De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Waterscan

Zeker voor de land- en tuinbouwsector is een goede waterhuishouding belangrijk omdat zowel een tekort als een teveel aan water het bedrijfsrendement sterk beïnvloeden. Van de totale oppervlakte van de provincie Limburg kent 43 % een geregistreerd landbouwgebruik. Deze landbouwgrond, die water nodig heeft als de teelten op het veld staan, maakt ook de infiltratie van hemelwater mogelijk. Zo heeft de landbouwsector niet alleen baat bij een sterk waterbeleid, maar is de sector ook een dienstverlener in het kader van datzelfde beleid.

Met het project Agrowaterloket Limburg komen de 20 meest interessante en diverse cases in aanmerking voor deze waterscan. We zoeken naar een vertegenwoordiging uit verschillende sectoren en verschillende mogelijke oplossingen. Deze diversiteit is ook nuttig voor de bijkomende acties rond demonstratie en inspiratie die we met dit project beogen. Onder andere via infovergaderingen, bedrijfsbezoeken of demomomenten zullen we de aandacht vestigen op goede praktijken rond bv. ontharding, irrigatie, beregeningstechnieken, opslag, … al dan niet onder de vorm van samenwerking.

In de land- en/of tuinbouwbedrijven die in aanmerking komen, zal het Innovatiesteunpunt van Boerenbond een analyse uitvoeren die de waterbalans - zowel op het bedrijf als in de omgeving - moet optimaliseren. Deze wateranalyses zijn een kritische kijk op alle bronnen en toepassingen van water in het bedrijf, geven inzicht in de huidige waterstromen en brengen de waterbehoefte in kaart. We bekijken samen met jou mogelijke waterbesparingsmaatregelen, de opslagmogelijkheden én hoe je als land- of tuinbouwer de grondwaterwinning of drinkwaterfactuur  - zowel technisch als economisch - kunt afbouwen en vervangen door andere waterbronnen. Daarnaast onderzoeken we of er samenwerkingen met andere  (industrie, werven, …) mogelijk zijn om restwater te hergebruiken.

Tijdens de analyse komen volgende items aan bod.

  • Waar, hoeveel en welk water is nodig voor welke toepassing?
  • Benchmarking van verbruik met gelijkaardige bedrijven
  • Mogelijke inzet van andere waterstromen, zoals bijvoorbeeld regenwater of recuperatiewater
  • Bespreking toekomstscenario’s of nieuwe (ver)bouwplannen
  • Waar, hoe en hoeveel opslagcapaciteit voorzien?
  • Zuiveren en/of recuperatie van afvalwater
  • Hoe hoog ligt een dergelijke investering en wat zijn de werkingskosten?
  • Analyse van mogelijke samenwerkingsverbanden?
  • Mogelijke financieringsmix van investeringen
  • Interessante projecten om bij aan te sluiten

De financiële haalbaarheid is bij al deze items een belangrijk criterium.

Interesse in een waterscan?

Meld je aan via het loket of mail naar agrowaterloket@limburg.be. Wij nemen vervolgens contact met je op.