PCCE nl-BE http://www.limburg.be/pcce (c) 2018 Smartsite Limburgs landschap kanshebber als werelderfgoed http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Limburgs-landschap-kanshebber-als-werelderfgoed.html dinsdag 30 januari 2018 17:47:46

Nationaal Park Hoge Kempen, de Duinengordel en de omliggende mijnsites van Zwartberg, Winterslag, Waterschei en Eisden hebben gisteren in Parijs een aanvraag ingediend om Unesco Werelderfgoed te worden. Dat gebeurde op vraag van de Vlaamse regering.

Het is de eerste keer dat de Vlaamse regering een landschap wil laten erkennen als werelderfgoed.

Het gebied van zo'n 5.700 hectare spreidt zich uit over tien Limburgse gemeenten (Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Genk, Zutendaal, As Lanaken, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik, Bilzen en Opglabbeek).

In de zomer van 2019 weten we of de aanvraag wordt goedgekeurd en we de erkenning krijgen. De beslissing ligt in handen van in totaal 21 landen.

Start nieuw Jong redt Oud-project: aanplant hoogstamboomgaard door leerlingen van basisschool ’t Vlindertje in Velm http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Start-nieuw-Jong-redt-Oud-project-aanplant-hoogstamboomgaard-door-leerlingen-van-basisschool-t-Vlindertje-in-Velm.html vrijdag 2 maart 2018 16:02:11

Op maandag 5 maart 2018 tussen 10 en 12 u. planten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in Basisschool ’t Vlindertje in Velm 12 hoogstammige fruitbomen aan op hun speelplaats onder begeleiding van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Nationale Boomgaardenstichting. Deze activiteit is de start van een nieuw Jong redt Oud-project in Velm (Sint-Truiden).
Gedeputeerde van Erfgoed, Igor Philtjens: "Met 'Jong redt Oud' helpen kinderen en jongeren zorgen voor een stukje onroerend erfgoed in hun dagelijkse omgeving. Aangezien de school midden in het voormalige hoogstamboomgaardenlandschap van Sint-Truiden ligt, is de aanleg en de inrichting van een hoogstamboomgaard op de speelplaats een mooi erfgoedverhaal. Zo kunnen de 205 leerlingen het fruitige verleden van hun omgeving herontdekken."

Hoogstamboomgaard op de speelplaats

De bomen die worden aangeplant zijn streekeigen variëteiten, laatrijpend (zodat het fruit na de zomervakantie rijp is) en weinig ziektegevoelig. Behalve 3 okkernotenbomen worden er ook 3 appel-, 3 peren- en 3 pruimenbomen geplant.
 
Voor de appelbomen is er gekozen voor oude rassen als Rode Keuleman, Reinette Hernaut en Reinette de Chenée, alle drie laatrijpend en weinig ziekte- en wespengevoelig. Comtesse de Paris en Marie Louise Delcourt zijn de gekozen perensoorten en de pruimenvariëteiten zullen bestaan uit Sainte Cathérine, Stanley en Président. Deze zijn rijp begin tot midden september en minder gevoelig voor wespen.

Er zijn evenveel bomen als leerjaren, dus elk studiejaar zal zijn eigen boom kunnen adopteren. Maandag 5 maart gaan alle leerlingen een kunstwerkje in hun eigen adoptieboom hangen.

Jong redt Oud in Velm

Acties die nog zullen volgen in dit project zijn de integratie van het hoogstamboomgaardverhaal in het leerplan van het kleuter- en lager onderwijs. Ook een educatieve activiteit met de leerlingen van de lagere school in de vorm van een bezoek aan een aangrenzende hoogstamboomgaard en een boomgaardspel staan nog op het programma. Op die manier wordt er een duurzaam participatief en educatief erfgoedproject gerealiseerd.


Meer info over Jong redt Oud: www.pcce.be/jongredtoud
Meer info over dit project: www.jongredtoud.be/projecten/velm

Twee nieuwe erfgoedsubsidies voor uitzonderlijke investeringsprojecten en voor kleinere projecten en beperktere investeringen http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Twee-nieuwe-erfgoedsubsidies-voor-uitzonderlijke-investeringsprojecten-en-voor-kleinere-projecten-en-beperktere-investeringen.html donderdag 22 maart 2018 11:48:30

De provincieraad keurde op woensdag 21 maart twee nieuwe subsidiereglementen goed waarmee het provinciebestuur een stimulans biedt aan publieksgerichte projecten en investeringen die het Limburgse onroerend erfgoed herwaarderen, ontsluiten, herbestemmen of beheren in een brede context. Eén subsidie dient voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen, één gaat op zoek naar uitzonderlijke investeringsprojecten.

“Het provinciebestuur heeft het Limburgse erfgoed altijd beschouwd als een bron van authenticiteit, verbondenheid en samenwerking. Investeringen in erfgoed doen duidelijk veel meer dan het erfgoed bewaren. Ze versterken ons maatschappelijk weefsel, ze maken ons bewuster van wie we zijn en maken ons creatiever, innovatiever en weerbaarder,” legt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit.

Erfgoedprojecten kunnen de sector inspireren én het toerisme stimuleren, wat investeringen in erfgoed erg belangrijk maakt. Met deze subsidies wil het provinciebestuur meer initiatieven stimuleren die cultuur, erfgoed en toerisme verbinden en naar unieke producten vertalen.

Gespreid over 2018, ’19 en ’20 is er nu in totaal 1.746.928,98 euro gereserveerd voor de uitzonderlijke investeringsprojecten. Voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen is er jaarlijks 155.000,00 euro voorzien voor dezelfde periode.

Subsidie voor beperktere investeringen en projecten onroerend erfgoed

Het reglement voor onroerend-erfgoedprojecten verleent een subsidie tot 25.000,00 euro aan projecten en investeringen die erop gericht zijn het Limburgse onroerend erfgoed tijdelijk of langdurig te ontsluiten, te onderzoeken, te bewaren of te verzorgen.
Voor deze aanvragen zijn er jaarlijks twee indiendata, 1 april (uitzonderlijk uitgesteld naar 30 april voor de allereerste ronde) en 1 oktober. De Limburgse Commissie Onroerend Erfgoedbeleid formuleert hierop een advies aan de deputatie over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

E-xtra²: subsidie voor onderscheidende investeringsprojecten: van idee over begeleiding tot uitvoering

Het meest tot de verbeelding sprekende reglement is dat voor investeringsprojecten van meer dan 650.000,00 euro.
Het provinciebestuur gaat op zoek naar unieke projecten die willen investeren in een permanente en publieksgerichte infrastructuur of inrichting voor de herwaardering, de ontsluiting, de herbestemming, het beheer van onroerend erfgoed op een bovenlokaal niveau.

Voor E-xtra² zijn er twee indiendata per jaar, op 30 april en op 1 oktober. Voor 2018 is de eerst mogelijke indiendatum 1 oktober 2018.

Een project indienen gebeurt in twee fasen. In een eerste fase formuleert de commissie een advies aan de deputatie over welke projecten in aanmerking komen voor subsidiëring. De geselecteerde projecten komen op de shortlist en krijgen een subsidie van maximaal 20.000,00 euro en inhoudelijke begeleiding van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed om het dossier verder uit te werken tot een realistisch, concreet en uitvoerbaar project. In de tweede fase beoordeelt de commissie de ingediende projectdossiers en adviseert ze de deputatie over al dan niet goedkeuring en het bijhorende subsidiebedrag.

Het totaalbedrag van de investeringen in deze aanvragen moet meer dan 650.000,00 euro bedragen, waarvan de provincie maximaal 60 % voor haar rekening kan nemen. Andere overheden en partners nemen het saldo voor hun rekening.

Praktisch

Uitgebreide informatie van deze subsidiereglementen en de contactgegevens:

Lees er meer over in het volledig persbericht.

GEKADERD - expo kunstcollectie provincie Limburg http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/GEKADERD-expo-kunstcollectie-provincie-Limburg.html donderdag 12 april 2018 9:46:19

De provincie Limburg verzamelde de voorbije decennia een indrukwekkende en gevarieerde collectie kunstwerken en sierobjecten: van religieus-historisch tot hedendaags beeldend en van meubilair, glas- en textielkunst over schilderijen, fotografie en grafisch werk tot grotere geïntegreerde installaties. De collectie ontstond gedeeltelijk door zelf kunstwerken aan te kopen maar ook door kunstenaarslegaten en schenkingen.

"Ontsluiting is altijd een sleutelwoord geweest in ons erfgoedbeleid", vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens. "Dat geldt ook voor de kunstcollectie, erfgoed dat we in huis hebben. Het idee om de provinciale kunstcollectie als tentoonstelling aan het publiek te presenteren, is dus zeker niet nieuw, maar nu was de tijd rijp voor GEKADERD. Dankzij het PCCE, dat erfgoed op een innovatieve manier aan de man weet te brengen en met zijn werking internationaal aanzien geniet. En dankzij twee enthousiaste curatoren, Herman Maes en Marc Milissen, die uit de enorme variëteit aan werken een eerste boeiende tentoonstelling distilleren."

Curatoren Marc Milissen en Herman Maes doken daarvoor in het depot en kozen uiteindelijk 179 werken en een selectie uit de legaten die samen de variëteit én de kwaliteit van de collectie weerspiegelen.
Het resultaat is GEKADERD: een geschakeerde en boeiende tentoonstelling in de indrukwekkende Begijnhofkerk van Sint-Truiden met werk van ronkende namen als Marcel Broodthaers, Jan Cox, Constant Permeke, Richard Hamilton, Sol Lewitt, Gerhard Richter en Gilbert & George hangt er naast het werk van internationaal gerenommeerde Limburgse kunstenaars.

Ontdek deze boeiende tentoostelling tussen 21 april en 3 juni 2018 in de Begijnhofkerk Sint-Agnes in Sint-Truiden.

Er is een expogids met achtergrondinformatie van de collectie en de kunstenaars. En met de Kunsthapper (zoek- en doespel) kun je samen met je (klein)kinderen of leerlingen op ontdekkingstocht doorheen de expo.

Ontdek alles van GEKADERD via www.gekaderd.be.

Lees het volledige persbericht.

"Limburg Ongefilterd" bundelt Limburgse erfgoedparels in 122 foto’s van Nick Hannes http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Limburg-Ongefilterd-bundelt-Limburgse-erfgoedparels-in-122-foto-s-van-Nick-Hannes vrijdag 27 april 2018 8:42:46

Woensdag 25 april lanceerde het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) het nieuwe boek "Limburg Ongefilterd" waarin internationaal gelauwerd fotograaf Nick Hannes 122 Limburgse erfgoedlocaties bundelde. Om Limburgers en andere nieuwsgierigen te informeren, om bezoekers vanuit onze eigen provincie én van ver daarbuiten te inspireren.

"In tijden van vluchtige foto’s, vergankelijke 'stories' op social media, facebookberichtjes en instagramfilters, is het mooi om te zien dat het ook helemaal anders kan. Nick Hannes wist in dit boek het erfgoed, het leven zoals het is in Limburg perfect te vatten. Nu is het aan Limburgers én bezoekers om ook dat ongefilterde Limburg en het gefotografeerde erfgoed te (her)ontdekken", zegt gedeputeerde Igor Philtjens.  

Met een lijst van 190 erfgoedlocaties, aangereikt door de 44 gemeenten, op zak, trok Nick Hannes in de zomer van 2016 op pad. Hij logeerde vaak ter plekke. Hij deed sommige locaties verschillende keren aan om het stuk erfgoed in kwestie juist in een foto te vangen. 11 maanden en 14.000 kilometer later maakte hij zijn laatste foto voor de reeks. Het resultaat: "Limburg Ongefilterd", 122 erfgoedparels uit 44 Limburgse gemeenten en uit de 4 seizoenen

Nick Hannes (°1974, Antwerpen) koos na 8 jaar als persfotograaf voor zijn eigen "missie": documentaire fotoreeksen waarvoor hij de wereld rondtrekt en in verschillende landen en regio’s de lokale samenleving, haar eigenheden en haar inherente evolutie capteert.
Voor zijn recentste reeks "Garden of Delight", rond de consumentenmaatschappij, recreatie en kunstmatige stadsontwikkeling in Dubai, ontving hij de Magnum Photography Award 2017, de Zeiss Photography Award in 2018 en stond hij op de shortlist voor de Nannen Preis 2018.

Nick Hannes is dus een fotograaf met groeiend internationaal aanzien. "En geen Limburger bovendien", vult gedeputeerde Igor Philtjens aan. "Dat was een bewuste keuze. Een bezoeker legt immers andere accenten, ziet schoonheid in decors die voor ons vanzelfsprekend zijn, legt schatten bloot die met de landschappen vergroeit zijn."  

Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) stond in voor de opmaak, druk en de distributie in boekhandels.

