De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Mobidesk Limburg

Missie en doelstellingen

Mobidesk Limburg heeft als missie het bevorderen van efficiënte en duurzame mobiliteit, ten voordele van een bloeiende economie en een vlotte tewerkstelling.

Om onze missie te bereiken, hebben we de volgende doelstellingen:

  • ondersteunen van het provinciaal beleid voor duurzame mobiliteit in het woon-werkverkeer
    Het te hoge aantal autokilometers binnen het verplaatsingsgedrag zorgt voor hoge economische, sociale en milieulasten. Een belangrijk percentage van de verreden autokilometers situeert zich in het woon-werkverkeer. Het is duidelijk dat werknemers zich met meer andere vervoermiddelen moeten gaan verplaatsen. Dit vraagt een mentaliteitswijziging. Mobidesk Limburg probeert hierop een antwoord te bieden door duurzame vervoermiddelen (helpen) te promoten.
  • ondersteuning van de tewerkstelling en de sociale integratie
    Door het bevorderen van duurzaam woon-werkverkeer bij de Mobidesk Limburg-leden willen we het aantal werknemers of werkzoekenden die de werkplaats niet kunnen bereiken tot nul herleiden. Zo leveren we inspanningen om te voorkomen dat mensen omwille van gebrek aan vervoer (om welke reden dan ook) geen toegang vinden tot de arbeidsmarkt.

Belastingen