De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

A tot Z (Lopende projecten)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Ouderbetrokkenheid in Maasmechelen: Vormingstraject en lerende netwerken

Laatst aangepast donderdag, 29 september 2022

Algemeen

Wat

Een interactief vormingstraject waarin digitale vormingen gecombineerd gaan met fysieke lerende netwerkmomenten.

Het traject nodigt uit tot het volgen van de opeenvolgende vormingen. Niettemin is het mogelijk om een selectie te maken.

Uitgangspunt

Binnen de vormingsmomenten van dit traject, hebben we aandacht voor ouderbetrokkenheid in de brede betekenis van het woord. In elke vorming staan we stil bij de bekommernissen vanuit het werkveld, maar ook voor drempels die ouders ervaren. Hiervoor willen we input halen uit de gesprekken met ouders, eventueel aangevuld met input vanuit gesprekken met ervaringsdeskundigen.

Doelgroep binnen Maasmechelen: Begeleiders van kinderen, leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies uit het basisonderwijs, pedagogische begeleiders en andere geïnteresseerden.

Wanneer

Vormingsmomenten op maandagavonden (19.00 - 20.00 u.)

Lerende netwerken op dinsdagvoormiddag (10.00 - 12.00 u.)

Waar

Vormingsmomenten: de deelname-link ontvang je na inschrijving.

Lerende Netwerken: Maasmechelen, Huis van het Kind, Deken Bernardstraat 22

Deelname

Gratis

Geef een seintje als je een attest van aanwezigheid wenst.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Elke Bollen

Datums

Maandag 7 november 2022 (19.00 - 20.00 u.) – vorming 1

Algemeen

Kadering ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie met kijkwijzer

Interactieve kadering en toepassing van het begrip ouderbetrokkenheid binnen school, opvang en vrije tijd: kadering en toepassing

Spreker

Sofie Molemans (PXL Onderwijsinnovatie)

Inhoud

We gaan in dit eerste vormingsmoment dieper in op de begrippen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Dit doen we aan de hand van het participatiehuis en de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid (Samaey & Vettenburg). Met het participatiehuis als kijkwijzer en de zeven dimensies van ouderbetrokkenheid als breder kader, formuleren we een antwoord op de vragen: In welke domeinen zijn ouderbetrokkenheid en -participatie in uw omgeving belangrijk? Hoe komt ouderbetrokkenheid tot uiting? Wat verwachten ouders, kinderen en betrokkenen van elkaar? Waar en hoe kunnen we krachten bundelen en versterken?

Maandag 21 november 2022 (19.00 - 20.00 u.) – vorming 2

Algemeen

Het belang van informele en formele communicatie gekoppeld aan “Hoe inspelen en aanpakken van drempels en weerstand?”

Spreker

Sofie Molemans (PXL Onderwijsinnovatie)

Inhoud

Een goede communicatie is de basis voor elke succesvolle relatie. Communicatie maakt interactie tussen personen los en heeft tot doel verwevenheid en kruisbestuiving te krijgen als (zorg)leerkracht of professional. Hierbij zijn zowel formele als informele communicatie belangrijk om te begrijpen wat er precies wordt gezegd en in sommige gevallen wat er niet wordt gezegd. In deze sessie is er specifieke aandacht naar manieren om ouders te bereiken en tegemoet te komen, zowel informeel als formeel en met aandacht voor laagdrempelige initiatieven.

Maandag 12 december 2022 (19.00 - 20.00 u.) – vorming 3

Algemeen

Verrassing

Spreker

Lieve Lenaerts (Hivset)

Maandag 6 maart 2023 (19.00 - 20.00 u.) – vorming 4  

Algemeen

Geweldloze en verbindende communicatie

Spreker

Sofie Molemans (PXL Onderwijsinnovatie)

Inhoud

Geweldloze communicatie heeft als doel om een goede, empathische verbinding te verkrijgen met je gesprekspartner en op die manier communicatie en relaties te verbeteren. Het geeft structuur aan een gesprek, creëert rust en verlaagt drempels. Binnen deze sessie staat het kader van Marshal Rosenberg centraal. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan non-verbale communicatie.. Wat je vertelt met woorden en wat je toont met je lichaam zijn twee verschillende dingen die elkaar bekrachtigen. Bij een goede communicatie is het belangrijk om rekening te houden met de non-verbale signalen en de lichaamstaal van de andere persoon, maar ook om bewuster te worden van je eigen non-verbale communicatie.

Maandag 24 april 2023 (19.00 - 20.00 u.) – vorming 5

Algemeen

Verbindende communicatie gekoppeld aan interculturele gevoeligheden

De interactieve vorming maakt deel uit van het project ouderbetrokkenheid in Maasmechelen. De vorming is een gespecialiseerde doelgroep rond multiculturalisme en gaat praktisch in op de taalacademie van woensdag 1 februari.

Spreker

Lieve Lenaerts (vormingscentrum HIVSET)

Inhoud

Met korte praktijkgerichte oefeningen leer je fundamentele gespreks- en communicatievaardigheden die iedere begeleider, (zorg)leerkracht en andere geïnteresseerde helpt met zijn communicatie. De onderwerpen zijn breed inzetbaar in school en in de vrije tijd.

De verdieping focust zich op vaardigheden en competenties waar interculturele gevoeligheden en -verbondenheid gekoppeld wordt aan verbindende en respectvolle communicatie.

 • De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Het eerste contact
 • Vragen stellen
 • Gesprekken voeren met gezinnen/groepen
 • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Andere vragen misschien?

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Elke Bollen

Taalacademie “Meertaligheid heeft een plaats”

Hoe cultuurverschillen overbruggen?

In deze taalacademie verwerf je heel wat inzicht in meertaligheid en de interculturele communicatie.

Inhoud

Is meertaligheid een voordeel of een last? We geven praktijkvoorbeelden en tips hoe we van meertaligheid een troef kunnen maken, hoe we deze kunnen appreciëren en ook actief inzetten om de taalvaardigheid van (jonge) kinderen te verhogen. Want dit is zeer belangrijk.

Ook de ouders komen aan bod in dit verhaal: Welke informatie hebben zijn nodig? Welke taal spreken zij het beste?

We bieden je handvaten in interculturele communicatie. Want boodschappen komen soms anders over of worden anders ingevuld.

Kijken we naar het hetzelfde en op welke manier? Hoe kunnen we mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbinden?

Je krijgt tips om in de praktijk met cultuurverschillen om te gaan. Vertrekkend vanuit een inclusieve benadering omarmen we onze maatschappij.

Doelgroep binnen Limburg: Begeleiders van kinderen, leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies uit het basisonderwijs, pedagogische begeleiders en andere geïnteresseerden.

Specifiek voor Maasmechelen: Aansluitend bij de taalacademie is er op maandag 24 april een toegespitste vorming (binnen het vormingstraject in Maasmechelen)

Wanneer

Woensdag 1 februari 2023

Waar

Hasselt, Provinciehuis, Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1

Inschrijven

Mogelijk vanaf december 2022

Deelname

Gratis

Informatie volgt

Provincie Limburg is ook social