De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Bosgroep Limburg

Genk

Bosbeheerwerken Kattevennen

Moeten bossen beheerd worden?

Bomen en bossen moeten gekoesterd worden! Ze produceren zuurstof, zuiveren lucht, zorgen voor ontspanning en brengen leven in de buurt. Onze Kempische bossen bestaan vooral uit dennen die werden aangeplant om in de mijnen te gebruiken als stuthout.
Na de sluiting van de mijnen, verdween hun economisch belang en werden ze nauwelijks beheerd. Hierdoor bleven de dennen achter met een kleine kruin. Door lichtgebrek in de dichte bossen is er nauwelijks een kruiden- en struiklaag, enkel een homogeen bos van grove dennen.

Door te dunnen, komt er nieuw leven in het bos: op de vrijgekomen plaats kunnen de toekomstbomen (gemarkeerd met blauwe punt) beter groeien en krijgen nieuwe struiken en bomen ook een kans. Op plaatsen waar dunnen geen verbetering kan bieden, worden alle bomen gekapt in stroken of open plekken. Op deze plekken mag spontaan jong bos ontwikkelen, waardoor een gelaagd, gevarieerd en weerbaar bos ontstaat.

Bosverjonging en aanplanten!

In deze overzichtskaart van het werkingsgebied in Genk kun je de werken bekijken.

 • In de groene en gele bestanden worden pleksgewijs alle bomen gekapt. Op die plekken wordt het kruinhout verwijderd en mag nadien de natuur zijn gang gaan. Er zal een nieuw, jong bos van grove den, berk en zomereik ontwikkelen.
 • De Amerikaanse vogelkers wordt in de oranje en roze percelen teruggedrongen zonder gebruik van pesticiden. Daarom worden in deze bestanden na de dunning inheemse loofboomsoorten aangeplant. In de roze percelen worden nadien "groepen" aangeplant van beuk, winterlinde, esdoorn, boskers, zomer- en wintereik , … In de oranje percelen worden voornamelijk beuken verspreid geplant.

Door deze ingrepen wordt er meer variatie gebracht in de bestanden die bijna enkel uit grove den bestaat. Zo ontstaat een bos dat meer gelaagd (kruid/struik/bomenlaag), gevarieerd (leeftijden en soorten) en weerbaar is!

Aanleg autostrade

Momenteel wordt er ook een autosnelweg aangelegd in het verlengde van de Molenblookstraat (in de buurt van de hoogspanning). Geen autosnelweg voor voertuigen maar voor Europees beschermde diersoorten zoals de gladde slang, de rugstreeppad en verschillende zeldzame vlinders, sprinkhanen en vogels. Deze soorten hebben een voorkeur voor droge, zon beschenen plekken (droge heiden, droge graslanden, open plekken, bosranden ) afgewisseld met schaduwrijke plekjes.

Door een corridor te kappen, ontstaat een noodzakelijke verbinding tussen het open gebied onder de hoogspanning met het heideterrein en het jeneverbessenbos. Hierdoor kunnen deze soorten zich verplaatsen tussen de leefgebieden. Een mengeling van open, zandige plekjes, naast een dichte begroeiing van heide en gras met verspreid bomen en struiken vormen een ideaal leefgebied.

Waar gaat het hout naar toe?

Het gekapte hout vindt als duurzaam product zijn weg naar de industrie. Het naaldhout zal lokaal verwerkt worden als plaatmateriaal (OSB) voor de bouwindustrie. Ook het loofhout (o.a. Amerikaanse eik en vogelkers) wordt voor dit doeleinde gebruikt. Zo blijft de CO2 die in het hout is opgeslagen, langdurig vastgehouden.

Beheerplan en FSC

De bossen van de stad Genk zijn opgenomen in een uitgebreid bosbeheerplan. De huidige beheerwerken zijn voorzien om de doelstellingen van dit plan te bereiken. De bossen van stad Genk zijn FSC®-gecertificeerd, hetgeen vereist dat deze bossen op een duurzame manier beheerd worden.

Planning

Tussen half oktober 2016 en eind 2017 staan bijgevolg wat beheerwerken op het programma, zowel bij de privé bossen, als bij de bossen van de Stad Genk als bij de bossen van Bloso.

 • Te kappen bomen markeren: voltooid
 • Amerikaanse vogelkers bestrijden (enkele percelen): voltooid
 • Bosexploitatie:
  • percelen zuidelijk van Schabartstraat: van 1 januari tot 15 februari 2017
  • percelen noordelijk van Schabartstraat: van 1 januari tot 30 april 2017
 • Kraanwerk (enkel in percelen ten zuiden van Schabartstraat) van 16 februari tot 15 maart 2017
 • Aanplanten: plantseizoen winter 2017-2018.

Info

Wil je meer info over dunningen of weten wat de kleuren op de bomen betekenen?

Voor vragen over het beheer, kun je terecht bij:

 • Jan Appermont (ANB), gsm 0499 59 33 03
 • Rik Libot (Stad Genk), tel. 089 65 46 15
 • Pascal Vanhees (Bosgroep Limburg), tel. 011 23 83 74
 • Patrick Meesters (Bosgroep Limburg), tel. 011 23 83 23.