De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
twee jongens en drie meisjes trekken gekke bekken op een fuifbus

Fuifbussen

In gans Limburg kunnen organisatoren van lokale fuiven gratis gebruikmaken van de provinciale fuifbussen. Zo kunnen jongeren veilig fuiven en zijn ook hun ouders geruster thuis. De fuifbussen zorgen jaarlijks voor het veilig vervoer bij fuiven van zo’n 30.000 jongeren.

Enkel Limburgse jeugd-, sport- en studentenverenigingen kunnen een fuifbus aanvragen. Zij moeten bovendien aangesloten zijn bij de lokale jeugd- of sportraad of erkend zijn door een Limburgse universiteit of  Hogeschool.

Met de fuifbussen wil de provincie voorkomen dat fuifgangers onder invloed achter het stuur kruipen.

Het provinciebestuur wil ook de fuiforganisatoren stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de veiligheid buiten de fuifmuren, wanneer de fuifbeesten zich in het verkeer begeven.

Fuifbusreglement

Het toekennen van fuifbussen gebeurt op basis van een fuifbusreglement. Enkele algemene principes:

 • in principe krijgt elke fuif maar één fuifbus. In uitzonderlijke gevallen kunnen we een extra fuifbus inleggen.
 • de aanvrager doet zelf een gedetailleerd voorstel van de route die de bus zou moeten afleggen. Die haltes mogen bestaande haltes zijn van De Lijn, maar ook een jeugdhuis, een parking, een sporthal, …
 • een fuifbusroute met minstens 4 verschillende stopplaatsen tellen (dus geen pendelbus tussen 2 locaties). 
 • een rit van de fuifbus duurt maximum 1 uur (dus éénmaal van fuiflocatie naar fuiflocatie). De totale rijtijd van de bus mag per fuif niet meer dan 9 uren bedragen met inbegrip en een pauze van min. 45 aaneensluitende minuten voor de chauffeur.

Voorwaarden

Het inleggen van een fuifbus is gebonden aan voorwaarden. De Limburgse provincieraad stelde een fuifbusreglement op dat ingaat vanaf 01 juli 2016.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De fuif moet minstens 600 bezoekers hebben.
 • De fuif moet plaatsvinden in de provincie Limburg.
 • Van begin tot einde moet een fuifbusbegeleider op de bus aanwezig zijn. Deze moet minstens 18 jaar zijn en lid zijn van de organiserende vereniging. Hij of zij moet volledig nuchter zijn en staat in voor het opmaken van de staat van de bus (samen met de chauffeur) en voor het eventueel verwittigen van de politie als er zich problemen voordoen. Zonder fuifbusbegeleider vertrekt de fuifbus niet!
 • De fuifbus moet ten laatste zes weken vóór de fuifdatum worden aangevraagd. Aanvragen die later binnenkomen worden niet aanvaard!
 • De organisator voert promotie over de provinciale fuifbussen door:
  • het provinciebestuur als ondersteunende overheid te vermelden door het provincielogo (www.limburg.be/logo) te plaatsen op het promotiemateriaal zoals affiches, flyers, voorverkoopkaarten en de website
  • de inzet van de fuifbus te vermelden op de bovenvermelde promotiematerialen
  • de dienstregeling van de fuifbus op te nemen op de flyers, voorverkoopkaarten of de website.

Kostprijs

Het inleggen van een fuifbus is volledig gratis voor de organiserende vereniging.

Je moet per bus wel een borgsom van 100,00 euro betalen, ten laatste 1 maand vóór de fuifdatum.

Als er zich geen problemen voordoen tijdens de ritten van de bus, storten we deze borgsom integraal terug. Worden er door de busgebruikers vernielingen of ernstige vervuilingen aangebracht, dan houden we de kostprijs af van de borgsom.

Aanvragen

Aanvragen kunnen enkel via het digitaal aanvraagformulier. Indien je geen automatische bevestiging krijgt van jouw aanvraag, neem dan onmiddellijk contact op met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken (zie contactgegevens onderaan).

Eventuele problemen mag je melden aan fuifbussen@limburg.be.

Verloop van de aanvraag

 1. Zodra de aanvraag binnenkomt bij het provinciebestuur, sturen wij die door naar de busmaatschappij.
 2. De busmaatschappij bezorgt ten laatste 3 weken voor de fuifdatum een bevestiging van de busroute of de vraag voor aanpassingen aan de organisatie via e-mail met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken in CC.

Contactgegevens dienst

Mobiliteit en Routenetwerken, Afdeling Infrastructuur, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

e-mail mobiliteit@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Provinciale Uitleendienst Limburg (PUL)
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 20 februari 2017
Politiecombi
Onder de noemer SLim-acties houden de Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg elk weekend, het hele jaar door, gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid. In het weekend...
maandag, 13 februari 2017
Politiecombi
Onder de noemer SLim-acties houden de Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg elk weekend, het hele jaar door, gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid. In het weekend...
maandag, 06 februari 2017
Politiecombi
Onder de noemer SLim-acties houden de Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg elk weekend, het hele jaar door, gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid. In het weekend...