De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Gebiedsprogramma's en (erkende) strategische projecten

Wij maken een onderscheid tussen gebiedsprogramma's en projecten die voldoen aan de criteria om als strategisch project erkend te worden conform het subsidiereglement van het departement Omgeving. Deze projecten moeten onder meer aan volgende voorwaarden voldoen:

  • bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces
  • voorbeeld- en signaalfunctie
  • integraal karakter (meerdere aspecten)
  • stimuleert een vernieuwingsproces
  • vergroot de functionele verwevenheid
  • administratieve en institutionele complexiteit.

Bijna de volledige oppervlakte van de provincie Limburg is onderdeel van minstens één gebiedsdekkend project en/of programma.

(open een grotere versie van de kaart)

1 Gebiedsprogramma's

2 (Erkende) strategische projecten