PCCE nl-BE http://www.limburg.be/pcce (c) 2017 Smartsite Stijn vertelt ook in 2017 het Limburgse WO I-verhaal http://www.limburg.be/Stijn-vertelt-ook-in-2017-het-Limburgse-WO-I-verhaal maandag 14 november 2016 13:45:34

In 2014 lanceerde Stijn Meuris, op vraag van provincie Limburg, een performance over WO I in Limburg. Sindsdien bracht hij al meer dan 60 keer dit verhaal.

Deze performance is geschikt voor de 3de graad secundair onderwijs, maar, maar ook socio-culturele verenigingen kunnen een voorstelling boeken.

Het verhaal werd mee geschreven door Jan Swerts, pianist en docent aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Hij heeft zich jaren verdiept in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.
Hij stelde ook een educatieve map samen die aansluit op de eindtermen.

De voorstelling is een aaneenschakeling van anekdotes, beelden en filmpjes. Soms ludiek, soms ernstig: volledig in de gekende vertelstijl van performer Stijn Meuris.

Schoolvoorstellingen die plaatsvinden in Limburg genieten een financiële tussenkomst van de provincie Limburg.

Wil je meer weten over de performance of ze boeken?

Twee motten in een ouwe jas: textiel invriezen http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuwsberichten/Twee-motten-in-een-ouwe-jas-textiel-invriezen.html woensdag 8 maart 2017 11:57:06

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed maakte samen met het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename een video over het invriezen van (historisch) textiel als behandeling tegen insectenvraat, bv. motten.

Deze bestrijdingsmethode is milieuvriendelijk en veilig voor de meeste stoffen, in tegenstelling tot de commerciële middeltjes en de (zeer ongezonde) mottenballen. De vriesmethode kan ook gebruikt worden voor opgerold textiel en opgezette dieren. Musea passen deze methode al lang toe.

Omdat het bereiken van de gewenste vriestemperatuur best zo snel mogelijk gebeurt, is een diepvrieskist met “superfrost” functie erg handig. Je kunt deze behandeling echter ook thuis uitvoeren met een gewone diepvriezer. Zoals in het filmpje wordt uitgelegd, duurt de behandeling dan langer.

Bestrijding van insecten is altijd de laatste stap. Voorkom dat insecten terugkomen aan de hand van de tips op www.depotwijzer.be/insecten.

Provincie Limburg, UHasselt en de stad Hasselt zetten schouders onder project Begijnhof te Hasselt http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuwsberichten/Provincie-Limburg,-UHasselt-en-de-stad-Hasselt-zetten-schouders-onder-project-Begijnhof-te-Hasselt.html vrijdag 10 maart 2017 9:24:16

De provincie Limburg, de Universiteit Hasselt en de stad Hasselt zullen samen een kwaliteitsvol plan uitwerken voor de Begijnhofsite in Hasselt. Op basis van dat plan zal via een open oproep een architect worden aangeduid. Dit alles werd vandaag beslist tijdens een overleg tussen de provincie, de stad en de universiteit. 
 
Vorig jar besloot de provincie om de begijnhofhuisjes en het poortgebouw te verkopen via een open marktraadpleging. De UHasselt bleek na het afsluiten van de procedure de enige kandidaat-koper. De verkoopsprocedure kon echter niet worden verdergezet omdat het bod van de UHasselt door de beoordelingscommissie onontvankelijk werd verklaard. Het feit dat de UHasselt van plan is om haar faculteit architectuur onder te brengen in de historische gebouwen, werd door de beoordelingscommissie als zeer positief onthaald. 

Op initiatief van de deputatie, zaten de provincie Limburg, de stad Hasselt en de Universiteit Hasselt op 9 maart 2017 rond de tafel om een nieuwe aanpak uit te werken om tot een degelijk en inhoudelijk sterk project te komen met aandacht voor de kwaliteit van de restauratie en de invulling van de gehele site, rekening houdend met de behoeften van de Universiteit Hasselt en stad Hasselt.. 

