De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
LSX

Partners

PLOT - Provincie Limburg Opleiding en Training

Website: www.plot.be

Het PLOT is gespecialiseerd in het domein van de integrale veiligheid. Onze hoofdactiviteit is opleiden en bijscholen van veiligheidspersoneel. Daarnaast versterkt het PLOT zijn dienstverlening ten aanzien van de Limburgse lokale besturen en ambtenaren. Als professioneel opleidingscentrum waar kwaliteit, vernieuwing en overleg met de doelgroepen centraal staan, springen we dus graag mee op de kar van LSX.

Provinciebestuur Limburg

Website: www.limburg.be

LSX wil een antwoord bieden op de vraag van lokale besturen naar een specifiek vormingsaanbod dat niet enkel kwalitatief hoogstaand is, maar ook nabij en betaalbaar wordt aangeboden. LSX wil zo bijdragen tot krachtige en efficiënte besturen.

Hogeschool PXL

Website: www.pxl.be

Voor Hogeschool PXL is de "Limburg School for Excellence" een belangrijke partner in professionalisering. We hebben veel ervaring in onze dienstverlening aan overheden via ons uitgebreid aanbod levenslang leren en praktijkgericht onderzoek. De “can do”-aanpak van Hogeschool PXL zal binnen deze samenwerking leiden tot ondernemerschap en innovatie bij ambtenaren, die met een breder spectrum aan vaardigheden meer uitdagingen kunnen aangaan: krachtiger besturen.

Universiteit Hasselt

Website: www.uhasselt.be/SEE

Lokale overheden staan voor kolossale uitdagingen: het rechttrekken van de gemeentefinanciën, de introductie van nieuwe managementtechnieken, het implementeren van een nieuw juridisch instrumentarium, het ontwarren van de mobiliteitsknoop en veel meer. De tijd dat universiteiten zich terugtrekken achter hoge muren, ligt achter ons. Een universiteit denkt, via haar onderwijs en onderzoek, mee na over maatschappelijke uitdagingen en problemen. Ook de UHasselt is zich van die rol bewust. Vanuit haar School of Expert Education (UHasselt SEE) waarmee ze inzet op levenslang leren, zet UHasselt haar schouders onder de 'Limburg School for Excellence'. Gemeentebesturen bijstaan 'for better government', is in dat opzicht niet meer dan logisch.

VVSG

Website: www.vvsg.be

Wereldwijd is een verschuiving aan de gang van het nationaal of deelstaatniveau naar een lokale of regionale benadering. Vraagstukken op het vlak van zorg, mobiliteit, luchtkwaliteit, financiële crisis worden lokaal concreet en scherp gevoeld. Het is op het lokale niveau dat slagkracht kan en moet ontwikkeld worden om deze maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We kunnen het ons niet veroorloven dat elke gemeente het warm water uitvindt, er is winst te rapen in het delen van expertise. VVSG participeert daarom van harte in LSX.


LSX werkt ook samen met een aantal bevriende organisaties.