PCCE nl-BE http://www.limburg.be/pcce (c) 2020 Smartsite Start nieuw Jong redt Oud-project: aanplant hoogstamboomgaard door leerlingen van basisschool ’t Vlindertje in Velm http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Start-nieuw-Jong-redt-Oud-project-aanplant-hoogstamboomgaard-door-leerlingen-van-basisschool-t-Vlindertje-in-Velm.html vrijdag 2 maart 2018 16:02:11

Op maandag 5 maart 2018 tussen 10 en 12 u. planten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in Basisschool ’t Vlindertje in Velm 12 hoogstammige fruitbomen aan op hun speelplaats onder begeleiding van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Nationale Boomgaardenstichting. Deze activiteit is de start van een nieuw Jong redt Oud-project in Velm (Sint-Truiden).
Gedeputeerde van Erfgoed, Igor Philtjens: "Met 'Jong redt Oud' helpen kinderen en jongeren zorgen voor een stukje onroerend erfgoed in hun dagelijkse omgeving. Aangezien de school midden in het voormalige hoogstamboomgaardenlandschap van Sint-Truiden ligt, is de aanleg en de inrichting van een hoogstamboomgaard op de speelplaats een mooi erfgoedverhaal. Zo kunnen de 205 leerlingen het fruitige verleden van hun omgeving herontdekken."

Hoogstamboomgaard op de speelplaats

De bomen die worden aangeplant zijn streekeigen variëteiten, laatrijpend (zodat het fruit na de zomervakantie rijp is) en weinig ziektegevoelig. Behalve 3 okkernotenbomen worden er ook 3 appel-, 3 peren- en 3 pruimenbomen geplant.
 
Voor de appelbomen is er gekozen voor oude rassen als Rode Keuleman, Reinette Hernaut en Reinette de Chenée, alle drie laatrijpend en weinig ziekte- en wespengevoelig. Comtesse de Paris en Marie Louise Delcourt zijn de gekozen perensoorten en de pruimenvariëteiten zullen bestaan uit Sainte Cathérine, Stanley en Président. Deze zijn rijp begin tot midden september en minder gevoelig voor wespen.

Er zijn evenveel bomen als leerjaren, dus elk studiejaar zal zijn eigen boom kunnen adopteren. Maandag 5 maart gaan alle leerlingen een kunstwerkje in hun eigen adoptieboom hangen.

Jong redt Oud in Velm

Acties die nog zullen volgen in dit project zijn de integratie van het hoogstamboomgaardverhaal in het leerplan van het kleuter- en lager onderwijs. Ook een educatieve activiteit met de leerlingen van de lagere school in de vorm van een bezoek aan een aangrenzende hoogstamboomgaard en een boomgaardspel staan nog op het programma. Op die manier wordt er een duurzaam participatief en educatief erfgoedproject gerealiseerd.


Meer info over Jong redt Oud: www.pcce.be/jongredtoud
Meer info over dit project: www.jongredtoud.be/projecten/velm

Twee nieuwe erfgoedsubsidies voor uitzonderlijke investeringsprojecten en voor kleinere projecten en beperktere investeringen http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Twee-nieuwe-erfgoedsubsidies-voor-uitzonderlijke-investeringsprojecten-en-voor-kleinere-projecten-en-beperktere-investeringen.html donderdag 22 maart 2018 11:48:30

De provincieraad keurde op woensdag 21 maart twee nieuwe subsidiereglementen goed waarmee het provinciebestuur een stimulans biedt aan publieksgerichte projecten en investeringen die het Limburgse onroerend erfgoed herwaarderen, ontsluiten, herbestemmen of beheren in een brede context. Eén subsidie dient voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen, één gaat op zoek naar uitzonderlijke investeringsprojecten.

“Het provinciebestuur heeft het Limburgse erfgoed altijd beschouwd als een bron van authenticiteit, verbondenheid en samenwerking. Investeringen in erfgoed doen duidelijk veel meer dan het erfgoed bewaren. Ze versterken ons maatschappelijk weefsel, ze maken ons bewuster van wie we zijn en maken ons creatiever, innovatiever en weerbaarder,” legt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit.

