De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

Integratie en inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering

Sinds 1 januari 2015 behoort het Provinciaal Integratiecentrum niet meer bij het provinciebestuur Limburg. Het vroegere PRIC Limburg hoort nu bij het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het Agentschap helpt lokale besturen, organisaties en mensen van buitenlandse herkomst om beter om te gaan met de  uitdagingen van migratie. Het biedt een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht, internationaal familierecht, Nederlands leren en sociaal tolken en vertalen.

De transitie van het vroeger PRIC Limburg is nu ook digitaal een feit. Je kunt nu alle informatie terugvinden op de Vlaamse sites ...

Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

De Juridische Helpdesk heeft haar naam gewijzigd in Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Vreemdelingen, asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren hebben vragen over verblijfsrecht, arbeidsrecht, visa en vergunningen. Zij kunnen in de eerste plaats terecht bij de gemeente, een advocaat of hulpverleningsinstanties bij vragen rond deze thema's. Voor meer complexe dossiers kun je gratis terecht bij de sociaal-juridische medewerkers.

6 - 8 - 9 november 2017 Novemberzittingen - Eén Sterk Sociaal Duurzaam Limburg

Nieuws

maandag, 06 november 2017
Gedeputeerde Smeets- Eén, Sterk, Duurzaam, Sociaal Limburg
Op 6 november 2017 nam eerste gedeputeerde Frank Smeets het woord tijdens de Novemberzittingen. Frank Smeets is bevoegd voor financiën, budget en meerjarenplanning, welzijnsbeleid, wonen en...
dinsdag, 17 oktober 2017
online platform Limburg in cijfers
17 oktober, dat is de jaarlijkse werelddag van verzet tegen armoede. In het licht van deze dag vestigt het Steunpunt Sociale Planning weer de aandacht op cijfers over armoede in Limburg. Op basis van...
dinsdag, 01 augustus 2017
Integratie Vlaanderen
Sinds 1 januari 2015 behoort het Provinciaal Integratiecentrum niet meer bij het provinciebestuur Limburg. Het vroegere PRIC Limburg hoort nu bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap...