Thierry Onkelinx

Eindwerk in het kader van Bio-ingenieur, academiejaar 2000-2001, uitgevoerd aan het Instituut voor Natuurbehoud,

Kliniekstraat 25

B-1070 Brussel

25p. + CD-ROM

De doelstelling van deze studie was het maken van een kaart met per perceel een habitatwaardering voor de Hamster tussen Brussel en Voeren. Hiermee kunnen belangrijke gebieden in het kader van een soortenbeschermingsplan worden afgebakend. Het is dan ook mogelijk om gerichter en bijgevolg efficiƫnter te inventariseren. Voor het opstellen van de kaart werd gebruik gemaakt van de gekende hamsterburchten, de onderzochte percelen, de Biologische waarderingskaart, bodemkaart, waterlopen- en wegenkaart.

Uit de analyse blijkt dat de Hamster wel omschreven voorkeuren heeft wat betreft zijn leefgebied. Qua bodem geniet een substraatloze, goedgedraineerde leembodem met een textuur, verwerings- of structuur B horizont de voorkeur. Als biotopen verkiest de Hamster akkers in uitgestrekte landbouwgebieden. De resultaten waren volledig in overeenstemming met de literatuur. (LC)