Erfgoedprojecten kunnen de sector inspireren én het toerisme stimuleren, wat investeringen in erfgoed erg belangrijk maakt. Met deze subsidies wil het provinciebestuur meer initiatieven stimuleren die cultuur, erfgoed en toerisme verbinden en naar unieke producten vertalen.

Gespreid over 2018, ’19 en ’20 is er nu in totaal 1.746.928,98 euro gereserveerd voor de uitzonderlijke investeringsprojecten. Voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen is er jaarlijks 155.000,00 euro voorzien voor dezelfde periode.

Subsidie voor beperktere investeringen en projecten onroerend erfgoed

Het reglement voor onroerend-erfgoedprojecten verleent een subsidie tot 25.000,00 euro aan projecten en investeringen die erop gericht zijn het Limburgse onroerend erfgoed tijdelijk of langdurig te ontsluiten, te onderzoeken, te bewaren of te verzorgen.
Voor deze aanvragen zijn er jaarlijks twee indiendata, 1 april (uitzonderlijk uitgesteld naar 30 april voor de allereerste ronde) en 1 oktober. De Limburgse Commissie Onroerend Erfgoedbeleid formuleert hierop een advies aan de deputatie over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

E-xtra²: subsidie voor onderscheidende investeringsprojecten: van idee over begeleiding tot uitvoering

Het meest tot de verbeelding sprekende reglement is dat voor investeringsprojecten van meer dan 650.000,00 euro.
Het provinciebestuur gaat op zoek naar unieke projecten die willen investeren in een permanente en publieksgerichte infrastructuur of inrichting voor de herwaardering, de ontsluiting, de herbestemming, het beheer van onroerend erfgoed op een bovenlokaal niveau.

Voor E-xtra² zijn er twee indiendata per jaar, op 30 april en op 1 oktober. Voor 2018 is de eerst mogelijke indiendatum 1 oktober 2018.

Een project indienen gebeurt in twee fasen. In een eerste fase formuleert de commissie een advies aan de deputatie over welke projecten in aanmerking komen voor subsidiëring. De geselecteerde projecten komen op de shortlist en krijgen een subsidie van maximaal 20.000,00 euro en inhoudelijke begeleiding van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed om het dossier verder uit te werken tot een realistisch, concreet en uitvoerbaar project. In de tweede fase beoordeelt de commissie de ingediende projectdossiers en adviseert ze de deputatie over al dan niet goedkeuring en het bijhorende subsidiebedrag.

Het totaalbedrag van de investeringen in deze aanvragen moet meer dan 650.000,00 euro bedragen, waarvan de provincie maximaal 60 % voor haar rekening kan nemen. Andere overheden en partners nemen het saldo voor hun rekening.

Praktisch

Uitgebreide informatie van deze subsidiereglementen en de contactgegevens ...

Lees er meer over in het volledig persbericht.

GEKADERD - expo kunstcollectie provincie Limburg http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/GEKADERD-expo-kunstcollectie-provincie-Limburg.html donderdag 12 april 2018 9:46:19

De provincie Limburg verzamelde de voorbije decennia een indrukwekkende en gevarieerde collectie kunstwerken en sierobjecten: van religieus-historisch tot hedendaags beeldend en van meubilair, glas- en textielkunst over schilderijen, fotografie en grafisch werk tot grotere geïntegreerde installaties. De collectie ontstond gedeeltelijk door zelf kunstwerken aan te kopen maar ook door kunstenaarslegaten en schenkingen.

"Ontsluiting is altijd een sleutelwoord geweest in ons erfgoedbeleid", vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens. "Dat geldt ook voor de kunstcollectie, erfgoed dat we in huis hebben. Het idee om de provinciale kunstcollectie als tentoonstelling aan het publiek te presenteren, is dus zeker niet nieuw, maar nu was de tijd rijp voor GEKADERD. Dankzij het PCCE, dat erfgoed op een innovatieve manier aan de man weet te brengen en met zijn werking internationaal aanzien geniet. En dankzij twee enthousiaste curatoren, Herman Maes en Marc Milissen, die uit de enorme variëteit aan werken een eerste boeiende tentoonstelling distilleren."

