel gebrek aan solidariteit bloot. De solidariteit tussen de Europese landen was onvoldoende om deze crisissen op te vangen. Zowel de Oost- als de Zuid-Europese landen hebben de Europese Unie verlaten. Nationale en regionale overheden nemen protectionistische maatregelen. Naast enkele bilaterale allianties, staat elk Europees land nu op zichzelf.

Beeld van een draaiende wereldbol met iconen die de hierboven vernoemde thema’s verbeelden. Er wordt langzaam ingezoomd naar Europa.

Vertelstem - België maakt deel uit van de Noordzee-Alliantie. Het internationaal klimaatakkoord vormt het fundament van ons energiebeleid. Deze regio zet volop in op de grootschalige productie van windenergie. De economische groei blijft beperkt. Financiële middelen voor publieke investeringen nemen sterk af.

Een kaart van West-Europa komt in beeld. Icoontjes van veel windturbines visualiseren dat er zowel op land als op zee wordt ingezet op windenergie. Er wordt verder ingezoomd op België.

Vertelstem - De Vlaamse Ruit trekt als economisch centrum het grootste deel van de ondernemingen aan. Overheidsbedrijven fusioneerden en opereren nu vanuit het centrum van het land. Vlaanderen is één grote gewestelijke intercommunale. De ontwikkeling van de Vlaamse ruit als de economische groeipool is prioritair. Aan lokale bezorgdheden wordt weinig belang gehecht.  Het wantrouwen in de overheid is sterk toegenomen.

Iconen van steden die onderling verbonden worden met lijnen tonen het belang van de Vlaamse Ruit aan.

Tekst in beeld - Vlaanderen en Gewestelijke Intercommunale en Vlaamse Ruit

De contouren van Limburg verschijnen op de kaart. Het beeld verandert van een statische kaart in een geanimeerde modelwereld die naarmate de vertelstem verdergaat langzaam wordt opgebouwd.

Hierbij zie je eerst een landbouwgebied verschijnen met daarin tientallen windturbines. Het beeld verschuift en je ziet heel wat bossen verschijnen met daarin één groot, omheind, privaat domein in de wijnbouwsector en daarna een exclusief vakantieverblijf met enkele villa’s in het groen rondom een centraal zwembad. Een kleinschalig landbouwbedrijf komt in beeld.

Vertelstem - Limburg wordt ingezet als compensatiegebied en groene long voor Vlaanderen. Grote gebieden worden aangesneden voor duurzame energieproductie en nieuwe bossen worden aangeplant. Private investeerders verwerven grote domeinen en patrimonium. Toeristen komen de rust en koelte in de bossen opzoeken. De markt speelt hier op in met exclusieve woonverblijven of luxeresorts. Kwaliteitsproducten zoals bio-groenten, wijn en truffels, worden aangeboden op de lokale markten.

Een duidelijk krimpende stad en dorp komen in beeld.

Vertelstem - Het aantal inwoners daalt. De groei van de steden speelt zich af buiten Limburg. Talentvolle jongeren trekken weg. Limburg vergrijst. In de afgelegen gebieden lopen verschillende dorpskernen bijna helemaal leeg.

Centraal in beeld is een brede viervaksweg te zien met veel vrachtwagens in de andere richting is een kanaal te zien met zwaar geladen vrachtboten.

Vertelstem - Limburg is een doorvoerregio. Goederen en grondstoffen worden zo snel mogelijk over de grote verkeersassen getransporteerd. De economische activiteit in Limburg is afgenomen. Enkel rond het Albertkanaal en de belangrijke wegen zijn lokale bedrijven levensvatbaar.

Zelfrijdende wagens en vrachtwagens in lange colonnes komen in beeld. Kleine drones leveren producten tot aan de voordeur.

Vertelstem - Slimme en elektrische mobiliteit krijgt absolute voorrang. Kapitaalkrachtigen vertoeven graag in hun zelfrijdende voertuigen en vullen die tijd in met werk of ontspanning. Hun goederen worden thuis geleverd door drones. Het openbaar vervoer werd afgebouwd tot enkele rendabele, geprivatiseerde lijnen. Verplaatsingen zijn kostelijk en de bereikbaarheid neemt af. Daardoor zijn vele mensen genoodzaakt om te verhuizen.

Een smartphone met verschillend icoontjes komt in beeld. De vele euro-symbooltjes die in beeld komen moeten aantonen dat deze digitale dienstverlening duur en exclusief is.

Vertelstem - De bevolking neemt zelf actie om hun zelfredzaamheid te vergroten. Een creatief gebruik van sociale deelplatformen vangt de afgeslankte publieke diensten grotendeels op. Vooral voor mobiliteit, zorg en onderwijs is dit een succes. Dure platformen leveren nicheproducten en exclusieve diensten.

Er wordt uitgezoomd naar de open ruimte. Er is veel groen en bosgebied zichtbaar. Sommige domeinen zijn volledig afgesloten door een omheining

Vertelstem - Limburg is erg weerbaar tegen de impact van de klimaatverandering. Er is veel ruimte voor natuur en water. Grote domeinen zijn door de privatisering beschermd tegen exploitatie. De natuurkwaliteit in Limburg is daardoor hoog.

Vertelstem - De combinatie van lokale creativiteit en landelijke exclusiviteit met een verdraagbaar zomerklimaat maken Limburg tot een populaire toeristische bestemming. De sociale kloof tussen arm en rijk bij de Limburgse bevolking vergroot en dat is terug te vinden in de duale levenskwaliteit. Limburg heeft nog veel groen, maar in de verstedelijkte gebieden zijn diensten niet meer toereikend met lagere levenskwaliteit tot gevolg. Het leven is tweeledig in Limburg.

Er wordt nog verder uitgezoomd en de volledige modelwereld van dit scenario komt in beeld. Enkele kernwoorden komen in beeld - lokale creativiteit, landelijke exclusiviteit en sociale kloof

Tekst in beeld - Het leven is tweeledig in Limburg. Vlaams Toscane

De logo’s van provincie Limburg en Tomorrowlab verschijnen.