De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Juridische Dienst

 • juridische adviesverlening, zowel aan beleidsdirecties en overige diensten van het provinciebestuur, als aan lokale besturen
 • ondersteuning werking bestuursorganen
 • opvolging nieuwe regelgeving m.b.t. provincies en zorgen voor implementatie ervan binnen het bestuur
 • complexere juridische studies t.b.v. de beleidsorganen en opvolging juridische aspecten i.v.m. de werking van de beleidsorganen
 • behartiging van belangen van de provincie in gerechtelijke dossiers en in procedures voor de Raad van State en voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • streven naar juridische kwaliteitszorg binnen heel het bestuur (o.a. op vlak van redactie en motivering van besluiten en naleving van correcte procedures)
 • zorgen in het bijzonder voor de naleving van de regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (o.m. inzake de verwerking van persoonsgegevens binnen het bestuur)
 • klachtenbehandeling 
 • auteursrecht (o.m. aangiftes Reprobel) en taalwetgeving
 • beheer van de contractendatabank.


 

Contactgegevens

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

 • 11 juli 2018 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • 21 juli 2018 (Nationale feestdag)
 • 15 augustus 2018 (OL Vrouw Hemelvaart)
 • 1 november 2018 (Allerheiligen)
 • 2 november 2018 (Allerzielen)
 • 11 november 2018 (Wapenstilstand)
 • 15 november 2018 (Koningsdag)
 • van 24 december tot en met 1 januari 2019 (collectieve sluiting)