Curatoren Marc Milissen en Herman Maes doken daarvoor in het depot en kozen uiteindelijk 179 werken en een selectie uit de legaten die samen de variëteit én de kwaliteit van de collectie weerspiegelen.
Het resultaat is GEKADERD: een geschakeerde en boeiende tentoonstelling in de indrukwekkende Begijnhofkerk van Sint-Truiden met werk van ronkende namen als Marcel Broodthaers, Jan Cox, Constant Permeke, Richard Hamilton, Sol Lewitt, Gerhard Richter en Gilbert & George hangt er naast het werk van internationaal gerenommeerde Limburgse kunstenaars.

Ontdek deze boeiende tentoostelling tussen 21 april en 3 juni 2018 in de Begijnhofkerk Sint-Agnes in Sint-Truiden.

Er is een expogids met achtergrondinformatie van de collectie en de kunstenaars. En met de Kunsthapper (zoek- en doespel) kun je samen met je (klein)kinderen of leerlingen op ontdekkingstocht doorheen de expo.

Ontdek alles van GEKADERD.
Lees het volledige persbericht.

"Limburg Ongefilterd" bundelt Limburgse erfgoedparels in 122 foto’s van Nick Hannes http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Limburg-Ongefilterd-bundelt-Limburgse-erfgoedparels-in-122-foto-s-van-Nick-Hannes vrijdag 27 april 2018 8:42:46

Woensdag 25 april lanceerde het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) het nieuwe boek "Limburg Ongefilterd" waarin internationaal gelauwerd fotograaf Nick Hannes 122 Limburgse erfgoedlocaties bundelde. Om Limburgers en andere nieuwsgierigen te informeren, om bezoekers vanuit onze eigen provincie én van ver daarbuiten te inspireren.

"In tijden van vluchtige foto’s, vergankelijke 'stories' op social media, facebookberichtjes en instagramfilters, is het mooi om te zien dat het ook helemaal anders kan. Nick Hannes wist in dit boek het erfgoed, het leven zoals het is in Limburg perfect te vatten. Nu is het aan Limburgers én bezoekers om ook dat ongefilterde Limburg en het gefotografeerde erfgoed te (her)ontdekken", zegt gedeputeerde Igor Philtjens.  

Met een lijst van 190 erfgoedlocaties, aangereikt door de 44 gemeenten, op zak, trok Nick Hannes in de zomer van 2016 op pad. Hij logeerde vaak ter plekke. Hij deed sommige locaties verschillende keren aan om het stuk erfgoed in kwestie juist in een foto te vangen. 11 maanden en 14.000 kilometer later maakte hij zijn laatste foto voor de reeks. Het resultaat: "Limburg Ongefilterd", 122 erfgoedparels uit 44 Limburgse gemeenten en uit de 4 seizoenen

Nick Hannes (°1974, Antwerpen) koos na 8 jaar als persfotograaf voor zijn eigen "missie": documentaire fotoreeksen waarvoor hij de wereld rondtrekt en in verschillende landen en regio’s de lokale samenleving, haar eigenheden en haar inherente evolutie capteert.
Voor zijn recentste reeks "Garden of Delight", rond de consumentenmaatschappij, recreatie en kunstmatige stadsontwikkeling in Dubai, ontving hij de Magnum Photography Award 2017, de Zeiss Photography Award in 2018 en stond hij op de shortlist voor de Nannen Preis 2018.

Nick Hannes is dus een fotograaf met groeiend internationaal aanzien. "En geen Limburger bovendien", vult gedeputeerde Igor Philtjens aan. "Dat was een bewuste keuze. Een bezoeker legt immers andere accenten, ziet schoonheid in decors die voor ons vanzelfsprekend zijn, legt schatten bloot die met de landschappen vergroeit zijn."  

