De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Rapport van de Vlaamse provincies wapent Limburgse gemeenten voor klimaatverandering

Laatst aangepast woensdag, 30 maart 2022, 12.21 u.

Gemeentebesturen zitten met veel vragen. Wat is de impact van overstromingen, hitte en verdroging op lokaal niveau, nu en in de toekomst? Welke maatregelen zijn nodig om deze gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden? Voortaan vinden lokale besturen heel wat antwoorden op het online platform provincies.incijfers.be.
De vijf Vlaamse provincies verzamelden relevante data en cijfermateriaal en brachten indicatoren in kaart die steden en gemeenten helpen om hun klimaatadaptatiebeleid vorm te geven en op te volgen. Dat gebeurde in samenwerking met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Strijd tegen droogte en wateroverlast

“De afgelopen jaren bleek dat de effecten van klimaatverandering nu al voelbaar zijn”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur. ”Denk maar aan de aanhoudende droogte van 2017 tot 2020, de hitterecords van bijna 40 °C in 2019 of de waterbom en bijhorende wateroverlast in 2021. Het is erg belangrijk om het klimaatadaptatiebeleid goed op te volgen en te kunnen bijsturen waar nodig.”

De Limburgse gemeenten zetten zich al geruime tijd in tegen de klimaatverandering. Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant gingen ze in 2008 het engagement aan om de CO2-uitstoot op hun grondgebied in te perken en hun gemeente te wapenen voor de veranderingen die gepaard gaan met de klimaatverandering (klimaatadaptatie). Eerder ontvingen ze al het Rapport klimaat en energie i.v.m. de CO2-reductie. Met dit nieuwe rapport krijgen de Limburgse besturen een goed zicht op de mogelijkheden en knelpunten op het gebied van klimaatadaptatie.

"Langdurige periodes van droogte en hevige regenval wisselen elkaar in sneltempo af. Daarmee stijgt ook de nood aan ruimte voor voldoende water om overstromingen op te vangen of om water gestaag in de grond te laten sijpelen en onze grondwaterstand op peil te houden. Lokale besturen zijn onze voelsprieten op het terrein en weten als geen ander welke ingrepen waar nodig zijn. Vanuit Vlaanderen slaan we de handen in elkaar met de provincies om onze steden en gemeenten nog een beter zicht te geven op de noden op hun grondgebied zodat we droogte en wateroverlast samen kunnen aanpakken", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Toekomstscenario’s voor 2030, 2050 en 2100

Via provincies.incijfers.be kan iedereen die dat wenst cijfers opzoeken en kant-en-klare rapporten vinden die het lokaal beleid kunnen ondersteunen. De databank bevat een schat aan cijfers over alle beleidsdomeinen heen: bevolking, wonen, economie, landbouw, detailhandel, …

Per gemeente bundelt het klimaatadaptatierapport de voorspelde gevolgen van de klimaatverandering in 2030, 2050 en 2100 op het vlak van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. De cijfers tonen aan welke sectoren getroffen worden en welke maatregelen helpen. Denk bijvoorbeeld aan ontharden, het duurzaam gebruik en beheer van water, bebossen en vergroenen, beheersen van warmteopname en het aanpakken van erosie.

Alle cijfers op één plek

Heel wat data rond klimaatbeleid stonden al ter beschikking van de gemeenten, maar zaten zeer verspreid, onder meer omdat het klimaatbeleid zich afspeelt in verschillende beleidsdomeinen, waaronder water, natuur, ruimtelijke planning en noodplanning. Daarom bundelde de provincie Limburg al deze cijfers per gemeente in één overzichtelijk rapport.

”De provincie zet maximaal in op de ondersteuning van gemeenten bij de opmaak en uitvoering van hun klimaatbeleid”, licht gedeputeerde Bert Lambrechts toe. ”Data ter beschikking stellen is één aspect van deze werking. We organiseren ook workshops waarin gemeenten leren werken met het online platform om zelf bijkomende tabellen of kaarten te maken. We helpen de lokale besturen ook bij de interpretatie van de cijfers en geven extra duiding bij specifieke cijfers of evoluties. Zo kunnen ze de data inzetten om beleidskeuzes te onderbouwen en voor het opstellen van rapporten binnen de gemeente of op Europees niveau.”

Meer info

https://limburg.incijfers.be