De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Limburg hier groeien ideeen - lego education

Directeur Onderwijs

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2018-03-05

Situering

De functie directeur Onderwijs is een overkoepelende functie binnen het beleidsveld "onderwijs" van de provincie Limburg. 

Functie-inhoud

 • Als directeur Onderwijs binnen het provinciebestuur Limburg coördineer je de werkzaamheden van het Steunpunt Onderwijs, de Cel Provinciaal Onderwijs en het Limburgs Educatief Centrum.
 • Je vertegenwoordigt het beleidsveld "onderwijs" binnen het provinciebestuur en ontwikkelt een provinciaal onderwijsbeleid o.a. gericht op de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Je zorgt voor de integratie van de algemene provinciale beleidsvisie in de werking van de provinciale scholen en in het onderwijs.

Functievereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma en minimaal 6 jaar relevante ervaring.

In de functiebeschrijving directeur Onderwijs vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Algemene toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod

 • Een dynamisch team
 • Een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om creatief te zijn en jezelf te ontplooien
 • Een statutaire benoeming, na een proefperiode van 1 jaar
 • Een brutomaandloon van minimum 4.650 en maximum 6.777 euro
 • Een interessante verlofregeling
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Tal van andere troeven o.a. een Bokrijkabonnement voor jou en je familie, mogelijkheden tot fietsleasing, … 

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief voor 5 maart 2018 samen met een uitgebreid curriculum vitae (met postadresgegevens) en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • per e-mail: vacatures@limburg.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 4 onderdelen.

 • Een schriftelijke proef met aandacht voor o.a. de kennisgebonden competenties en de leidinggevende vaardigheden. De kandidaten moeten 50 % behalen om door te stromen naar de volgende proef, het gesprek.
 • Een gesprek waarin de geslaagde kandidaten beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht, aanpak van relevante situaties. De kandidaten moeten 50 % behalen op de mondelinge proef. In totaliteit moeten de kandidaten 60 % behalen om toegelaten te worden op het assessment.
 • Een assessment dat de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. Het assessment is adviserend. Dit gebeurt door een extern bureau. Het assessmentbureau maakt op basis van de assessments een rangorde van de kandidaten op van niet geschikt tot zeer geschikt.
 • Einddeliberatie

Het assessmentbureau zal tijdens de einddeliberatie de assessments toelichten. Op basis van de beoordelingen van de schriftelijke proef, de mondelinge proef en de assessmentrapporten maakt de jury een rangorde op die voorgelegd wordt aan deputatie.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een statutaire  wervingsreserve directeur Onderwijs aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar.

Meer info

Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je vanaf 19 februari 2018 terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris, Afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, rebecca.huysmans@limburg.be, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 37.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Renata Camps, provinciegriffier, renata.camps@limburg.be, tel. 011 23 70 01.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!

Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.

We selecteren op basis van je competenties. We maken geen onderscheid op basis van je leeftijd, je geslacht, je etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.