Igor Philtjens: "We bekijken de Begijnhofsite als één geheel, en willen een aanpak in één totaalproject. Met verschillende projecten zoals de nieuwbouw van Z33 (voor een bedrag van negen miljoen euro), de heraanleg van de binnentuin en de ontsluiting van de kerkruïne heeft de provincie hierin zelf belangrijke engagementen op zich genomen."
 
Alle partijen zijn het erover eens dat dit belangrijk stuk historisch erfgoed een waardevolle en kwalitatieve invulling moet krijgen die in overeenstemming is met de cultuur-historische waarde van de site.

Lees er meer over in het persbericht.

Project be-MINE wint prestigieuze vastgoedprijs in Cannes http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuwsberichten/Project-be-MINE-wint-prestigieuze-vastgoedprijs-in-Cannes.html vrijdag 17 maart 2017 11:23:12

Donderdag 16 maart 2017 werden de MIPIM awards uitgereikt op de gelijknamige internationale vastgoedbeurs in Cannes. De MIPIM awards zijn de Oscars van de vastgoedwereld.

We zijn trots te melden dat be-MINE de felbegeerde award mee naar huis mag nemen. Het aantal gerealiseerde jobs (300 op een totaal objectief van 500) heeft hier zeker toe bijgedragen.
be-MINE won van de projecten Battersea Powerstation (Londen), MediaCityUK (Salford), en Nowadays (Amsterdam). 
 
Uit 215 inzendingen was het project be-MINE weerhouden in de categorie “Best Urban Regeneration Project”. Deze categorie onderscheidt reeds afgewerkte projecten of projecten in uitvoering, die in een belangrijke mate bijdragen tot de ontwikkeling van een stad en leiden tot sociale en economische vooruitgang. Uitstraling op de omgeving, duurzaamheid, het herbestemmen van erfgoed, toegankelijkheid en de integratie van het project in de lokale gemeenschap worden hierbij in rekening genomen.
 
Het geïntegreerd toeristisch en recreatief project be-MINE dat vandaag de noemer is van de ontwikkelingen van de private partners (LRM, DMI Vastgoed en Vanroey Vastgoed), de stad Beringen en de provincie Limburg had indruk gemaakt op de jury die de voorselectie maakte.
 


Over be-MINE NV
De projectvennootschap be-MINE is een samenwerking tussen de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, DMI Vastgoed en Van Roey Vastgoed met als doel de voormalige mijnterreinen van Beringen te herbestemmen.
 
Over LRM
LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. LRM richt zich tot alle sectoren en bedrijven, van starter over groeiende KMO tot grote onderneming. De toegang tot LRM loopt via vijf domeinen: Technology & services, Health & Care, Sustainable Societies, Space & Experience, Smart Manufacturing.
Meer info: www.lrm.be
 
Over DMI Vastgoed - Creating Immotional Moments
DMI is een toonaangevende en multidisciplinaire projectontwikkelaar. Het portfolio van deze Hasseltse firma bestaat voornamelijk uit projecten die een mix van wonen, werken en ontspanning bieden. DMI is uitgegroeid tot specialist in publiek private samenwerkingsverbanden. Vandaag de dag is DMI betrokken bij diverse stadsvernieuwingsprojecten over heel Vlaanderen. DMI vastgoed staat als dochtermaatschappij aan de basis van ieder ontwikkelingsproject van de Democo bouwgroep, die als aannemer optreedt. DMI staat in voor de verwerving van de nodige bouwterreinen, het ontwikkelen van de bouwplannen met gerenommeerde architecten- en studiebureaus en zorgt voor de opvolging van het project vanaf de eerste dag van de uitvoering tot de overhandiging van de sleutels aan de kopers. Samen met haar uitgebreide team van specialisten bouwt DMI aan een thuis voor haar kopers, in lijn met haar visie "creating immotional moments".
Meer info: www.dmi.be
 
