De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
tekening loket

Cliëntoverleg in de Integrale Jeugdhulp

donderdag, 17 juli 2014

Cliëntoverleg Integrale jeugdhulp is een instrument dat op elke plaats in het hulpverleningslandschap en op elk moment in een hulpverleningstraject inzetbaar is.

Cliënten, hulpverleners en betrokkenen uit het sociaal netwerk komen in het overleg samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen.

Doorgaans betreft het complexe situaties, waarbij verschillende hulpverleners en diensten betrokken zijn en waarbij het organiseren van overleg met een onafhankelijke voorzitter een meerwaarde heeft.

Deze vorm van overleg kan ingezet worden in functie van coördinatie, continuïteit of stopzetting van jeugdhulp.

Wie kan een cliëntoverleg aanvragen?

Wie zit mee aan tafel?

Uitkomst van een cliëntoverleg?

Aanvraagformulier cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp

Flyer met alle informatie op een rijtje


Wie kan een cliëntoverleg aanvragen?

Een cliëntoverleg kan alleen aangevraagd worden met het akkoord of op vraag van de cliënten.

Cliënten kunnen het overleg rechtstreeks zelf aanvragen. Dit zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar of hun ouders. Ook een vertrouwenspersoon van een minderjarige kan een cliëntoverleg aanvragen. Dit kan een leerkracht, tante of nonkel, buur, vriend, … zijn.

Hulpverleners die betrokken zijn bij het cliëntsysteem (ook buiten het toepassingsgebied van Integrale Jeugdhulp) en hulpverleners van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ), Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en alle Multidisciplinaire teams (MDT’s) kunnen een cliëntoverleg aanvragen.

Ook de jeugdhulpregisseurs kunnen cliëntoverleg aanvragen in alle fases van de jeugdhulpregie.

Wie zit mee aan tafel?

Zowel vertrouwenspersonen en personen uit het sociaal netwerk als betrokken hulpverleners en andere deskundigen kunnen deelnemen aan het overleg, met het expliciete akkoord van cliënten. Politie, parket en jeugdrechter kunnen niet deelnemen aan het overleg.

Als er alleen betrokken hulpverleners aanwezig zijn, heeft het overleg plaats onder het gedeeld beroepsgeheim. Als ook niet-hulpverleners betrokken zijn, zoals vertrouwenspersonen of mensen uit de leefomgeving van de cliënten, dan moeten zij zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

Uitkomst van een cliëntoverleg?

De uitkomst van een cliëntoverleg is een werkplan op maat van de behoeften en vragen van een cliënt en zijn gezin.
Dit werkplan kan nooit hulpverlening opleggen waar de cliënt niet mee instemt.

Een werkplan is geen eindpunt, maar een nieuw begin. Het is de taak van de hulpcoördinator om dit werkplan op te volgen, waar nodig bij te sturen en indien nodig een opvolgoverleg aan te vragen.