Expertisecentrum Computer Graphics en Interactieve Multimedia,exploitatie