De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Vereffeningsfonds (VF)

Wat als een jongere niet de middelen heeft om de schade die hij heeft aangericht te vergoeden? Het vereffeningsfonds is opgericht om die jongere de kans te geven om zijn fouten zelf recht te zetten.

Het Vereffeningsfonds Limburg is een feitelijke vereniging (BD-beslissing 1999-08-05) en bestaat uit een Begeleidingsgroep (algemene vergadering, onder voorzitterschap van de gedeputeerde voor Welzijn) en een "Comité V" (dagelijks bestuur).

De verwijzing naar het Vereffeningsfonds Limburg gebeurt via de (jeugd)parketten van Hasselt of Tongeren en enkel in het kader van herstelbemiddeling. De centrale instantie voor de herstelbemiddelingsprocedure in Limburg is het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg - BAAL vzw, Hasselt. De bemiddelaar legt de aanvraag voor aan het fonds. In het geval van goedkeuring komt het vereffeningsfonds tussen.

De jongere kan dan een aantal uren vrijwilligerswerk uitvoeren in een non-profitorganisatie met een humanitair karakter of een overheidsdienst. Per gewerkt uur keert het vereffeningsfonds een bedrag uit dat naar het slachtoffer gaat.

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Provinciale Uitleendienst Limburg (PUL)
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 06 november 2017
Gedeputeerde Smeets- Eén, Sterk, Duurzaam, Sociaal Limburg
Op 6 november 2017 nam eerste gedeputeerde Frank Smeets het woord tijdens de Novemberzittingen. Frank Smeets is bevoegd voor financiën, budget en meerjarenplanning, welzijnsbeleid, wonen en...