De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Limburg hier groeien ideeën Landschap met beek

Toezichter waterlopen

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-02-01

Over ons

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.  

Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen.  

 • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.  
 • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven.
 • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken. 
 • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten. 

De dienst Water en Domeinen geeft gestalte aan het provinciale waterbeleid en beheert 1.625 km waterlopen van 2de categorie waarvan 395 km door de wateringen worden onderhouden. Een belangrijke doelstelling is ervoor te zorgen dat deze waterlopen in “goede conditie” blijven. Gebaseerd op de visie van het integrale waterbeleid wordt opnieuw “ruimte aan water” gegeven om zo het overstromingsrisico te verminderen, de droogteproblematiek tegen te gaan en de waterlopen zo natuurlijk mogelijk in te richten. De provincie draagt hiertoe bij door eigen projecten op te zetten en hierdoor vismigratieknelpunten op te lossen, overstromingszones aan te leggen, waterlopen te herwaarderen, … 

De dienst Water en Domeinen is daarnaast ook verantwoordelijk voor het actueel houden van de officiële “Atlas van de onbevaarbare waterlopen”. Water en Domeinen geeft watertoetsadviezen bij vergunningsaanvragen en verleent machtigingen voor werken aan waterlopen. 

Om zijn team te versterken, zoekt Water en Domeinen drie toezichters waterlopen.

Over de functie

Als toezichter waterlopen ga je zelfstandig op pad met jouw dienstvoertuig in één van de vier districten in Limburg. Je leert jouw regio kennen als je broekzak. Waterwerken hebben geen geheimen meer voor jou. Je staat in voor de planning en opvolging van de onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen en het beheer van overstromingszones. Je houdt toezicht en doet controle op de aannemersploegen. Je bent bijna de hele dag buiten en komt voortdurend onder de mensen, want jij bent het aanspreekpunt voor zowel de omwonenden als onze aannemers. Elke dag is anders. Op basis van je terreinkennis geef je input voor jouw bestekken en bewaak je mee de correcte toepassing van de regelgeving inzake waterlopen op het terrein (handhaving).

Waterlopen beheren is maatwerk! Je overlegt dan ook regelmatig met andere instanties en natuurverenigingen voor de nodige afstemming van het beheer. Het is dan ook belangrijk dat je als toezichter kennis hebt van en voeling hebt met het hele watersysteem. Naast technische kennis is dus ook een “ecologische visie” belangrijk.

Je werkt mee aan het oplossen van vismigratieknelpunten, het natuurlijk inrichten van waterlopen met bijzondere aandacht voor de droogteproblematiek en het verhogen van de biodiversiteit. Ruimte voor water is de boodschap!

Je ondersteunt ook hulpdiensten bij calamiteiten en wateroverlast. Je bent communicatief, ruimdenkend en hebt interesse in o.a. technieken, klimaat, ecologie, … Je werkt zelfstandig, maar natuurlijk ook veel samen met de andere collega’s van het team.

Jouw profiel

Formele deelnemingsvoorwaarde

 • Je bent Belg.
 • Je beschikt over een bachelordiploma.
 • Je kunt, als laatstejaarsstudent, ook deelnemen aan de selectie als je binnen de 6 maanden na de uiterlijke inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de  indiensttreding jouw diploma effectief behaald hebt.
 • Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat jouw diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt het attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Competenties

In de functiebeschrijving toezichter Waterlopen vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Troeven voor de functie zijn:

 • een goede kennis van Gis-toepassingen
 • een goed technisch inzicht
 • kennis van het watersysteem en ecologie.

Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van de aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap.

Ons aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 2.509 euro en maximum 4.229 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 en 19 u. met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement
 • ...

Hoe solliciteren?

Bezorg jouw sollicitatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van jouw diploma aan de Directie HRM via vacatures@limburg.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Je kunt jouw kandidatuur indienen tot 1 februari 2021.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een geïntegreerde proef
 • een mondelinge proef.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan die bestaat uit een lijst van geslaagden met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die worden aangeboden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in op de datum van het eindrapport van de selectie. Het provinciebestuur Limburg kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als toezichter Waterlopen. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Meer info

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Ben Simons, diensthoofd Water en Domeinen, ben.simons@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Michèle Milkers, vacatures@limburg.be.

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op onze pagina met veelgestelde vragen.

Feedback

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 10 april 2021. Na kennisgeving van jouw resultaat kun je via griffie@limburg.be feedback vragen. Vermeld duidelijk aan welke selectieprocedure (vacaturetitel) je deelnam.