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) stond in voor de opmaak, druk en de distributie in boekhandels.

Over het boek

 • Specificaties
  • Hardcover
  • 30 cm x 27 cm x 2,5 cm, 1.500 gram
  • Gedrukt op 2.000 exemplaren
  • Uitgever: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV)
  • ISBN: 9789492455093
  • WD: 2017/7892/11
 • Verkrijgbaar:
 • Verspreid naar de Limburgse kleinschalige logies, de 44 gemeentebesturen, de Toeristische infopunten in Limburg en de Limburgse bibliotheken.

Lees het volledig persbericht.

"Ief Postino" wint prestigieuze Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Ief-Postino-wint-prestigieuze-Europese-Unie-Prijs-voor-Cultureel-Erfgoed-Europa-Nostra-Award.html maandag 14 mei 2018 17:16:05

"Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven", een coproductie van De Wenkbrauwerij, Eén (VRT) en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), wint opnieuw de prestigieuze Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award, door erfgoedprofessionals beschouwd als de "Oscars" voor hun sector.

"Voor het tweede jaar op rij mag de provincie Limburg een Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award op haar palmares schrijven. Zonder in herhaling te willen vallen, noem ik het toch graag opnieuw een mooie erkenning voor het PCCE in het bijzonder en erfgoedprojecten in Limburg in het algemeen. Ook deze keer werd de succesformule toegepast: verschillende partijen hebben samengewerkt in een project dat op een frisse en interactieve manier ons erfgoed in ere houdt én publiek maakt”, vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.

Europa Nostra reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties die uitzonderlijke projecten realiseren rond cultureel erfgoed. Aangezien 2018 bovendien het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is, werden de ingediende projectdossiers dit jaar ook geëvalueerd op hun Europese toegevoegde waarde.

"Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven" is, kort samengevat, een bewustmakingsproject over de geschiedenis van migratie in Europa, specifiek de migratie uit Italië naar Belgisch Limburg. Een overzicht van het project vind je op www.iefpostino.be.

Het project beantwoordt aan het extra criterium van een Europese dimensie. In tijden van snelle communicatie bracht het ook een ode aan de traagheid en de intimiteit van de brief, persoonlijk afgeleverd. En net de keuze voor de traditionele brief, maakt er een interactief én vernieuwend project van.

Uit 160 ingediende projecten selecteerde Europa Nostra er dit jaar 29, uit 17 landen.
Met "Ief Postino" heeft het PCCE opnieuw een award in de categorie "Onderwijs, opleiding en bewustmaking" op zak.

De jury noemde "Ief Postino" lovend "een weldoordacht kleinschalig project dat bijdraagt tot een beter inzicht in de immateriële aspecten van migratiestromen in een tijd van economische evolutie in Europa".

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Top van het Europees cultureel erfgoed met als thema "Gedeeld erfgoed - gedeelde waarden", van 18 tot 24 juni in Berlijn. Naast de huldiging van de 29 winnaars maken zeven projecten bovendien kans op een Grand Prix, goed voor een geldsom van 10.000 euro elk, en één project mag er de Publieksprijs in ontvangst nemen.

Stem mee voor de publieksprijs

Online kan van 15 mei tot 10 juni meegestemd worden voor de publieksprijs op vote.europanostra.org.

Lees er meer over via www.limburg.be/post.

PCCE neemt EU-Prijs voor Cultureel Erfgoed in ontvangst en stelt coproductie “Ief Postino” voor aan Europese erfgoedsector http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/PCCE-neemt-EU-Prijs-voor-Cultureel-Erfgoed-in-ontvangst-en-stelt-coproductie-Ief-Postino-voor-aan-Europese-erfgoedsector.html maandag 25 juni 2018 9:32:06

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed trok naar de eerste editie van de European Cultural Heritage Summit, in Berlijn, om er de Europa Nostra Award in ontvangst te nemen en er de gelauwerde coproductie “Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven” voor te stellen aan collega’s uit heel Europa.

