De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Fuifbussen

Limburgse jeugd-, studenten- en sportverenigingen kunnen gratis een fuifbus aanvragen als ze een lokale fuif of evenement organiseren.

Voor veel fuifbezoekers is dit dé oplossing om na het feesten veilig thuis te geraken.

Het provinciebestuur sloot een overeenkomst met drie verschillende busmaatschappijen voor het inleggen van fuifbussen.

Enkel Limburgse jeugd-, sport- en studentenverenigingen kunnen een fuifbus aanvragen. Zij moeten bovendien aangesloten zijn bij de lokale jeugd- of sportraad.

Wat wil het provinciebestuur bereiken?

Het provinciebestuur wil met de fuifbussen voorkomen dat fuifgangers onder invloed achter het stuur kruipen.

Het wil ook de fuiforganisatoren stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de veiligheid buiten de fuifmuren, wanneer de fuifbeesten zich in het verkeer begeven.

 • Fuifbussen verbinden de kernen van de eigen gemeente en eventueel ook de aangrenzende gemeenten. We kennen in principe maar één fuifbus per fuif toe. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er veel fuifbezoekers worden verwacht, kunnen we een extra fuifbus inleggen.
 • De aanvrager doet zelf een gedetailleerd voorstel van de route die de bus zou moeten afleggen. Vermeld liefst zo veel mogelijk haltes met adres! Die haltes mogen bestaande haltes zijn van De Lijn, maar ook een jeugdhuis, een parking, een sporthal, … Hou er rekening mee dat de bus voldoende plaats moet hebben om te kunnen draaien.
 • Eén rit van de fuifbus duurt maximum 1 uur (dus éénmaal van beginpunt tot eindpunt van de route). De totale rijtijd van de bus mag per fuif niet meer dan 9 uren bedragen.

Voorwaarden

Het inleggen van een fuifbus is gebonden aan voorwaarden. De Limburgse provincieraad stelde een fuifbusreglement op.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De fuif moet minstens 600 à 700 bezoekers hebben.
 • De fuif moet plaatsvinden in de provincie Limburg.
 • Van begin tot einde moet een fuifbusbegeleider op de bus aanwezig zijn. Deze moet minstens 18 jaar zijn en lid zijn van de organiserende vereniging. Hij of zij moet volledig nuchter zijn en staat in voor het opmaken van de staat van de bus (samen met de chauffeur) en voor het eventueel verwittigen van de politie als er zich problemen voordoen. Zonder fuifbusbegeleider vertrekt de fuifbus niet!
 • De fuifbus moet minstens zes weken vóór de fuifdatum worden aangevraagd. Aanvragen die later binnenkomen worden niet aanvaard!
 • De organisator voert promotie over de provinciale fuifbussen door:
  • het provinciebestuur als ondersteunende overheid te vermelden door het provincielogo (www.limburg.be/logo) te plaatsen op het promotiemateriaal zoals affiches, flyers, voorverkoopkaarten en de website
  • de inzet van de fuifbus te vermelden op de bovenvermelde promotiematerialen
  • de dienstregeling van de fuifbus op te nemen op de flyers, voorverkoopkaarten of de website.

Lees het volledige fuifbusreglement hier!

Kostprijs

Het inleggen van een fuifbus is volledig gratis voor de organiserende vereniging.

Je moet per bus wel een borgsom van 100 euro betalen, ten laatste 4 weken vóór de fuifdatum.

Als er zich geen problemen voordoen tijdens de ritten van de bus, storten we deze borgsom integraal terug. Worden er door de busgebruikers vernielingen of ernstige vervuilingen aangebracht, dan houden we de kostprijs af van de borgsom.

Aanvragen

Alle aanvragen worden ingediend bij de dienst Mobiliteit en Routenetwerken.

Aanvragen kunnen enkel via het digitaal aanvraagformulier. Indien je geen automatische bevestiging krijgt van jouw aanvraag, neem dan onmiddellijk contact op met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken, tel. 011 23 83 40.

Als je je aanvraag niet met e-id of token indient, moet je ons een ondertekend aanvraagformulier bezorgen via  fuifbussen@limburg.be of per post via onderstaand adres.

Verloop van de aanvraag

 1. Zodra de aanvraag binnenkomt bij het provinciebestuur, sturen wij die door naar de busmaatschappij.
 2. De busmaatschappij maakt, rekening houdend met de wensen van de aanvrager, een ontwerp van dienstregeling op en bezorgt deze aan de organisatie via e-mail met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken in CC.
 3. De definitieve busroute, door de busmaatschappij en de organisatie opgemaakt, wordt aan de dienst Mobiliteit en Routenetwerken bezorgd.

Provinciale Uitleendienst Limburg (PUL)
Opendeurdagen provinciale scholen en centra volwassenenonderwijs
Wapen

Nieuws

maandag, 23 mei 2016
Politiecombi
Onder de noemer SLim-acties houden de Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg elk weekend, het hele jaar door, gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid. In het weekend...
dinsdag, 17 mei 2016
Politiecombi
Onder de noemer SLim-acties houden de Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg elk weekend, het hele jaar door, gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid. In het weekend...
maandag, 09 mei 2016
Politiecombi
Onder de noemer SLim-acties houden de Limburgse korpsen van lokale politie en de WegPolitie Limburg elk weekend, het hele jaar door, gecombineerde controles op alcohol, drugs en snelheid. In het weekend...