Over het boek

 • Specificaties
  • Hardcover
  • 30 cm x 27 cm x 2,5 cm, 1.500 gram
  • Gedrukt op 2.000 exemplaren
  • Uitgever: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV)
  • ISBN: 9789492455093
  • WD: 2017/7892/11
 • Verkrijgbaar:
 • Verspreid naar de Limburgse kleinschalige logies, de 44 gemeentebesturen, de Toeristische infopunten in Limburg en de Limburgse bibliotheken.

Lees het volledig persbericht.

"Ief Postino" wint prestigieuze Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Ief-Postino-wint-prestigieuze-Europese-Unie-Prijs-voor-Cultureel-Erfgoed-Europa-Nostra-Award.html maandag 14 mei 2018 17:16:05

"Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven", een coproductie van De Wenkbrauwerij, Eén (VRT) en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), wint opnieuw de prestigieuze Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award, door erfgoedprofessionals beschouwd als de "Oscars" voor hun sector.

"Voor het tweede jaar op rij mag de provincie Limburg een Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed - Europa Nostra Award op haar palmares schrijven. Zonder in herhaling te willen vallen, noem ik het toch graag opnieuw een mooie erkenning voor het PCCE in het bijzonder en erfgoedprojecten in Limburg in het algemeen. Ook deze keer werd de succesformule toegepast: verschillende partijen hebben samengewerkt in een project dat op een frisse en interactieve manier ons erfgoed in ere houdt én publiek maakt”, vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.

Europa Nostra reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties die uitzonderlijke projecten realiseren rond cultureel erfgoed. Aangezien 2018 bovendien het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is, werden de ingediende projectdossiers dit jaar ook geëvalueerd op hun Europese toegevoegde waarde.

"Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven" is, kort samengevat, een bewustmakingsproject over de geschiedenis van migratie in Europa, specifiek de migratie uit Italië naar Belgisch Limburg. Een overzicht van het project vind je op www.iefpostino.be.

Het project beantwoordt aan het extra criterium van een Europese dimensie. In tijden van snelle communicatie bracht het ook een ode aan de traagheid en de intimiteit van de brief, persoonlijk afgeleverd. En net de keuze voor de traditionele brief, maakt er een interactief én vernieuwend project van.

Uit 160 ingediende projecten selecteerde Europa Nostra er dit jaar 29, uit 17 landen.
Met "Ief Postino" heeft het PCCE opnieuw een award in de categorie "Onderwijs, opleiding en bewustmaking" op zak.

De jury noemde "Ief Postino" lovend "een weldoordacht kleinschalig project dat bijdraagt tot een beter inzicht in de immateriële aspecten van migratiestromen in een tijd van economische evolutie in Europa".

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Top van het Europees cultureel erfgoed met als thema "Gedeeld erfgoed - gedeelde waarden", van 18 tot 24 juni in Berlijn. Naast de huldiging van de 29 winnaars maken zeven projecten bovendien kans op een Grand Prix, goed voor een geldsom van 10.000 euro elk, en één project mag er de Publieksprijs in ontvangst nemen.

Stem mee voor de publieksprijs

Online kan van 15 mei tot 10 juni meegestemd worden voor de publieksprijs op vote.europanostra.org.

Lees er meer over via www.limburg.be/post.

Boekvoorstelling “Limburg in 9 vragen" http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Boekvoorstelling-Limburg-in-9-vragen.html donderdag 31 mei 2018 10:52:26

Op 30 mei 2018 lanceerden gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde van Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens een boek over de Limburgse geschiedenis: "Limburg in 9 vragen".

"'Limburg in 9 vragen' leert mensen niet alleen de geschiedenis kennen. Het lijvige boek slaat 9 bruggen tussen verleden en heden en zet ons zo op pad om onze toekomst ter hand te nemen", legt gedeputeerde Igor Philtjens uit.

9 vreemde vragen en gekaderde antwoorden: voer voor liefhebbers van Limburg, de geschiedenis en leuke weetjes!

Hoe kwamen de perenbomen in Limburg terecht? Waarom begrijpen veel Limburgers zo goed Duits? Hoe komt Limburg aan zo veel steden? Waarom zijn er veel supporters van Standard Luik in Limburg? Waarom is er in Nederland ook een provincie Limburg? Waarom ligt het grootste militaire domein van Vlaanderen in Limburg? Waarom is Limburg een fietsparadijs? Waarom is er een woestijn in Limburg? Waarom vind je in het vlakke Limburg toch enkele bergen?

