De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Mobidesk Limburg
 • Start
 • Duurzame Mobiliteit

Duurzame Mobiliteit


Wat is duurzame mobiliteit?

Mobiliteit is duurzaam als het verplaatsingssysteem

 • werkt. Verplaatsingen moeten natuurlijk mogelijk zijn, doelen moeten bereikbaar zijn. Economisch gezien is dit absoluut noodzakelijk.
 • betaalbaar is. Zowel voor de overheid als voor de gebruiker; zowel in de aanleg als in het onderhoud.
 • ecologisch verantwoord is. Het verplaatsen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving, en dit op alle niveaus: plaatselijk, lokaal, nationaal en wereldwijd. Denk aan emissie, trilling, geluid, …
 • veilig is. We moeten ons objectief én subjectief veilig kunnen verplaatsen. Dat is logisch.
 • rechtvaardig is. Vanuit sociaal oogpunt moet elk individu kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Om deel te nemen aan activiteiten, zoals werken, winkelen, sporten, sociale ontmoetingen, … moet je je kunnen verplaatsen.
  Het niet-mobiel zijn draagt dan ook bij tot socio-economische uitsluiting en leidt vaak zelfs tot armoede en omgekeerd. Dit maakt van mobiliteit een sociaal recht. Het mobiliteitssysteem mag niemand uitsluiten en moet bijgevolg rechtvaardig zijn.

Wat betekent dit nu concreet?

Een aantal vuistregels, die in deze volgorde zouden moeten gehanteerd worden.

 1. Vrijheid tot activiteit. Mensen moeten zoveel activiteiten kunnen ontplooien als ze zelf willen, zelfs als dat verplaatsingen met zich meebrengt.
 2. Zo weinig mogelijk kilometers. Die verplaatsingen moeten afgelegd worden met zo weinig mogelijk kilometers, en zéker zo weinig mogelijk gemotoriseerde kilometers. Nabijheid is daarbij de beste mobiliteit!
 3. Collectief vervoer. Zijn er toch grotere afstanden te overbruggen? Dan liefst collectief!
 4. Ander gebruik van auto. De auto kan ... maar als het echt niet anders kan. Dit wil zeggen als er geen alternatieven zijn voor middellange en lange verplaatsingen.

(bron: Het Mobiliteitshandboek - Willy Miermans)

 • Start
 • Duurzame Mobiliteit