De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Albertknoop

Laatst aangepast vrijdag, 31 mei 2024, 08.45 u.

Grensoverschrijdend samenwerken

Het strategisch grensoverschrijdend project "Albertknoop" werd opgezet om in het grensgebied tussen de Nederlandse stad Maastricht en de Vlaamse gemeente Lanaken een multimodaal ontsloten regionaal bedrijventerrein tot stand te brengen dat zich op een duurzame wijze inpast in de omgeving.

Het project kadert binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal dat in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is aangeduid als een belangrijk gebied voor de verdere ruimtelijke-economische ontwikkeling van Vlaanderen.

Het projectgebied wordt begrensd door de terug in gebruik gestelde goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken, het Albertkanaal tot aan de brug bij Veldwezelt, de grensoverschrijdende open ruimte het Zouwdal, de bestaande wijk Malberg (Maastricht) en herstructurerings- en stadsvernieuwingsgebied Belvédère op het grondgebied van de stad Maastricht.

OMGEVING cvba werd door de betrokken partners voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Albertknoop, de beide provincies Limburg, de stad Maastricht en de gemeente Lanaken, aangesteld als "grensmanager".

In een uitgebreid overlegproces met de betrokken actoren werkt de grensmanager alle hindernissen weg die een totstandkoming van een grensoverschrijdend, duurzaam, geïntegreerd, multimodaal bedrijventerrein hypothekeren.

Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer:

 • de schrapping van het Cabergkanaal
 • de multimodale ontsluiting
 • de milieuzonering
 • de voorafgaandelijke leemontginning
 • te realiseren natuurverbindingen en de geïntegreerde inrichting van het grensgebied.

Sinds 2010 is Albertknoop erkend als strategisch project in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Recente ontwikkelingen: ALBERTKNOOPpartners engageren zich

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP op woensdag 26 november 2014 in het provinciehuis te Maastricht ondertekenden de vier bestuurders van het samenwerkingsverband een engagementsverklaring:

 • gedeputeerde Patrick van der Broeck (provincie Nederlands-Limburg)
 • gedeputeerde Inge Moors (provincie Belgisch-Limburg)
 • wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht)
 • burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken)

engageerden zich om diverse deelprojecten binnen het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP actief op te pikken, verder te begeleiden en te onderzoeken. De langetermijnvisie voor de realisatie van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP (met bijkomende werkgelegenheid als troef) en het op de rails zetten van diverse deelprojecten op kortere termijn gaan daarbij hand in hand. De taken werden verdeeld en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid als "trekker" van één of meer deelprojecten.

Landschappelijke inpassing Wienerberger en inrichting Zouwdal in de steigers

Opvallend is dat ook een ruimer netwerk van actoren zoals

 • de steenfabriek Wienerberger
 • de NV De Scheepvaart
 • de BeneluxUnie 
 • diverse departementen van de Vlaamse overheid

worden betrokken bij de verdere uitwerking van het strategisch project. Daardoor werd dit jaar al een succes geboekt, namelijk de reservatiestrook van het Cabergkanaal werd geschrapt waardoor een belangrijke hypotheek die op het toekomstige bedrijventerrein lag werd gelicht. Vooraan op het verlanglijstje staat momenteel de inrichting van de grensoverschrijdende "kop van het Zouwdal", waarbij vooropstaan:

 • natuurontwikkeling
 • landschappelijke inpassing
 • buffering van de steenfabriek Wienerberger en van het toekomstige bedrijventerrein
 • het recreatief medegebruik van deze groenstructuur.

Vergunningverlening voor de verdere ontleming, voor de groenaanleg en voor de herinrichting van de bedrijfssite van Wienerberger zal aan beide zijden van de grens nog ongeveer een half jaar in beslag nemen. Najaar 2015 kan de uitvoeringsfase starten. Ook de juridische verankering van deze groencorridor in de bestemmingsplannen wordt parallel aangepakt.

Winst door grensoverschrijdend samenwerken

Eén van de voordelen van het goede onderlinge contact tussen de Albertknooppartners is dat Vlaamse overheden communiceren over plannen en vergunningen met omliggende woonwijken in Maastricht, ook al betreft het enkel Vlaamse aangelegenheden. Dat geldt uiteraard ook andersom. Dat is "winst" van en door grensoverschrijdend samenwerken. Zo vond in september laatstleden nog een hoorzitting plaats in het gemeentehuis te Lanaken en zijn er nieuwe inspraakmomenten gepland in 2015.

Niet alleen in Maastricht, Lanaken en Hasselt, maar ook in Brussel en Den Haag wordt aan het project ALBERTKNOOP gewerkt. Onder voorzitterschap van de Benelux onderzoeken milieu-experten hoe milieunormen en -procedures inzake geluid en andere milieu-aspecten over de grens heen op elkaar kunnen worden afgesteld. Ook op dit vlak mag de grens geen hinderpaal zijn voor een grensoverschrijdende samenwerking gericht op welvaart en welzijn.

Meer info vind je op www.albertknoop.eu.
Contactadres Albertknoop: grensmanager@albertknoop.eu

Nuttige links:

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
e-mail ruimtelijkeplanning@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Alle personeel van deze afdeling

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 03 juni 2024
Provincie Limburg startte een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om voor de afgestote militaire kwartieren "IJzer", "Wouters" en "Chinees paviljoen" een bestemmingswijziging door te voeren. Het...
dinsdag, 21 mei 2024
online platform Limburg in cijfers
Waarvoor wordt het land, de grond of de ruimte gebruikt in Limburg? Dat brengen we in kaart in een nieuw cijferdossier aan de hand van ruimtelijke indicatoren, die zicht geven op de open ruimte en het...
vrijdag, 17 mei 2024
Iemand houdt de kaart met fietslussen vast.
Het Kolenspoor ligt er nog niet volledig, maar toch kun je nu al een stuk genieten van wat de fietssnelweg in de toekomst in petto heeft. Vandaag lanceerden de zeven Kolenspoorgemeenten en...

Provincie Limburg is ook social