In het rijk geïllustreerde en goed gestructureerde boek krijg je een uitgebreid antwoord op deze 9 vragen - gekaderd in zowel onze geschiedenis als onze huidige samenleving. Onderzoekers van Geheugen Collectief vzw goten i.s.m. het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed elke vraag in één hoofdstuk. De negen vragen samen bestrijken de grote historische perioden en lichten zo samen een stukje van de Limburgse geschiedenis toe.

"In geschiedenisboeken wordt Limburg vaak als klein hoofdstukje behandeld of zelfs niet vermeld. We willen dat lezers in dit boek gemakkelijk de hoogtepunten en verborgen parels van de geschiedenis van Limburg ontdekken", aldus gouverneur Herman Reynders. "Ook leerkrachten kunnen het boek op school gebruiken om in te gaan op aspecten die typisch zijn voor onze provincie en die Limburg mee hebben gevormd tot de unieke regio die het vandaag is."

Verkoop

“Limburg in 9 vragen” is te verkrijgen bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, bij Openbaar Kunstbezit Vlaanderen vzw en in de boekhandel voor 25,00 euro.
Met vragen of voor bestellingen, kun je contact opnemen met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 011 23 75 75, pcce@limburg.be.

Educatief Pakket

Het educatief pakket bestaat uit kant en klare lessen die leerlingen a.d.h.v. (historische) bronnen in contact brengen met de Limburgse geschiedenis, het landschap en speciale aspecten van de taal.

 • Verschijnt eind augustus 2018.
 • Doelgroep: derde graad secundair onderwijs
 • Vorm: het educatief pakket kun je vanaf augustus 2018 downloaden via www.pcce.be.

Lees het volledige persbericht.

Michiel Aerts wint wedstrijd "Dit Zien Wij" http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Michiel-Aerts-wint-wedstrijd-Dit-Zien-Wij.html maandag 18 juni 2018 9:19:56

Op vrijdag 15 juni opende het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed de expo "Dit Zien Wij".
44 hedendaagse beelden, 44 beelden uit Wereldoorlog I. Elk met een uniek verhaal dat vertelt welke Limburgse landschappen en gebouwen we het bewaren waard vonden en vinden.
De hedendaagse beelden, één per Limburgse gemeente, werden geselecteerd uit de 975 inzendingen voor de fotowedstrijd. Uit die selectie stelde de jury vervolgens ook een top 10 samen. Michiel Aerts won de hoofdprijs met zijn foto van de 1000-jarige eik in Lummen.

"Het geheel toont hoe erfgoed mee onze identiteit bepaalt. Wat we zien vertelt immers wie we zijn", legt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit.

De winnaars        

 • De eerste prijs gaat naar Michiel Aerts voor zijn foto van de Duizendjarige Eik in Lummen. Zijn foto is een pleidooi voor het behoud van de boom, én van zo veel mogelijk andere bomen, als natuurlijke luchtzuiveringsinstallatie.
 • De tweede prijs ging naar Kevin Vaes die een foto maakte van een typische woning in de Genkse Wijk Meibosch, voor hem zowel vanuit architecturaal als sociaal perspectief het bewaren waard.
 • De derde plaats is voor Veerle Rocourt die in Gingelom een vierkantshoeve fotografeerde. Deze hoeve symboliseert voor haar een belangrijk stuk geschiedenis, roerend en onroerend erfgoed.
 • Joep Buysen krijgt de vierde prijs voor zijn foto van een klein gebouwtje op de Kinkenberg in ’s-Gravenvoeren, één van de overgebleven "brakskes", noodhuisvesting voor Voerenaren na de Eerste Wereldoorlog.
 • Een foto van het interieur van het Kasteel van Heers levert Luc Geets de vijfde plaats op. Omdat hij als medewerker bij de telefoonmaatschappij vaak in het toen nog bewoonde kasteel kwam, ligt zijn keuze voor dit bijzondere erfgoed voor de hand.
 • De fotografen op plaatsen zes tot tien zijn:
  • Eline Smolders (6), Spoorwegbrug, Lanaken
  • Marleen Maris (7), Abdij van Herkenrode, Hasselt
  • Erik Jamar (8), Veemarkt, Sint-Truiden
  • Rik van de Konijnenburg (9), Kloosterkerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Riviere, Bree
  • Iris Liket (10), Vliegclub Sanicole, Leopoldsburg / Hechtel-Eksel.