“Een extra award voor 'Ief Postino' was uiteraard heel leuk geweest, maar we mogen uit ervaring spreken als we stellen dat deelnemen - mét al een mooie titel op onze naam - aan deze Europese Erfgoedtop minstens even belangrijk is als winnen.
Het PCCE vindt er inspiratie en inspireert er anderen, het bouwt er bruggen met organisaties en personen die met even veel bevlogenheid hun erfgoed, van lokaal tot werelderfgoed, van onroerend tot roerend erfgoed, toegankelijk willen maken voor een groot en breed publiek”, vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.  

Tijdens deze Europese bijeenkomst, van 18 tot 24 juni 2018, namen de laureaten van de EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award deel aan de Excellence Fair op 21 juni 2018 en presenteerden er hun geselecteerde projecten aan de Europese erfgoedsector.

Daags nadien, op 22 juni 2018, was er de prijsuitreiking, waarbij voorzitter van Europa Nostra Placido Domingo, Europees commissaris voor Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics en Duits bondspresident Dr. Frank-Walter Steinmeier dit jaar aan 29 organisaties en personen uit 17 landen een award mochten overhandigen.
Coproducenten de Wenkbrauwerij, VRT en het PCCE kregen de titel in de categorie “Onderwijs, opleiding en bewustmaking”.

Als één van de 29 laureaten dit jaar mocht de provincie Limburg er de eerder aangekondigde Europa Nostra Award in ontvangst nemen.

Lees er meer over in het persbericht.

“Ief Postino” is kanshebber Heritage in Motion Awards 2018 http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Ief-Postino-is-kanshebber-Heritage-in-Motion-Awards-2018.html vrijdag 7 september 2018 17:16:08

"Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven", is een coproductie van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), De Wenkbrauwerij en Eén (VRT). Dit unieke bewustmakingsproject maakt nu kans op een Heritage in Motion Award 2018.

Deze award zou voor “Ief Postino“ een tweede internationale onderscheiding zijn, na de Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award 2018.
De Heritage in Motion Awards bekronen Europese projecten die op een innovatieve en creatieve manier multimedia inzetten om het Europees erfgoed in de ruime zin van het woord, onder de aandacht te brengen.

“Ief Postino” is kanshebber in de categorie “film en video” en komt daarnaast ook in aanmerking voor de Heritage in Motion Best Achievement Award 2018.

Lees er alles over in het persbericht.

“Ief Postino” oogst lof tijdens Heritage in Motion Awards 2018 http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Ief-Postino-oogst-lof-tijdens-Heritage-in-Motion-Awards-2018.html maandag 24 september 2018 17:28:44

"Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven", een coproductie van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), De Wenkbrauwerij en Eén (VRT) oogstte heel wat lof tijdens de Heritage in Motion Awards 2018 op vrijdag 21 september j.l.

Het provinciebestuur is erg verheugd dat "Ief Postino" opnieuw internationaal in de kijker gezet werd, hét bewijs dat een eenvoudig idee dankzij een innovatieve aanpak kan uitgroeien tot een project met internationale uitstraling.

Tijdens de vijfde editie van deze internationale wedstrijd behoorde “Ief Postino” tot de genomineerden in de categorie “film en video”. Het project kon deze nominatie niet verzilveren maar ontving wel heel wat lof van de internationale jury en de aanwezigen uit de erfgoedsector voor zijn originele, innovatieve aanpak.

De uitreiking van de Heritage in Motion Awards 2018 vond plaats in Aarhus, Denemarken tijdens de jaarlijkse European Museum Academy conferentie.

Heritage in Motion is een gezamenlijk initiatief van Europa Nostra en de European Museum Academy, ondersteund door Europeana.

Lees er meer over in het persbericht.

Meer info

Jong redt Oud-project brengt watermolen "terug" naar Ellikom http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Jong-redt-Oud-project-brengt-watermolen-terug-naar-Ellikom.html vrijdag 12 oktober 2018 7:46:20

In 1963 verhuisde de olieslagmolen uit Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) naar Bokrijk. De vrije basisschool in Ellikom wil de vroegere locatie van de molen opwaarderen en de verhalen over de molen delen met buurtbewoners en bezoekers via een infobord.

