Het project omvat de opmaak van een educatief lespakket voor het Fruitbelevingscentrum voor de 3de graad van het basisonderwijs rekening houdend met de leerdoelen met bijhorende didactische gids voor de leerkrachten. De ontworpen installaties in het belevingscentrum bieden een unieke leeromgeving en vormen de aanzet om innovatieve leerinhouden voor de verschillende leerdomeinen uit te diepen rond wetenschap en techniek en rond mens en maatschappij.

Het educatief lespakket onderscheidt zich ten opzichte van reeds bestaande leeractiviteiten omdat het aansluit tussen de reguliere klasactiviteiten en het bezoek aan het belevingscentrum met als gevolg dat landbouw- en natuureducatie ingebed wordt. Op deze wijze wordt een betekenisvolle innovatieve leerlijn gecreëerd en wordt de kloof tussen landbouwers en plattelandsgebruiker meer bepaald onze schoolkinderen verkleind door informatie en sensibilisatie. Het lespakket wordt algemeen opgemaakt om een brede verspreiding in samenwerking met al onze partners mogelijk te maken.


 Promotor: Stad Borgloon

Totale kostprijs: 41.000 euro

PDPO-steun: 26.700 euro waarvan 13.350 euro provinciale cofinanciering