De expo 

De expo "Dit Zien Wij" confronteert, op groot formaat, de 44 hedendaagse foto’s en verhalen met 44 foto’s en verhalen uit Wereldoorlog I. De 44 historische foto’s zijn van lokale fotografen, maar ook van Duitse fotografen, die het Belgisch kunstbezit inventariseerden en er haarscherpe glasnegatieven van maakten. 

De beelden en verhalen zijn ook gebundeld in een catalogus, te koop voor 5,00 euro in de expo.

De expo is nog tot 15 juli 2018 te zien in het Casino in Beringen en daarna, van 15 augustus tot 15 september 2018, in het GlazenHuis in Lommel.

Meer info over de expo vind je op www.ditzienwij.be, over de wedstrijd en het overkoepelende herdenkingsproject op www.limburg1914-1918.be.

In het volledige persbericht kom je te weten hoe en waarom deze expo tot stand kwam en wat de winnaars gewonnen hebben.

PCCE neemt EU-Prijs voor Cultureel Erfgoed in ontvangst en stelt coproductie “Ief Postino” voor aan Europese erfgoedsector http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/PCCE-neemt-EU-Prijs-voor-Cultureel-Erfgoed-in-ontvangst-en-stelt-coproductie-Ief-Postino-voor-aan-Europese-erfgoedsector.html maandag 25 juni 2018 9:32:06

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed trok naar de eerste editie van de European Cultural Heritage Summit, in Berlijn, om er de Europa Nostra Award in ontvangst te nemen en er de gelauwerde coproductie “Ief Postino: België en Italië verbonden door brieven” voor te stellen aan collega’s uit heel Europa.

“Een extra award voor 'Ief Postino' was uiteraard heel leuk geweest, maar we mogen uit ervaring spreken als we stellen dat deelnemen - mét al een mooie titel op onze naam - aan deze Europese Erfgoedtop minstens even belangrijk is als winnen.
Het PCCE vindt er inspiratie en inspireert er anderen, het bouwt er bruggen met organisaties en personen die met even veel bevlogenheid hun erfgoed, van lokaal tot werelderfgoed, van onroerend tot roerend erfgoed, toegankelijk willen maken voor een groot en breed publiek”, vertelt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens.  

Tijdens deze Europese bijeenkomst, van 18 tot 24 juni 2018, namen de laureaten van de EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award deel aan de Excellence Fair op 21 juni 2018 en presenteerden er hun geselecteerde projecten aan de Europese erfgoedsector.

Daags nadien, op 22 juni 2018, was er de prijsuitreiking, waarbij voorzitter van Europa Nostra Placido Domingo, Europees commissaris voor Educatie, Cultuur, Jeugd en Sport Tibor Navracsics en Duits bondspresident Dr. Frank-Walter Steinmeier dit jaar aan 29 organisaties en personen uit 17 landen een award mochten overhandigen.
Coproducenten de Wenkbrauwerij, VRT en het PCCE kregen de titel in de categorie “Onderwijs, opleiding en bewustmaking”.

Als één van de 29 laureaten dit jaar mocht de provincie Limburg er de eerder aangekondigde Europa Nostra Award in ontvangst nemen.

Lees er meer over in het persbericht.

Geniet mee van de opening en prijsuitreiking van “Dit Zien Wij”! http://www.limburg.be/Limburg/pccenieuws/Geniet-mee-van-de-opening-en-prijsuitreiking-van-Dit-Zien-Wij-!.html donderdag 28 juni 2018 11:34:32

Op vrijdag 15 juni 2018 opende de expo “Dit Zien Wij” haar deuren in het Casino van Beringen. De feestelijke opening ging van start met de prijsuitreiking van de gelijknamige fotowedstrijd, uitgeschreven door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed.

Michiel Aerts ging aan de haal met de hoofdprijs. Zijn foto van de Duizendjarige Eik in Lummen, liet maar liefst 974 andere inzendingen achter zich.

Een selectie van 44 hedendaagse beelden en verhalen is te bewonderen in de expo “Dit Zien Wij”. Deze foto’s tonen wat de Limburgers willen bewaren voor de toekomst en gaan de confrontatie aan met 44 historische beelden en verhalen uit WO I. 

De expo loopt nog tot 15 juli 2018 in het Casino in Beringen en daarna, van 15 augustus tot 15 september 2018, in het GlazenHuis in Lommel.

Meer info over de expo vind je op www.ditzienwij.be, over de wedstrijd en het overkoepelende herdenkingsproject op www.limburg1914-1918.be.