Op verkenning in het verleden

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar leren in de klas over de molen en verzamelen allerlei informatie. Ze verkennen de Abeekvallei waar de molen ooit stond. Onder begeleiding van de lokale Natuurpuntafdeling voeren ze er beheerswerken uit. Ze brengen ook een bezoek aan het Openluchtmuseum Bokrijk, waar de molen momenteel wordt gerestaureerd. Daarnaast interviewen de leerlingen buurtbewoners die ooit nog in de buurt van de molen woonden, werkten of speelden. De leerkrachten en de heemkundige kring van Meeuwen-Gruitrode "De Reengenoten" zorgen voor de nodige begeleiding. Ook het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode werkt mee aan het project.

Een plaats in het collectief geheugen

De locatie is nu reeds het startpunt van een wandeling door de Abeekvallei, maar het verhaal van de molen ontbreekt. Aan het einde van het Jong redt Oud-traject zal een bord onthuld worden op de plaats waar de molen stond, met daarop in het kort de geschiedenis van de molen aangevuld met quotes van vroegere buurtbewoners. Via QR-codes zullen de volledige verhalen te beluisteren zijn. Op die manier zal de molen steeds symbolisch aanwezig blijven op zijn vroegere standplaats in de Abeekvallei en in het collectieve geheugen van de lokale gemeenschap.

Wil je zelf aan de slag met kinderen of jongeren en onroerend erfgoed? Neem contact op met het PCCE via JRO@limburg.be of tel. 011 23 75 75.

Klik hier voor meer info over het project in Ellikom.

Volg Jong redt Oud ook op Facebook!

Leerlingen Basisschool Koninksem ontwikkelen wandeling doorheen het lokale verleden http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Leerlingen-Basisschool-Koninksem-ontwikkelen-wandeling-doorheen-het-lokale-verleden.html woensdag 24 oktober 2018 13:50:20

"Jong redt Oud" geeft Limburgse jongeren de kans om actief aan de slag te gaan met onroerend erfgoed in hun buurt. En dat is precies wat de leerlingen van Gemeentelijke Basisschool Tumuli in Koninksem (Tongeren) zullen doen.

Onder begeleiding van heemkundige kring "Keunsem Vrugger" maken ze kennis met archeologie en gaan ze op verkenning op de site "Op de Heufkens" in de Paardsweidestraat in Koninksem, waar archeologische opgravingen plaatsvonden. De leerlingen zullen een wandeling ontwikkelen voor buurtbewoners en bezoekers, zodat zij de verhalen achter de site en de opgravingen ook kunnen ontdekken.

Tijdens het schooljaar zijn verschillende activiteiten gepland om de leerlingen onder te dompelen in de wereld van de archeologie en de Romeinen in Tongeren, zoals een uitstap naar het Gallo-Romeins Museum en het bezoek van een archeoloog in de klas.

De officiële opening van de wandeling, die de verhalen achter de site in de Paardsweidestraat zal vertellen via QR-codes, is gepland voor de zomer van 2019.

Naast de heemkundige kring "Keunsem Vrugger" werken ook het Gallo-Romeins Museum, de stadsarchivaris en stadsarcheoloog van de stad Tongeren en Studiebureau Archeologie Tienen mee aan het Jong redt Oud-project.

Wil je zelf aan de slag met kinderen of jongeren en onroerend erfgoed? Neem contact op met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) via JRO@limburg.be of tel. 011 23 75 75.

Meer info over het project in Koninksem.
Volg Jong redt Oud ook op Facebook!

