De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Limburg hier groeien ideeën Wil jij mee jouw stempel drukken op Limburg? Wij zoeken toffe collega's

Directeur HRM

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2019-09-16

Anticipeer jij via structurele maatregelen om aan toekomstige uitdagingen te beantwoorden en stimuleer je het voortdurend verbeteren bij anderen? Onderneem je structurele acties om de dienstverlening van de organisatie ten aanzien van klanten te optimaliseren? Creëer je structuren om de samenwerking met andere diensten te verbeteren? Handel je integer in een veelheid aan situaties, ook in die waar geen eenduidige regelgeving voor bestaat? Dan is een functie als directeur HRM iets voor jou!

Functie-inhoud

 • Als directeur HRM leid, coördineer en coach je de Directie HRM, in overleg met de deputatie en in het bijzonder met de bevoegde gedeputeerde en de provinciegriffier, daarbij steunend op adviezen van de afdelingschefs. Op die manier ontwikkelt de directie een resultaatgericht, kwalitatief hoogstaand, deskundig onderbouwd humanresourcesbeleid ter ondersteuning van de missie, de strategie en de cultuur van de organisatie.
 • Je bent lid van het Managementteam en dus mee verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen op strategisch niveau die een impact hebben op de volledige provinciale administratie.
 • Je vertegenwoordigt de Directie HRM in relevante provinciale beleidsdomeinen en volgt externe (stuur)groepen op.

Functievereisten

De kandidaten moeten beschikken over een masterdiploma en minimaal 6 jaren relevante ervaring.

In de functiebeschrijving directeur HRM vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties. 

Aanbod

 • Statutaire, voltijdse functie
 • Brutomaandloon: minimum 4.039,66 euro en maximum 6.912,95 euro
 • Flexibele werktijdregeling (7 tot 19 u.)
 • Interessante verlofregeling  (35 vakantiedagen)
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
 • Dynamisch team
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Tal van andere troeven, o.a. Bokrijkabonnement, …

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 16 september 2019, samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma, naar de provincie Limburg:

 • per e-mail: vacatures@limburg.be 
 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 

Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je vanaf 2 september 2019 terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris Directie HRM, rebecca.huysmans@limburg.be, 011 23 78 37 of 0471 39 43 07.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd., liliane.vansummeren@limburg.be.

Praktische informatie

Situering 

De provinciale administratie doet voor de provincie wat de ambtenaren van de gemeentelijke, Vlaamse of federale overheid voor de gemeente, Vlaanderen of België doen.

Zonder zijn administratie zou het provinciebestuur machteloos zijn. De administratie zorgt er immers voor dat het beleid van de provincieraad vorm krijgt en dat de besluiten van de deputatie in de praktijk worden uitgevoerd.

Momenteel telt het ambtenarenkorps 890 personeelsleden, waarvan ongeveer 460 werkzaam zijn in het Provinciehuis. Het provinciebestuur beschikt  over 124 gebouwen verspreid over 25 sites.

De Directie HRM staat in voor de ontwikkeling van een resultaatgericht, kwalitatief en deskundig onderbouwd humanresourcesbeleid. Dit gebeurt ter ondersteuning van de missie, de strategie en de cultuur van de organisatie. Het team bestaat momenteel uit 18 leden.

Standplaats

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 

Algemene toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten: 

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen. 

 • Een schriftelijke proef met aandacht voor o.a. de kennisgebonden competenties en de leidinggevende vaardigheden. De kandidaten moeten minstens 50 % behalen om door te stromen naar de volgende proef, het gesprek.
 • Een gesprek waarin de geslaagde kandidaten beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht, aanpak van relevante situaties. Op basis van het gesprek beoordeelt de jury welke kandidaten kunnen doorstromen naar het assessment (maximum 5).
 • Een assessment dat de management- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst. Het assessment is adviserend en gebeurt door een extern bureau.
 • De einddeliberatie

Het assessmentbureau zal tijdens de einddeliberatie de assessments toelichten. Op basis van de beoordelingen van de schriftelijke proef, de mondelinge proef en de assessmentrapporten maakt de jury een rangorde op die voorgelegd wordt aan de deputatie. De kandidaten moeten minstens 50 % behalen op elke deelproef.  In totaliteit moeten de kandidaten minstens 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie en om toegelaten te kunnen worden tot de statutaire wervingsreserve.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een wervingsreserve aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar.

Ontdek je job bij de provincie Limburg! 

Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.

We selecteren op basis van je competenties. We maken geen onderscheid op basis van je leeftijd, je geslacht, je etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.