De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Mobidesk Limburg

Over ons


Mobidesk Limburg is het vervoercoördinatiecentrum van de provincie Limburg en werd in 2003 opgericht als eerste in België. Mobidesk Limburg zorgt voor de uitwerking van het provinciale beleid voor efficiënte en duurzame mobiliteit in het woon-werkverkeer.

De doelstelling en de taak bestaat uit het Limburgse woon-werkverkeer te coördineren met als doel een efficiënte en duurzame mobiliteit in Limburg te bereiken/te verwezenlijken. Mobidesk Limburg ondersteunt op die manier een bloeiende economie die op haar beurt een toenemende tewerkstelling in de hand werkt. De taken van Mobidesk Limburg situeren zich in de ontwikkeling en promotie van duurzame vervoermiddelen voor het woon-werkverkeer.

Als centraal aanspreekpunt inzake mobiliteit voor Limburgse werkgevers en werknemers en werkzoekenden geeft Mobidesk Limburg gratis informatie en advies over woon-werkverkeer. 
Het centrum biedt werkgevers een compleet en geïntegreerd pakket van diensten ter zake aan. Werknemers kunnen er terecht voor reisadvies. Daarnaast staat Mobidesk Limburg in voor belangenbehartiging en samenwerking met andere instanties. Door zijn centrale werking binnen Limburg bundelt Mobidesk Limburg ook informatiestromen  en coördineert gezamenlijke initiatieven van werkgevers of werkgevers en overheid. Daar waar mogelijk ondersteunen we of zetten we, in samenwerking met anderen, projecten op.

Samen met de Mobidesk Limburg-leden en -partners werken we aan een efficiënte en duurzame mobiliteit in Limburg.