De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
boomkikker

Projecten die de Limburgse natuur sterker maken

dinsdag, 15 december 2020

2020 was een jaar dat we graag snel vergeten. Toch zijn er ook wat lichtpuntjes, zoals deze biodiversiteitsprojecten. Met een biodiversiteitssubsidie op zak, rondden onze partners dit jaar acht projecten af die de Limburgse natuur versterken. Het provinciebestuur maakte daarvoor een bedrag van 112.000 euro vrij. Bekijk hieronder enkele van deze projecten.

Meer biodiversiteit in Borgloonse poelen

In Borgloon kan je nog heel wat unieke amfibieën vinden, zoals kikkers, padden en salamanders. Natuurpunt Borgloon versterkte het leef- en voortplantingsgebied van deze soorten. Dat deden ze door nieuwe poelen aan te leggen of enkele bestaande poelen in de St. Annavallei en het gebied Meersbeemden te herstellen. Daarbij ging er veel aandacht naar de creatie van een geschikt biotoop voor de kamsalamander.

Informatieborden en een knuppelpad maken een bezoekje aan Meersbeemden en de Sint-Annavallei extra interessant. Een vlonder maakt educatieve projecten in het gebied mogelijk.

Kamsalamanderbolwerk in Alken

De kamsalamander is een zeldzame en Europees beschermde soort. Met het biodiversiteitsproject “Kamsalamanderbolwerk” voerde het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in samenwerking met de gemeenten Alken, Wellen en Kortessem en Natuurpunt een aantal acties uit voor het herstel en de uitbreiding van hun leefgebied.

Ze pakten daarbij zowel het waterbiotoop als het landbiotoop aan. In eerste instantie werden de bestaande poelen hersteld. Dat gebeurde door slib- en kruidruimingen, door oevers vrij te stellen en hakhout te beheren. Daarnaast werden graslanden, bosjes en ruigtes beheerd en gemaaid in functie van de behoeften van de kamsalamander. Waar nodig werden hagen en takkenwallen aangelegd. Die structuurelementen zijn namelijk perfect als overwinterplaats voor de kamsalamander.

In dit filmpje ontdek je meer over het project.

Herstel en uitbreiding van het leefgebied voor de eikelmuis in Mettekoven

In Mettekoven tref je nog eikelmuizen aan. Toch heeft deze bedreigde diersoort het ook hier hard te verduren door verlies van leefgebied. Akkers bieden weinig bescherming en nestgelegenheid.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren maakte samen met de gemeente Heers en Natuurpunt De Herk werk van het herstel van hun leefgebied. Ze versterkten bestaande corridors en legden bijkomende structuurverbindingen aan. Zo werden versnipperde leefgebieden met elkaar verbonden, waardoor genetische uitwisseling mogelijk wordt. Dat maakt de overlevingskansen van deze zeldzame soort groter.

Andere acties waren de aanplant van hoogstammige fruitbomen, het opwaarderen van bestaande hagen en houtkanten met bessen en klimplanten. Ook nestkasten, takkenhopen en takkenwallen zorgen voortaan voor extra nestgelegenheid.

9.000 bomen in het Sipernaubos in Dilsen-Stokkem

Kinderen van de Vrije Basisschool De Twinkelaar staken de handen uit de mouwen en herstelden het historisch bos rond het Kasteel van Sipernau. De initiatiefnemers BOS+ en Limburg.net streven zo naar een flinke CO2 reductie én de versterking van het leefgebied van zeldzame soorten in het gebied.

Dankzij de juiste inrichtingswerken leent het bos zich voortaan ook als leefgebied voor de grauwe klauwier en de boomkikker. Daarvoor werden open plekken gecreëerd, doornige struwelen met vruchten aangeplant en poelen gegraven, want deze elementen maken het voor de boomkikker en de grauwe klauwier mogelijk om er te leven, voedsel te vinden en zich voort te planten.

Recreatiedomein Bovy wordt een onthaalpunt voor mens én boomkikker

Recreatie en natuurontwikkeling gaan voortaan hand in hand in domein Bovy. Het Regionaal Landschap Lage Kempen, het Limburgs Landschap en de gemeente Heusden-Zolder werkte hier de voorbije jaren aan het leefgebied van de boomkikker.

Een aantal ingrepen zorgden ervoor dat de bedreigde boomkikker zijn weg weer vindt naar Bovy: de centrale vijver werd aangepakt en nieuwe bosranden aan het zuidelijke broekbos staan garant voor lichte en warme braamstruwelen. In dit bos werd een poel opengemaakt die dienst doet als extra corridor voor de boomkikker en andere amfibieën. Daarnaast plantten de projectpartners kamperfoelie en mantelzoom aan in deze bosranden, om zo de kleine ijsvogelvlinder en andere diersoorten meer kansen te geven. Verder werd de watertoevoer verbeterd door stroomopwaarts grachtbuizen te herstellen.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.