De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Limburg hier groeien ideeen

Ruimtelijk expert Land- en Tuinbouw

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2018-03-05

Situering

In diverse segmenten van de land- en tuinbouw staat Limburg aan de top in Vlaanderen. Limburg blijft de absolute koploper in de fruitteelt. De ruim 9 400 hectare fruitteeltgewassen beslaan 60 % van het totaal in Vlaanderen. Zij leveren een productiewaarde van 224 miljoen euro. Ook de rundvee- en de varkenssector doen het goed in Limburg met een respectievelijke waarde van 139 en 125 miljoen euro. In de Kempen zijn dan ook heel wat gespecialiseerde veehouderijen terug te vinden. Binnen dat segment blijkt vooral de melkveesector sterk: de Limburgse melkveebedrijven zijn een stuk groter dan het Vlaamse gemiddelde.

De economische cijfers leiden tot het besluit dat de Limburgse land- en tuinbouw een economisch speerpunt voor onze provincie is en blijft.

De ongeveer 3 000 Limburgse land- en tuinbouwbedrijven gebruiken samen bijna 90 000 ha grond, wat overeenkomt met ongeveer 37 % van de totale oppervlakte van de provincie. De sector is het sterkst vertegenwoordigd in de regio’s Haspengouw-Voeren, de Kempen en het Maasland.

De landbouwsector is echter geen geïsoleerde economische en ruimtelijke actor. In de oriëntatienota van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Limburg wordt de land- en tuinbouw beschouwd als een belangrijke ruimtelijke en economische speler voor het platteland. Doch tegelijkertijd wordt de evolutie op het platteland erkend waardoor de multifunctionele opdracht van het landelijke gebied is toegenomen. 

De uitdagingen voor de land- en tuinbouw zijn te situeren op twee niveaus:

 • op bedrijfsniveau: door gewijzigde marktomstandigheden, evoluties in de regelgeving op het vlak van vergunningen, klimaatbeleid, gewijzigde inzichten in bedrijfsexploitatie, … veranderen de agrarische bedrijfszetels in uitbating en schaal. De vraag inzake ruimtelijke en sociale integratie in het platteland wordt dan ook meer nadrukkelijk gesteld. De dienst Landbouw en Platteland kan de ruimtelijke expertise vraaggericht inbrengen als advies t.a.v. de agrarische ondernemers in vergunningsprocedures
 • op regionaal en provinciaal niveau: het is belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor agrarische bedrijfsvoering, deels intensief en grootschalig, deels kleinschalig met een tendens naar verbreding met semi- of niet-agrarische activiteiten. Om deze ruimte te waarborgen is het belangrijk dat de dienst Landbouw en Platteland met een ruimtelijke expertise deelneemt aan de diverse ruimtelijke planningsprocessen en overlegfora. 

De ruimtelijk expert Land- en Tuinbouw zorgt op beide niveaus voor een actieve en proactieve rol van de provinciale dienst Landbouw en Platteland.

De Directie Ondernemen bestaat uit 20 personeelsleden en hanteert een vlakke organisatiestructuur onder leiding van de directeur Ondernemen.

Standplaats

provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Functie-inhoud

 • Vanuit je ruimtelijke expertise, je landbouweconomische kennis, je kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en je bredere visie op diverse omgevingsaspecten slaag je erin om het ruimtegebruik van de Limburgse agrarische sector te monitoren en de verworven kennis in te zetten als instrument voor adviesverlening in ruimtelijke planningsprocessen op bedrijfsniveau en op gebiedsgericht, provinciaal en Vlaams niveau.
 • Je neemt een actieve rol op in het opstellen van het Beleidsplan Ruimte Limburg en vertegenwoordigt de provincie Limburg in verschillende netwerken en de Limburgse ruilverkavelingscomités.

Functievereisten

Je beschikt over een masterdiploma

In de functiebeschrijving ruimtelijk expert Land- en Tuinbouw vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties. 

Algemene toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod

 • Een dynamisch team
 • Een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om creatief te zijn en jezelf te ontplooien
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een brutomaandloon van minimum 3.046  en maximum 5.048 euro
 • Een interessante verlofregeling
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Tal van andere troeven o.a. een Bokrijkabonnement voor jou en je familie, mogelijkheden tot fietsleasing, …

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief voor 5 maart 2018 samen met een uitgebreid curriculum vitae (met postadresgegevens) en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • per e-mail: vacatures@limburg.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 2 onderdelen.

 • Een schriftelijke proef. De kandidaten moeten 50 % behalen om door te stromen naar de volgende proef, het gesprek.
 • Een gesprek waarin de geslaagde kandidaten beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht, aanpak van relevante situaties. De kandidaten moeten 50 % op de mondelinge proef behalen. 

In totaliteit moeten de kandidaten 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een contractuele wervingsreserve ruimtelijk expert Land- en Tuinbouw aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar.

Meer info

Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je vanaf 19 februari 2018 terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris, Afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, rebecca.huysmans@limburg.be, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 37.

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Bruno Bamps, directeur Directie Ondernemen, bruno.bamps@limburg.be, tel. 011 23 74 12.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!

Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.

We selecteren op basis van je competenties. We maken geen onderscheid op basis van je leeftijd, je geslacht, je etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.