De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

De provincieraad

Commissies

De provincieraad telt zes beleidscommissies.

De provincieraad bepaalt de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies.

Opdracht

De zes beleidscommissies zijn belast met het onderzoek van de aan de raad ter stemming voorgelegde agendapunten.

Deze commissievergaderingen vinden de dag voor de zitting van de provincieraad plaats en zijn openbaar.

Samenstelling

Elke commissie kiest uit zijn midden een voorzitter, niet-gedeputeerde.

De samenstelling van de commissies werd in de zitting van 19 december 2012 van de provincieraad vastgelegd. De huidige samenstelling ligt sedert eind 2015 vast nadat de samenstelling van de deputatie is gewijzigd.

1ste Commissie

 • Financiën, Budget en meerjarenplanning
 • Wonen en huisvesting
 • Domein Dommelhof (culturele creatie, Theater op de Markt)
 • Juridische aangelegenheden
 • Ontwikkelingssamenwerking

Terug naar boven

2de Commissie

 • Leefmilieu, natuur, waterlopen, visserij, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciedomein Nieuwenhoven
 • Veiligheid
 • PLOT
 • Organisatieontwikkeling
 • Confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen
 • Personeel en organisatie
 • Dierenwelzijn

Terug naar boven

3de Commissie

 • Toerisme en recreatie (Toerisme Limburg)
 • Domein Bokrijk
 • Onroerend erfgoed en monumentenzorg
 • Domein Dommelhof (culturele creatie, Theater op de Markt)
 • Ondersteuning gemeentelijk en stedelijk beleid (kenniscentrum gemeenten)
 • Facilitair beheer (logistiek, provinciaal patrimonium, ICT, ...)

Terug naar boven

4de Commissie

 • Economie, industrieterreinen, lokale, sociale en speerpunteneconomie, innovatie
 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, ERSV en RESOC
 • Internationale samenwerking, stichting Euregio Maas-Rijn en euregionale contacten
 • Europese programma's (EFRO-Vlaanderen, Interreg, Euregio Maas-Rijn en Grensregio Vlaanderen-Nederland)

Terug naar boven

5de Commissie

 • Onderwijs, vorming en educatie
 • Provinciale onderwijsinstellingen
 • Mobiliteit en verkeer/veiligheid
 • Wegenis en buurtwegen
 • Regiomarketing en Informatie en Communicatie

Terug naar boven

6de Commissie

 • Ruimtelijke ordening
 • Landbouw
 • Plattelandsbeleid
 • Europese programma's platteland
 • Landbouwonderzoekscentra vzw PIBO Campus Tongeren en vzw PVL Bocholt

Terug naar boven