Over Van Roey Vastgoed – Samen in Vertrouwen
Binnen groep Van Roey staat Van Roey Vastgoed voor de projectontwikkeling. Dit zowel via het "klassiek" traject, als via het begrip "publieke-private Samenwerking". Bij dit laatste gegeven heeft de groep Van Roey in Vlaanderen een pioniersrol vervuld en is tot op vandaag mee marktleider. De ambitie hierbij is een duidelijke toegevoegde waarde te creëren waarvan de latere gebruikers van het ontwikkelde goed ook werkelijk kunnen genieten. Het projectontwikkelingsproces loopt voor Van Roey Vastgoed tot en met de ingebruikname van het gerealiseerde project. Een optimaal resultaat kan hierbij alleen bereikt worden door een succesvolle samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierdoor wordt projectontwikkeling en beheer van vastgoed het werk van specialisten, mensen met ondernemingszin, die de markt kennen, risico's in een vroeg stadium kunnen inschatten en vertalen in een haalbaar project. Het begrip toegevoegde waarde dient hierbij in brede zin te worden geïnterpreteerd, waarbij ingehaakt wordt op een cultuur van "continuïteit door kwaliteit", die al meer dan 275 jaar gedijt binnen ons bedrijf.
Meer info: www.groepvanroey.be

Jong redt Oud http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuwsberichten/Jong-redt-Oud.html vrijdag 2 juni 2017 13:49:06

Wil je graag met jouw klas of school actief aan de slag met onroerend erfgoed in de buurt? Wil je helpen met het onderhouden, herstellen, opruimen, ontsluiten, onderzoeken, … van een monument, erfgoedsite of -landschap? Dat kan met Jong redt Oud!

Met "Jong redt Oud" nemen kinderen en jongeren een erfgoedsite of landschap met erfgoedwaarde onder hun hoede. Door hen de boeiende verhalen achter het erfgoed te laten ontdekken, hen (mede)verantwoordelijkheid te geven voor onderhoud en ontsluiting, leren ze de waarde ervan kennen én trainen ze naast vakspecifieke vaardigheden, ook allerlei algemene vaardigheden.

Dien samen met je gemeentebestuur een Jong redt Oud-project in bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). De provincie Limburg voorziet per project een financiële ondersteuning (maximum 2.500,00 euro) voor kosten die rechtstreeks aan het project verbonden zijn. Een project indienen kan vanaf 1 september 2017.

Op de Facebookpagina  krijg je al een voorsmaakje van de vijf pilootprojecten die nu of tijdens de zomer plaatsvinden.

Save the date!

Op donderdag 26 oktober 2017 vindt de inspiratiedag Jong redt Oud plaats en wordt een inspiratiegids en handleiding voorgesteld. Die dag worden het verloop en de resultaten van de verschillende pilootprojecten voorgesteld en geëvalueerd. Na afloop weet iedereen hoe je zelf zo’n project kan opstarten en uitvoeren.

Voor meer info kun je terecht bij het PCCE (contactpersoon: Ellen Demuynck, ellen.demuynck@limburg.be) of via tel. 011 23 75 75.


(De foto is gemaakt door Mieke Roeben, onderwerp: de 2de graad van Basisschool De Bammerd op verkenning op het oude kerkhof in Grote Spouwen (Bilzen).)

Jong redt Oud: jongeren maken op een actieve manier kennis met onroerend erfgoed http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuwsberichten/Jong-redt-Oud-jongeren-maken-op-een-actieve-manier-kennis-met-onroerend-erfgoed.html woensdag 14 juni 2017 14:59:03

Met "Jong redt Oud" nemen kinderen en jongeren een erfgoedsite of landschap met erfgoedwaarde onder hun hoede. Ze helpen bij het onderhoud en de ontsluiting. Door hen de boeiende verhalen achter het erfgoed te laten ontdekken, hen (mede)verantwoordelijkheid te geven voor onderhoud en ontsluiting, leren ze de waarde en het belang ervan kennen.

Nu en tijdens de zomer vinden 5 pilootprojecten plaats:

