De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Basisinventaris en beheerplan Konenbos gelegen te Voeren

Basisinventaris en beheerplan Konenbos gelegen te Voeren

Gabriëls Jan, Janssen Marc, Lambrechts Jorg, Mannaert Alexandra, Plessers Ilse, Stassen Eugene en Verheijen Werner
AEOLUS
Geschreven in 2005
Gepubliceerd in 2005

Ilse PLESSERS, Jorg LAMBRECHTS, Alexandra MANNAERT, Jan GABRIELS, Werner VERHEIJEN, Eugene STASSEN & Marc JANSSEN

AEOLUS bvba

Vroentestraat 2b

B-3290 Diest

Het Konenbos is een smal, naar het westen geëxposeerd hellingsbos. Het bos ligt weliswaar geïosoleerd, maar bevindt zich in de nabije omgeving van het grote boscomplex Veursbos.

In het bos komen volgende Europese habitattypes voor: beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum (zwak ontwikkeld), kalk-beukenbossen en eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum. Er werden maar liefst 39 soorten oud-bosplanten waargenomen waaronder Aardbeiganzerik, Eenbes, Fraai hertshooi, Gele dovenetel, Gulden boterbloem, Ruig klokje, Slanke sleutelbloem, Witte klaverzuring en Witte veldbies. Vooral de locatie met goed ontwikkled kalk-beukenbos herbergt bijzondere plantensoorten zoals Ruwe dravik, Ruig viooltje, Eenbloemig parelgras, Purperorchis en Welriekende nachtorchis.

Het reservaat heeft, wat de avifauna betreft, een hoge waarde met (niet jaarlijkse) aanwezigheid van Wespendief, Kleine Bonte Specht en Bonte Vliegenvanger en met als vaste broedvogels onder andere Houtsnip, Vuurgoudhaan (in hoge aantallen) en Appelvink. Taiga-boomkruiper is voor het eerst waargenomen in 2004 en is meteen een nieuwe broedvogel voor Vlaanderen (samen met broedparen in enkele andere Voerense bossen: Veursbos en Vrouwenbos). Qua zoogdieren vermelden we de Das (3 bezette burchten), het Everzwijn, de Hazelmuis en de zeer zeldzame Bechstein vleermuis (een Habitatrichtlijnsoort Bijlage II). Qua amfibieën is de aanwezigheid van Vuursalamander bekend.

Onze uitgebreide inventarisatie van ongewervelden leverde heel wat spectaculaire waarnemingen op zoals tot de verbeelding sprekende, opvallende soorten als Wijngaardslak, Klein vliegend hert (Dorcus parallelepipedus) en zelfs het Rolrond vliegend hert (Sinondendron cylindricum). Zowel de Kortschildglimworm als de Gewone (Grote) glimworm komen voor. Wat betreft loopkevers is een rijke gemeenschap aanwezig waarbij vooral het voorkomen van 7 Carabus-soorten belangrijk is (dat zijn de grote, opvallende 'schallebijters'). We vonden 2 in Vlaanderen zeer zeldzame soorten, de Lederloopkever (Carabus coriaceus) en Carabus arvensis, en één vrij zeldzame soort, de opvallende Gouden loopkever (Carabus auratus), die in hoge aantallen voorkomt op een open plek die voor orchideeën beheerd wordt. Daarnaast zijn ook veel kleine, onopvallende doch zeldzame keversoorten aangetroffen, waaronder heel wat xylobionten (houtbewoners).

Ten slotte zijn er 84 soorten spinnen waargenomen waarvan 12 Rode Lijstsoorten. De meest bijzondere zijn de 4 bedreigde soorten Apostenus fuscus, Haplodrassus silvestris, Philodromus albidus en Trachyzelotes  pedestris. (Jorg Lambrechts)

Plaatsen

  • Konenbos
  • Veursbos
  • Vlaanderen
  • Vrouwenbos
  • Start
  • Basisinventaris en beheerplan Konenbos gelegen te Voeren