De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Beleids-MER

Berten Robert, Ectors A., Ide Geert en Vandenberghe Willy
LISEC
Rapport Lisec. 
Geschreven in 1993
Gepubliceerd in 1993

Er werd een inventarisatie uitgevoerd van de Riebosserheide, de Maatheide en de industriezone ten westen van het centrum van Lommel. Het geheel bleek vooral avifaunistisch interessant, niet omwille van de soortenrijkdom, wel omwille van de zeldzaamheid van de broedvogels. En dit niettegenstaande de vegetatie er zeer arm of zelfs afwezig is (vergiftigde gronden!). In de bezinkingsbekkens, steilranden, braakland, rietvegetaties en houtkanten op het industrieterrein en de Maatheide broeden Fuut, Kleine Karekiet, Dodaars, Kuifeend, Oeverzwaluw, Tapuit, Kleine Plevier, Roodborsttapuit, Rietgors en Kokmeeuw. Op de heidegebieden tussen de industriezone en het centrum van Lommel leven Wulp, Holenduif en Boomleeuwerik. In de loof- en naaldbossen van de Riebosserheide broeden Buizerd, Havik, Sperwer, en Torenvalk. Ook nestelen er de Zwarte, Groene, Grote bonte en Kleine Bonte Specht.