 1. Bilzen
  Leerlingen van Vrije Bassischool de Bammerd in Grote-Spouwen gaan aan de slag op het oude kerkhof en nemen het peter- en meterschap op zich.
 2. Kinrooi
  Een groepje kinderen gaat op molenstage bij de Keijersmolen in Molenbeersel. Ze leren hoe de molen werkt, springen in bij het onderhoud, leren hoe ze er graan kunnen malen én helpen met de voorbereidingen van de molenfeesten.
 3. Kortessem
  Lokale jeugdbewegingen helpen bij het opknappen van de schuur in vakwerk van biobeleefboerderij De Alverberg. De houtafdeling van BuSO De Dageraad maakt een maquette van een vakwerkgebouw in zelfbouwpakket waar boerderijbezoekers mee aan de slag kunnen.
 4. Meeuwen-Gruitrode
  Leidsters en leiders van KAJ Louwel, Chiro-meisjes Opglabbeek en Chiro Gruitrode ontwikkelden een spel voor de Duinengordel.
 5. Peer
  Op de archeologische site Peer-Hoogstraat in Grote-Brogel werden onlangs twee cultusplaatsen met bijzondere voorwerpen ontdekt. In de zomervakantie worden een groep jongeren ondergedompeld in de wereld van de archeologie en opgravingen. Daarna gaan ze aan de slag met de verhalen van de site in Peer en ontsluiten ze deze voor het breed publiek.

Dien samen met je gemeentebestuur zelf een Jong redt Oud-project in bij het PCCE. De provincie Limburg voorziet per project een financiële ondersteuning (maximum 2.500,00 euro) voor kosten die rechtstreeks aan het project verbonden zijn. Een project indienen kan vanaf 1 september 2017.

Op de facebookpagina krijg je alvast een voorsmaakje van de vijf pilootprojecten.

Save the date!

Op donderdag 26 oktober 2017 vindt de inspiratiedag Jong redt Oud plaats en wordt een inspiratiegids en handleiding voorgesteld. Die dag worden het verloop en de resultaten van de verschillende pilootprojecten voorgesteld en geëvalueerd.
Na afloop weet iedereen hoe je zelf zo’n project kan opstarten en uitvoeren.

Voor meer info kun je terecht bij het PCCE via JRO@limburg.be of  011 23 75 75.

Fotoproject: erfgoed bepaalt onze identiteit http://www.limburg.be/Fotoproject-erfgoed-bepaalt-onze-identiteit donderdag 15 juni 2017 10:57:38

Het PCCE en de Limburgse gemeenten selecteerden 44 erfgoedbeelden uit WO I, zorgvuldig vastgelegd in glas- en filmnegatieven. 44 beelden, identiteiten en verhalen geven een beeld van het Limburgs bouwkundige erfgoed ten tijde van WO I. Deze unieke gebouwen worden in de 44 Limburgse gemeenten opengesteld op Open Monumentendag 2017.

Op de Open Monumentendag, op 10 september 2017, belichten de Limburgse gemeenten de fragiliteit van deze 44 monumentale gebouwen én lanceert het PCCE de oproep om deel te nemen aan een fotowedstijd.

Met de fotowedstrijd wil het PCCE iedereen aansporen om op pad te gaan in Limburg, op zoek naar een hedendaagse, verborgen parel die hun leefwereld beïnvloedt en mee hun identiteit bepaalt. Uit de verzamelde foto’s selecteert het PCCE 44 actuele beelden van tekenend erfgoed.

"Het project sluit naadloos aan op het project 'Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog', waarin 44 helmen evenveel persoonlijke verhalen vertelden uit de oorlog", legt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit. "Dat project was een groot succes, voor de provincie, voor de gemeenten, voor de erfgoedsector én voor de bezoekers. We hopen dat succes te evenaren. Het enthousiasme is er alvast!"

Begin 2018 vertaalt dit uitdagende project zich in een indrukwekkende tentoonstelling waarin oud en nieuw met elkaar geconfronteerd worden in 88 krachtige beelden, digitaal of op glas vastgelegd.


Picturing Belgium 14-18

Duitse kunsthistorici uit WO I beseften maar al te goed welke invloed gebouwen en objecten op onze identiteitsontwikkeling hebben, maar ook op ons samenhorigheidsgevoel.
Het behoud van kenmerkende elementen in ons straatbeeld of in een beeld, is belangrijk.

Dat is het uitgangspunt van de expo "Picturing Belgium 14-18", van 15 juni tot 17 september 2017 in het Warandepark in Brussel, waarin het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) Duitse glasnegatieven uit de Eerste Wereldoorlog presenteert.

De nieuwe expo van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed wordt een nevenproject van de Brusselse tentoonstelling.