Fragment uit expo "Gekaderd" trekt naar Belgische ambassade in Den Haag http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Fragment-uit-expo-Gekaderd-trekt-naar-Belgische-ambassade-in-Den-Haag.html vrijdag 26 oktober 2018 15:48:08

Belgisch ambassadeur Chris Hoornaert was in april 2018 één van de eerste bezoekers van de tentoonstelling "Gekaderd" in de Begijnhofkerk te Sint-Truiden. De variëteit en rijkdom van de collectie lieten bij hem een diepe indruk na. Geïnspireerd en gepassioneerd door de kunstwerken van de provincie Limburg selecteerde hij samen met de twee curatoren, Marc Milissen en Herman Maes, 46 werken die een tijdelijk onderkomen krijgen in zijn ambtswoning in Den Haag.

Internationaal forum voor kunstenaars

De selectie bevat kunstwerken van grote Limburgse kunstenaars maar ook internationale namen komen aan bod. De 46 werken worden zorgvuldig tentoongesteld in de residentie van de ambassadeur in het centrum van Den Haag. De Belgische ambassade heeft er sinds een aantal jaren een traditie van gemaakt om kunstwerken in de kijker te plaatsen tijdens de grote internationale bijeenkomsten die plaatsvinden in de residentie. Dit geeft de kunstenaars de kans om werken te verkopen, hun naamsbekendheid te vergroten of collecties kenbaar te maken bij een internationaal publiek. "Dat een aantal kunstwerken uit de tentoonstelling 'Gekaderd' hun weg naar Den Haag gevonden hebben, geeft aan dat de provincie Limburg een unieke collectie in handen heeft, die ook over de grenzen indruk maakt. Ondanks het feit dat cultuur niet langer een provinciale bevoegdheid is, tonen we hiermee dat we nog steeds cultuur en roerend erfgoed bij het brede publiek kunnen brengen", vertelt gedeputeerde Igor Philtjens.
 
De expo "Gekaderd"  toonde in het voorjaar van 2018 in primeur 179 kunstwerken en een selectie uit de legaten: van fotografie over grafisch werk tot schilderkunst en sculpturen. Voor de curatoren was het overduidelijk dat deze eerste expo perfect zou passen in de Begijnhofkerk van Sint-Truiden, erkend Unesco-werelderfgoed, met zijn muur- en pijlerschilderingen.

Unieke collectie van ruim 2.000 sierobjecten en kunstwerken

De volledige kunstcollectie omvat ruim 2.000 kunstwerken en sierobjecten: van religieus-historisch tot hedendaags beeldend en van meubilair, glas- en textielkunst over schilderijen, fotografie en grafisch werk tot grotere geïntegreerde installaties. Een groot aantal van die werken staat of hangt in het Provinciehuis en andere instellingen, de overige werken worden bewaard in het provinciale depot. Het provinciale collectiebeleid ontstond in het midden van de twintigste eeuw.

Meer info over de kunstcollectie van de provincie Limburg vind je terug via www.pcce.be/kunstcollectie.

Het 4de nummer van LEF – Durven met Limburgs Erfgoed is er! http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Het-4de-nummer-van-LEF-Durven-met-Limburgs-Erfgoed-is-er!.html vrijdag 7 juni 2019 13:02:13

Het vierde nummer van het magazine "LEF – Durven met Limburgs Erfgoed", het tijdschrift van de afdeling Onroerend Erfgoed is er.

In dit nummer ontdek je niet alleen tal van verborgen erfgoedparels die je in de zomermaanden in Limburg kunt ontdekken, ervaren en leren waarderen, maar lees je ook alles over enkele nieuwe participatieve en innoverende erfgoedprojecten.

Nog geen abonnee? Vraag het vierde nummer gratis aan via pcce@limburg.be en neem een gratis abonnement zodat je nooit meer een editie mist.

Je kunt het magazine ook online lezen èn je abonneren via www.pcce.be/LEF

Focus hoofdartikels

Onder de Radar - Met het participatief project Onder de Radar roepen we alle Limburgers op om op basis van Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s uit 1944 en 1945 op zoek te gaan naar sporen uit WO II

Monumentenwacht - Een collectief lidmaatschap bij Monumentenwacht Limburg biedt gemeenten en privé-eigenaren tal van voordelen om het erfgoed beter te bewaren.

Mergelgroeven - De verborgen mergelgroeven van Riemst en omstreken werden van de middeleeuwen tot vandaag voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, gaande van een opslagplaats van taarten tot een NAVO-bunker.

Archeologiedagen op 9, 10 en 11 oktober 2020 - Organiseer een activiteit! http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Archeologiedagen-op-9,-10-en-11-oktober-2020-Organiseer-een-activiteit!.html vrijdag 6 maart 2020 11:48:32

Op 9 oktober 2020 gaat de derde editie van de Archeologiedagen van start. Het hele weekend lang vinden er activiteiten plaats in het teken van archeologie.

De voorbije editie van 2019 was een groot succes! Over heel Vlaanderen namen 27.000 mensen deel aan 101 speelse, avontuurlijke en leerrijke archeologische activiteiten. Zo kon je opgravingen of een depot bezoeken, in Minecraft een Romeinse villa nabouwen, archeologische hapjes proeven, genieten van een tentoonstelling, je laten omtoveren tot een Romeinse godin, … Voor elk wat wils!

Broedt jouw gemeente of organisatie op een interessant idee voor een leuke activiteit die archeologie op de kaart kan zetten tijdens de Archeologiedagen? Twijfel dan niet en schrijf jullie activiteit in via de UiTdatabank. Dat kan via deze link: www.uitdatabank.be.
Toch nog niet helemaal overtuigd of het bestaande idee wel geschikt is als activiteit? Laat je dan inspireren door de inspiratiegids of raadpleeg www.archeologiedagen.be voor meer informatie.

Wat extra financiële ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de volgende subsidieregelingen van de provincie Limburg: projectsubsidie of Jong-redt-Oud.
Neem een kijkje op www.pcce.be/erfgoedinfosubsidies voor meer informatie in verband met subsidies of e-mail naar pcce@limburg.be.

Deadline inschrijfperiode is 15 augustus 2020, hou deze datum in de gaten zodat je deel uitmaakt van de Vlaams-brede promotie èn in de provinciale folder terecht komt!

Provincie verleent 167.367 euro subsidie aan 9 Limburgse erfgoedprojecten http://www.limburg.be/Limburg/erfgoednieuws/Provincie-verleent-167-367-euro-subsidie-aan-9-Limburgse-erfgoedprojecten.html donderdag 18 juni 2020 11:07:05

De provincie Limburg geeft sinds april 2018 een subsidie voor projecten die Limburgs onroerend erfgoed op een vernieuwende en onderbouwde manier ontsluiten. In totaal werden sinds 2018 reeds 48 projecten goedgekeurd in 5 subsidierondes.

Samen waren die goed voor een investering van ruim 2,5 miljoen euro in Limburgs onroerend erfgoed. Van die som nam de provincie 33 procent, oftewel 822.706 euro, voor haar rekening.

“De projecten uit de laatste oproepronde van april 2020 staan zelf in voor een investering van 406.822,93 euro. Het provinciebestuur versterkt dit met 167.367,30 euro. Goed voor een totale investering van 574.190,23 euro, verdeeld over 9 projecten”, verduidelijkt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

De 9 gesubsidieerde projecten weerspiegelen de variatie in ons erfgoed. De volledige lijst van toekenningen vind je via het persbericht.

Het Belang van Taterwater

"Het Belang van Taterwater" is een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de Provincie Limburg. Jeneverstokerijen vormden in het verleden een belangrijke nijverheid in heel Limburg en zorgden ervoor dat ook andere ambachten en diverse economische activiteiten konden floreren.

Met "Het Belang van Taterwater" willen het Jenevermuseum en de Wenkbrauwerij daarom de verhalen achter de nijverheid registreren, documenteren, fictionaliseren en in de actualiteit plaatsen. Ze gieten het geheel in een museale theatermobiel en een rijk geïllustreerd boek. “Dit project wordt ongetwijfeld een boeiende kruisbestuiving tussen theater en erfgoed”, aldus gedeputeerde Philtjens. De beoordelingscommissie looft het project alvast om de originaliteit en vernieuwing.

Lees het volledige persbericht.